Formularz Zgłoszenia

Start

Komunikat

BIURO STACJONARNE CZYNNE:

PONIEDZIAŁEK, WTOREK, CZWARTEK, PIĄTEK W GODZINACH 8.30 – 14.00

KONTAKT 32 771 61 14, 32 771 62 24, 32 771 61 13, 506141045

lub e-mail: biuro@i-consulting.com.pl

W ŚRODĘ DYŻUR OD 7:30 -15:30

506-141-045, 516-073-039 lub email: biuro@i-consulting.com.pl


Wszystkie sprawy dotyczące szkoleń (zgłoszeń, programów, ofert, szkoleń zamkniętych)  prosimy kierować na kontakt mailowy biuro@i-consulting.com.pl, telefonicznydo biura  lub bezpośrednio do osób pełniących dyżur.

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

***

 

NOWA OFERTA  SZKOLEŃ E-LEARNINGOWYCH ORAZ WEBINAROWYCH:

 

A. OFERTA SZKOLEŃ E-LEARNINGOWYCH W SZCZEGÓLNOŚCI DLA DORADCÓW KLIENTA, POŚREDNIKÓW PRACY, DORADCÓW ZAWODOWYCH, SPECJALISTÓW DS. ROZWOJU ZAWODOWEGO,  SPECJALISTÓW DS. PROGRAMÓW

 

(Możliwe są trzy formy uczestnictwa – w załącznikach program  i formularz zgłoszenia,  szkolenie kończy się testem sprawdzającym oraz zaświadczenie)


Temat 1: „Współpraca między doradcami klienta instytucjonalnego, a doradcami klienta indywidualnego. Współpraca z pracodawcami - nowe formy wsparcia i aktywizacji, instrumenty rynku pracy. Posrednictwo i doradztwo w aspekcie zmian na rynku pracy”

Program 1 Formularz


Temat 2: „Współpraca międzystanowiskowa w CAZ - nowości w obsłudze klienta w tym osoby niepełnosprawnej w aspekcie ustawy o promocji (…), zadania w CAZ. Nowe narzędzia aktywizacji klienta w tym osoby niepełnosprawnej. Doradca klienta, doradca instytucjonalny – efektywność działań”

Program 2 Formularz


Temat 3: „Indywidualny plan działania w praktyce - planowanie, realizacja i dokumentowanie zadań zgodnie z ustawą o promocji (…).  Identyfikacja, analiza  umiejętności i kompetencji społecznych klientów urzędów pracy w realizacji planu rozwoju zawodowego. Obsługa klienta w tym osoby niepełnosprawnej”

Program 3 Formularz


Temat 4: Doskonalenia kompetencji realizowanych zadań doradcy klienta przez pośredników pracy i doradców zawodowych formy świadczenia pomocy PUP, IPD, zadania urzędu w aktywizacji - aktywizacja i rozwój klientów PUP. Szkolenie dla doradców klienta, pośredników pracy, doradców zawodowych, specjalistów ds. rozwoju zawodowego i specjalistów ds. programów"

Program 4 Formularz


***


B) OFERTA SZKOLEŃ E-LEARNINGOWO - WEBINAROWYCH ZAMKNIĘTYCH DLA URZĘDÓW PRACY (minimum 8 osób – koszt szkolenia ustalany indywidualnie - w zależności o ilości osób). SZKOLENIE ZAWIERA PREZENTACJĘ ON - LINE, WEBINAR, KONSULTACJE SZKOLENIOWCA ORAZ DODATKOWE MATERIAŁY ON LINE, TEST SPRAWDZAJĄCY, ZAŚWIADCZENIE.

<<Wykaz szkoleń>>

 

***

 

C. OFERTA SZKOLEŃ WEBINAROWYCH OTWARTYCH  (OBOWIĄZUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ):

 

SZKOLENIE WEBINAROWE:

„NOWOŚCI  W OBSŁUDZE KLIENTA W ASPEKCIE TARCZY COVID 19 I USTAWY O PROMOCJI (…). NOWE FORMY I NARZĘDZIA WSPARCIA W KLIENTÓW URZĘDU PRACY W TYM OSOB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. DORADCA KLIENTA, DORADCA INSTYTUCJONALNY - EFEKTYWNOŚĆ DZIAŁAŃ”
TERMIN 2 CZERWIEC 2020 - OD GODZINY 9.00 - 12.15

Informacja Formularz

 

SZKOLENIE WEBINAROWE:

„NOWE  ZADANIA URZĘDÓW PRACY  - TARCZA ANTYKRYZYSOWA COVID 19.   USŁUGI ELEKTRONICZNE W OBSŁUDZE PRACODAWCÓW I  BEZROBOTNYCH
– BEZPIECZNY I SZYBKI DOSTĘP DO NOWYCH PROGRAMÓW RYNKU PRACY. POZYSKIWANIE
PRACODAWCÓW  DO WSPÓŁPRACY - NOWY WIZERUNEK URZĘDU PRACY”
TERMIN 16 CZERWIEC  2020 - OD GODZINY 9.00

Informacja Formularz

 

SZKOLENIE WEBINAROWE:

„WSPÓŁPRACA MIĘDZYSTANOWISKOWA W CAZ. WSPÓŁPRACA MIĘDZY DORADCAMI KLIENTA INSTYTUCJONALNEGO, DORADCAMI KLIENTA INDYWIDUALNEGO I INNYMI STANOWISKAMI.  NOWE FORMY WSPARCIA ORAZ WYKORZYSTANIE DORADZTWA W OBSŁUDZE KLIENTÓW PUP.  TARCZA ANTYKRYZYSOWA COVID 19  W  OBSŁUDZE KLIENTA PUP”
TERMIN 23 CZERWIEC 2020 - OD GODZINY 9.00 - 12.15

Informacja Formularz


Koszt szkolenia webinarowego  od osoby  -  cena 490 zł/os – zawiera - 6 godz. szkoleniowych , webinar  on line, test sprawdzający, konsultacje indywidualne,   materialy dodatkowe on-line  dla uczestników

Zapraszamy


**************************************************************************

SZKOLENIA JEDNODNIOWE - PROMOWANE

***

 

19 CZERWIEC 2020 WROCŁAW HOTEL „BOUTIQUE”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 490 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)

 

1. Nowe szkolenie dla pośredników, doradców zawodowych, specjalistów ds. rozwoju zawodowego oraz instrumentów, doradców klienta, instrumentów rynku pracy:
„Współpraca międzystanowiskowa w CAZ  - nowości w obsłudze klienta w aspekcie zmian ustawy o promocji (…). Tarcza antykryzysowa covid 19 w obsłudze klienta PUP. Współpraca między doradcami klienta instytucjonalnego, doradcami klienta indywidualnego i innymi stanowiskami”

2. Nowy warsztat dla pracowników urzędów pracy:
„Nowe  zadania urzędów pracy - tarcza antykryzysowa Covid-19.   Usługi elektroniczne w obsłudze pracodawców i  bezrobotnych – bezpieczny i szybki dostęp do nowych programów rynku pracy. Pozyskiwanie pracodawców  do współpracy - nowy wizerunek urzędu pracy” - NOWOŚĆ -

3. Nowy warsztat dla instrumentów i usług rynku pracy oraz doradców klienta:
„Usługi realizowane przez Powiatowe Urzędy Pracy w ramach tarczy antykryzysowej Covid-19. Pożyczka oraz dofinansowania dla przedsiębiorców oraz pracodawców. Wnioskowanie, montorowanie i rozliczanie. Udzielanie pomocy publicznej w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii Covid-19” - NOWOŚĆ -


24 CZERWIEC 2020 WARSZAWA HOTEL „COLIBRA”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 490 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)


1. Nowe szkolenie dla pośredników, doradców zawodowych, specjalistów ds. rozwoju zawodowego oraz instrumentów, doradców klienta, instrumentów rynku pracy:
„Współpraca międzystanowiskowa w CAZ - nowości w obsłudze klienta w aspekcie zmian ustawy o promocji (…). Tarcza antykryzysowa Covid-19 w obsłudze klienta PUP. Współpraca między doradcami klienta instytucjonalnego, doradcami klienta indywidualnego i innymi stanowiskami” - NOWOŚĆ -

2. Nowe szkolenie dla specjalistów ds. programów oraz księgowych:
„Rekomendacje zawarte w sprawozdaniach z audytu systemu zarządzania PO WER oraz RPO WSL - zastrzeżenia dotyczące zasad rozliczania odpisów amortyzacyjnych przez beneficjentów i odbiorców pomocy. Nowe zasady kwalifikowania wydatków w projektach. Rozliczenia”

3. Nowe szkolenie dla pracowników urzędów pracy – wszystkie działy:
„Usługi elektroniczne w obsłudze pracodawców i  bezrobotnych - bezpieczny i szybki dostęp do nowych programów rynku pracy. Pozyskiwanie pracodawców  do współpracy - nowy wizerunek urzędu pracy. Nowe  zadania urzędów pracy - tarcza antykryzysowa Covid-19” - NOWOŚĆ -

4. Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy:
„Nowe wsparcie przedsiębiorców w celu złagodzenia skutków epidemii wywołanej Covid-19  udzielane przez powiatowe urzędy pracy. Zasady wnioskowania, zawierania umów oraz rozliczania dofinansowań. Poprawne udzielenie pomocy publicznej na ten cel” - NOWOŚĆ -


26 CZERWIEC 2020 POZNAŃ HOTEL „LAVENDER”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 490 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)


1. Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy:
Nowe wsparcie przedsiębiorców w celu złagodzenia skutków epidemii wywołanej Covid-19  udzielane przez Powiatowe Urzędy Pracy. Zasady wnioskowania, zawierania umów oraz rozliczania dofinansowań. Poprawne udzielenie pomocy publicznej na ten cel" - NOWOŚĆ -

2. Nowe szkolenie dla pracowników urzędów pracy – wszystkie działy:
„Nowe  zadania urzędów pracy - tarcza antykryzysowa Covid-19. Usługi elektroniczne w obsłudze pracodawców i bezrobotnych - bezpieczny i szybki dostęp do nowych programów rynku pracy. Pozyskiwanie pracodawców  do współpracy - nowy wizerunek urzędu pracy” - NOWOŚĆ -

3. Nowe szkolenie dla doradców klienta, pośredników pracy, doradców zawodowych, specjalistów ds. rozwoju zawodowego oraz specjalistów ds. programów:
„Jak skutecznie świadczyć pomoc klientom PUP - nowe formy wsparcia i aktywizacji , współpraca w CAZ, obsługa klienta nowe rozwiązania w pozyskiwaniu i szybkiej realizacji ofert pracy. Techniki negocjowania z pracodawcami. Tarcza antykryzysowa Covid-19 w  obsłudze klienta PUP” - NOWOŚĆ -

4. Nowe szkolenie dla specjalistów ds. programów oraz księgowych:
„Rekomendacje zawarte w sprawozdaniach z audytu systemu zarządzania PO WER orazRPO WSL – zastrzeżenia dotyczące zasad rozliczania odpisów amortyzacyjnych przez beneficjentów i odbiorców pomocy. Nowe zasady kwalifikowania wydatków w projektach. Rozliczenia”


29 CZERWIEC 2020 RZESZÓW HOTEL „GREIN”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 490 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)


1. Nowe szkolenie dla pracowników PUP - wszystkie działy:
„Nowości w obsłudze klienta w aspekcie tarczy Covid-19 i ustawy o promocji (…).  Nowe formy i narzędzia wsparcia w klientów urzędu pracy w tym osob niepełnosprawnych. Doradca klienta, doradca instytucjonalny – efektywność działań” - NOWOŚĆ -

2. Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy:
„Nowości w udzielaniu wsparcia pracodawcom i przedsiębiorcom w ramach tarczy antykryzysowej Covid-19. Obsługa elektroniczna dokumentacji, uproszczone zasady obiegu dokumentów w urzędach pracy.  Udzielanie nowej pomocy publicznej” - NOWOŚĆ -

3. Nowe szkolenie dla doradców klienta oraz specjalistów ds. rozwoju zawodowego:
„Współpraca miedzystanowiskowa w CAZ. Współpraca między doradcami klienta instytucjonalnego a doradcami klienta indywidualnego. Dobór osób bezrobotnych do ofert pracy, nowe formy wsparcia w aspekcie tarczy Covid-19” - NOWOŚĆ -

 

 

21 LIPIEC 2020 WARSZAWA HOTEL „COLIBRA”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 490 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)

 

1. Nowy warsztat dla instrumentów i usług rynku pracy oraz doradców klienta:

„Usługi realizowane przez Powiatowe Urzędy Pracy w ramach tarczy antykryzysowej Covid-19. Pożyczka oraz dofinansowania dla przedsiębiorców oraz pracodawców. Wnioskowanie, montorowanie i rozliczanie. Udzielanie pomocy publicznej w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii Covid-19” - NOWOŚĆ -

 

2. Nowe szkolenie dla pośredników, doradców zaw., specjalistów ds. rozwoju zaw. oraz  instrumentów:

„Nowa rola doradcy zawodowego w kształtowaniu marki i wizerunku - planowania ścieżki kariery zawodowej. Aktywizacja i planowanie rozwoju zawodowego dla klientów. Nowa rzeczywistość a działania doradcy klienta w aspekcie pandemii” - NOWOŚĆ -

 

3. Nowe szkolenie  dla doradców klienta, pośredników pracy, doradców zawodowych, specjalistów ds. rozwoju zawodowego oraz specjalistów ds. programów:

„Nowy warsztat pracy dla pośredników pracy, doradców zawodowych, specjalistów ds. rozwoju zawodowego oraz specjalistów ds. programów - profesjonalne świadczenie    pomocy klientom PUP - nowe formy wsparcia i aktywizacji, współpraca w CAZ, obsługa klienta w aspekcie tarczy antykryzysowej Covid-19” - NOWOŚĆ -

 

 

22 LIPIEC 2020 POZNAŃ HOTEL „LAVENDER”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 490 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)

 

1. Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy:

„Rozpatrywanie wniosków o przyznanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej i refundację stanowisk pracy w aspekcie przepisów RODO do ustawy o promocji zatrudnienia (…)”

 

2. Nowe szkolenie dla pracowników urzędów pracy:

„Nowości  w obsłudze klienta w aspekcie tarczy Covid-19 i ustawy o promocji (…). Nowe formy i narzędzia wsparcia w klientów urzędu pracy w tym osob niepełnosprawnych. Doradca klienta, doradca instytucjonalny - efektywność działań” - NOWOŚĆ -

 

3. Nowe szkolenie dla doradców klienta, pośredników pracy, doradców zawodowych, specjalistów ds. rozwoju zawodowego oraz specjalistów ds. programów:

„Indywidualny plan działania w praktyce – planowanie, realizacja i dokumentowanie zadań zgodnie z ustawa o promocji (…). Identyfikacja, analiza umiejętności i kompetencji społecznych klientów urzędów pracy w realizacji planu rozwoju zawodowego. Obsluga klienta w tym osoby niepełnosprawnej” - NOWOŚĆ -

 

 

23 LIPIEC 2020 TORUŃ HOTEL „POLONIA”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 550 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)

 

1. Nowe szkolenie dla pośredników, doradców zawodowych, specjalistów ds. rozwoju zawodowego oraz instrumentów, doradców klienta, instrumentów rynku pracy:

„Współpraca międzystanowiskowa w CAZ - nowości w obsłudze klienta w aspekcie zmian ustawy o promocji (…). Tarcza antykryzysowa Covid-19 w obsłudze klienta PUP. Współpraca między doradcami klienta instytucjonalnego, doradcami klienta indywidualnego i innymi stanowiskami” - NOWOŚĆ -

 

2. Nowy warsztat dla instrumentów i usług rynku pracy oraz doradców klienta:

„Usługi realizowane przez Powiatowe Urzędy Pracy w ramach tarczy antykryzysowej Covid-19. Pożyczka oraz dofinansowania dla przedsiębiorców oraz pracodawców. Wnioskowanie, montorowanie i rozliczanie. Udzielanie pomocy publicznej w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii Covid-19” - NOWOŚĆ -

 

3. Nowe szkolenie dla pracowników urzędów pracy – wszystkie działy:

„Rola urzędnika PUP w promocji zadań PUP - rola marketingu, reklamy oraz mediów społecznościowych, targi, social media, giełdy. Profesjonalny marketing usług i instrumentów rynku pracy. Zmiany na rynku pracy w aspekcie pandemii”

 

 

24 LIPIEC 2020 KRAKÓW HOTEL „CITY SM”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 490 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)

 

1. Nowe szkolenie dla pracowników urzędów pracy:

„Współpraca między doradcami klienta instytucjonalnego, a doradcami klienta indywidualnego. Współpraca z pracodawcami - nowe formy wsparcia i aktywizacji, instrumenty rynku pracy. Pośrednictwo i doradztwo w aspekcie zmian na rynku pracy po pandemii. Tarcza Covid-19” - NOWOŚĆ -

 

2. Nowy warsztat dla instrumentów i usług rynku pracy oraz doradców klienta:

„Nowe wsparcie przedsiębiorców w celu złagodzenia skutków epidemii wywołanej Covid-19 udzielane przez powiatowe urzędy pracy. Zasady wnioskowania, zawierania umów oraz rozliczania dofinansowań. Poprawne udzielenie pomocy publicznej na ten cel" - NOWOŚĆ -

 

3. Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy oraz specjalistów ds. rozwoju zaw., pracowników urzędu pracy:

„Szkolenia dla osób bezrobotnych oraz KFS. Zasady kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ze środków KFS w praktyce – dokumentacja, procedury z pomocą de minimis ” - NOWOŚĆ -

 

4. Nowe szkolenie dla specjalistów ds. programów oraz księgowych:

Nowości w realizacji projektów realizowanych w powiatowych urzedach pracy,  zmiany w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFS - nowe wyłączenia z zasady konkurencyjności i rozeznania rynku, nowe zasady szacowania wartości zamówień i podpisywania umów z wykonawcami"

 

 

24 SIERPIEŃ 2020 KATOWICE HOTEL „CENTRUM JORDANA”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 490 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)

 

1. Nowe szkolenie dla doradców klienta oraz specjalistów ds. rozwoju zawodowego:

„Współpraca miedzystanowiskowa w CAZ. Współpraca między doradcami klienta instytucjonalnego a doradcami klienta indywidualnego. Dobór osób bezrobotnych do ofert pracy, nowe formy wsparcia w aspekcie tarczy Covid-19”

 

2. Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy:

„Nowości w udzielaniu wsparcia pracodawcom i przedsiębiorcom w ramach tarczy antykryzysowej Covid-19. Obsługa elektroniczna dokumentacji, uproszczone zasady obiegu dokumentów w urzędach pracy. Udzielanie nowej pomocy publicznej”

 

3. Nowe szkolenie dla ksiegowych oraz specjlistów ds.projektów:

„Rekomendacje zawarte w sprawozdaniach z audytu systemu zarządzania PO WER oraz RPO WSL - zastrzeżnia dotyczące zasad rozliczania odpisów amortyzacyjnych przez beneficjentów i odbiorców pomocy. Nowe zasady kwalifikowania wydatków w projektach. Rozliczenia”

 

 

25 SIERPIEŃ 2020 POZNAŃ HOTEL „LAVENDER”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 490 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)

 

1. Nowe szkolenie dla pośredników, doradców zawodowych, specjalistów ds. rozwoju zawodowego oraz instrumentów, doradców klienta, instrumentów rynku pracy:

„Współpraca międzystanowiskowa w CAZ - nowości w obsłudze klienta w aspekcie zmian ustawy o promocji (…).tarcza antykryzysowa Covid-19 w obsłudze klienta PUP. Współpraca między doradcami klienta instytucjonalnego, doradcami klienta indywidualnego i innymi stanowiskami”

 

2. Nowe szkolenie dla pracowników urzędów pracy - wszystkie działy:

„Usługi elektroniczne w obsłudze pracodawców i bezrobotnych - bezpieczny i szybki dostęp do nowych programów rynku pracy. Pozyskiwanie pracodawców do współpracy - nowy wizerunek urzędu pracy. Nowe zadania urzędów pracy - tarcza antykryzysowa Covid-19”

 

3. Nowe  szkolenie dla pracowników urzędów pracy - wszystkie działy:

„Nowe zadania urzędu pracy w 2020 r. Odpowiedzią na zmieniającą się sytuację na krajowym rynku pracy oraz w UE. Rola urzędnika PUP w promocji zadań PUP w 2020 roku  – rola marketingu, reklamy oraz mediów społecznościowych, targi, social media, giełdy”

 

 

26 SIERPIEŃ 2020 WARSZAWA HOTEL „COLIBRA”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 490 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)

 

1. Nowe szkolenie dla pośredników, doradców zawodowych, specjalistów ds. rozwoju zawodowego oraz instrumentów, doradców klienta, instrumentów rynku pracy:

„Współpraca międzystanowiskowa w CAZ - nowości w obsłudze klienta w aspekcie zmian ustawy o promocji (…). Tarcza antykryzysowa Covid-19 w obsłudze klienta PUP. Współpraca między doradcami klienta instytucjonalnego, doradcami klienta indywidualnego i innymi stanowiskami”

 

2. Nowe szkolenie dla pracowników urzędów pracy:

„Praca cudzoziemców w Polsce – co trzeba wiedzieć? Obowiązki pracodawcy zatrudniającego cudzoziemca. Konsekwencje nielegalnego wykonywania pracy przez cudzoziemców. Nowe regulacje prawne dotyczące powierzania pracy cudzoziemcom”

 

3. Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy oraz specjalistów ds. rozwoju zaw., pracowników urzędu pracy:

„Szkolenia dla osób bezrobotnych oraz KFS. Zasady kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ze środków KFS w praktyce - dokumentacja, procedury z pomocą de minimis ”

 

4. Nowe szkolenie dla specjalistów ds. programów oraz księgowych:

Nowości w realizacji projektów realizowanych w Powiatowych Urzędach Pracy, zmiany w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFS - nowe wyłączenia z zasady konkurencyjności i rozeznania rynku, nowe zasady szacowania wartości zamówień i podpisywania umów z wykonawcami"

 

 

27 SIERPIEŃ 2020 RZESZÓW HOTEL „GREIN”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 490 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)

 

1. Nowe szkolenie dla doradców klienta, pośredników pracy, doradców zawodowych, specjalistów ds. rozwoju zawodowego oraz specjalistów ds. programów:

„Indywidualny plan działania w praktyce - planowanie, realizacja i dokumentowanie zadań zgodnie z ustawa o promocji (…) .  Identyfikacja, analiza umiejętności i kompetencji społecznych klientów urzędów pracy w realizacji planu rozwoju zawodowego. Obsluga klienta w tym osoby niepełnosprawnej”

 

2. Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy:

„Nowości w pomocy de minimis dla przedsiębiorców korzystających z usług i instrumentów rynku pracy. Usługi realizowane przez powiatowe urzędy pracy w ramach tarczy antykryzysowej Covid-19. Pożyczka oraz dofinansowania dla przedsiębiorców oraz pracodawców. Wnioskowanie, montorowanie i rozliczanie ”

 

3. Nowe szkolenie dla pracowników urzędów pracy - wszystkie działy:

„Usługi elektroniczne w obsłudze pracodawców i bezrobotnych - bezpieczny i szybki dostęp do nowych programów rynku pracy. Pozyskiwanie pracodawców  do współpracy - nowy wizerunek urzędu pracy. Nowe zadania urzędów pracy po pandemii”

 

 

28 SIERPIEŃ 2020 ŁÓDŹ HOTEL „BOUTIQUE”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 490 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)

 

1. Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy:

„Nowości w pomocy de minimis dla przedsiębiorców korzystających z usług i instrumentów rynku pracy. Prowadzenie dokumentacji, zawieranie umów. Usługi realizowane przez powiatowe urzędy pracy w ramach tarczy antykryzysowej Covid-19. Pożyczka oraz dofinansowania dla przedsiębiorców oraz pracodawców. Wnioskowanie, montorowanie i rozliczanie”

 

2. Nowe szkolenie dla doradców klienta oraz specjalistów ds. rozwoju zawodowego:

„Współpraca miedzystanowiskowa w CAZ. Współpraca między doradcami klienta instytucjonalnego a doradcami klienta indywidualnego. Dobór osób bezrobotnych do ofert pracy, nowe formy wsparcia w aspekcie tarczy Covid-19”

 

3. Nowe szkolenie dla pracowników urzędów pracy- wszystkie działy:

„Usługi elektroniczne w obsłudze pracodawców i bezrobotnych - bezpieczny i szybki dostęp do nowych programów rynku pracy. Pozyskiwanie pracodawców do współpracy - nowy wizerunek urzędu pracy. Nowe zadania urzędów pracy po pandemii”

 


SZKOLENIA WYJAZDOWE - PROMOWANE

***

 

22 -23 CZERWIEC 2020 SEROCK HOTEL „PAN TADEUSZ"

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 1190 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)

 

1) Nowe szkolenie dla doradców klienta, instrumentów i usług rynku pracy:

„Nowości w aktywizacji osób bezrobotnych w 2020 r. z zachowaniem wysokich wskaźników efektywności kosztowej i zatrudnieniowej. Realizacja staży, prac interwencyjnych, dofinansowania wynagrodzenia oraz bonów stażowych i zatrudnieniowych” - NOWOŚĆ -

 

2) Nowe szkolenie dla pracowników urzędów pracy - wszystkie działy:

„Jak prawidłowo zalegalizować pobyt cudzoziemca, zatrudnienie cudzoziemców w 2020 r. Procedura rejestracji oświadczeń i zezwoleń na pracę sezonową. Obowiązki pracodawcy zatrudniającego cudzoziemca. Konsekwencje nielegalnego wykonywania pracy przez cudzoziemców”

 

3) Nowe szkolenie dla  instrumentów i usług rynku pracy:

„Nowości w dotacjach, refundacje stanowisk pracy w 2020 roku FP - realizacja umów, formy zabezpieczeń i windykacja – kompleksowa dokumentacja. Nowe wytyczne pokontrolne dotyczące realizacji tych form wsparcia” - NOWOŚĆ -

 

4) Nowe szkolenie dla doradców klienta:

„N owe podejście doradcy klienta do aktywizacji klientów urzędu pracy  mających różne oczekiwania względem urzędu. Metody doradcze dostosowane do zasobów, kompetencji

i umiejętności zawodowych klientów urzędu pracy. Nowe rozwiązania w pozyskiwaniu i szybkiej realizacji ofert pracy” - NOWOŚĆ -

 

 

25 -26 CZERWIEC 2020 KRAKÓW HOTEL „CITY SM"

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 1190 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)

 

1) Szkolenie dla doradców klienta, w tym pośredników, doradców zaw., specjalistów ds. rozwoju zawodowego:

„Doskonalenie kompetencji w celu realizacji zadań doradcy klienta przez pośredników pracy i doradców zawodowych wg nowej ustawy. Efektywność w działaniu doradcy klienta, formy wsparcia, profile, instrumenty, katalog form pomocy z oferty pracy”

 

2) Nowe szkolenie dla doradców klienta:

„Nowe podejście doradcy klienta do aktywizacji klientów urzędu pracy mających różne oczekiwania względem urzędu. Metody doradcze dostosowane do zasobów, kompetencji i umiejętności zawodowych klientów urzędu pracy. Praca z klientem, IPDjako skuteczna forma aktywizacji” - NOWOŚĆ -


3) Nowe szkolenie dla specjalistów ds. programów i księgowych:

„Rekomendacje zawarte w sprawozdaniach z audytu systemu zarządzania PO WER oraz RPO WSL – zastrzeżenia dotyczące zasad rozliczania odpisów amortyzacyjnych przez beneficjentów i odbiorców pomocy. Nowe zasady kwalifikowania wydatków w projektach. Rozliczenia. Nowe zasady kwalifikowania wydatków w projektach” - NOWOŚĆ -

 

 

 

20 -21 SIERPIEŃ 2020 KRAKÓW HOTEL „CITY SM"

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 1190 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)

 

1.  Nowe szkolenie dla doradców klienta, pośredników, doradców zaw., specjalistów ds. rozwoju zaw. oraz instrumentów:

„Współpraca z pracodawcami i międzystanowiskowa w CAZ - procedury obsługi klienta, nowe rozwiązania w pozyskiwaniu i szybkiej realizacji ofert pracy. Techniki negocjowania

z pracodawcami. Metody doradcze dostosowane do zasobów  kompetencji i umiejętności zawodowych klientów urzędu pracy”

 

2. Nowe szkolenie dla pracowników urzędów pracy – wszystkie działy:

„Decyzje administracyjne, odwołania i interpretacje przepisów, tryby nadzwyczajne w postępowaniu administracyjnym od a do z  – zastosowanie KPA w pracy pracowników PSZ -  zmiany w KPA oraz ustawie o promocji zatrudnienia  (…) dotyczącymi stosowania RODO”

 

3. Nowe szkolenie dla  księgowych:

„Nowości w ewidencji księgowej FP i budżetu w urzędach pracy. Ewidencja  środków trwałych, odpisy aktualizujące należności i inne, rozporządzenie o planach kont - konta 130, 137, 221, 245, zespołu 7 i 9 - konieczne zmiany w ZPK – praktyczne wskazówki”

 

4. Nowe szkolenie dla pracowników powiatowego urzędu pracy - wszystkie działy:

„Metody uzyskiwania efektywnej pracy z klientem. Jak pracować z klientem trudnym. Praca doradcy klienta w relacji goszczenia, narzekania. Relacja oparta na rozwiązaniach. Wyznaczanie celów, IPD jako narzędzie wspierające pracę doradcy klienta”

 

 

24 -25 SIERPIEŃ 2020 SEROCK HOTEL „PAN TADEUSZ"

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 1190 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)

 

 

1. Nowy warsztat dla instrumentów rynku pracy:

„Warsztat z konstruowania, dokumentowania, pisania i realizacji umów dotacji i refundacji stanowiska pracy. Formy zabezpieczeń  - dochodzenie zwrotu, windykacja i postępowanie egzekucyjne”

 

2. Nowe szkolenie dla specjalistów ds. programów oraz księgowych:

„Nowości w realizacji projektów realizowanych w powiatowych urzędach pracy w 2020 r., nowy obowiązek beneficjentów i instytucji do weryfikacji kwalifikowalności podatku vat w zakupach uczestników projektu i grantobiorców monitorowanie wskaźników, rozliczenia”

 

3. Nowe szkolenie dla pracowników urzędów pracy - wszystkie działy:

„Jak prawidłowo zalegalizować pobyt cudzoziemca, zatrudnienie cudzoziemców w 2020 r. Procedura rejestracji oświadczeń i zezwoleń na pracę sezonową. Obowiązki pracodawcy zatrudniającego cudzoziemca. Konsekwencje nielegalnego wykonywania pracy przez cudzoziemców”

 

4. Nowe szkolenie dla doradców klienta:

„Nowe podejście doradcy klienta do aktywizacji klientów urzędu pracy mających różne oczekiwania względem urzędu. Metody doradcze dostosowane do zasobów, kompetencji i umiejętności zawodowych klientów urzędu pracy. Praca z klientem, IPD jako skuteczna forma aktywizacji”


2) 14-45 marzec 222016 R. KOBYLNICA KOŁO POZNANIA, HOTEL „OSSOWSKI***”  ul. Dąbrówki 1

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 1190 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”).

NOWE SZKOLENIE DLA DORADCÓW KLIENTA:

„Warsztat dla doradców klienta - organizacja pracy na stanowisku w 4016 roku. IPD. Nowe formy wsparcia w ramach I, II, III profilu pomocy. Rola doradcy klienta instytucjonalnego. Współpraca z pracodawcami i formy dofinansowań”

NOWY WARSZTAT DLA INSTRUMENTÓW I USŁUG RYNKU PRACY I DORADCÓW KLIENTA:

„Nowości w udzielaniu pomocy de minimis przedsiębiorcom korzystającym z usług i instrumentów rynku pracy. Prowadzenie dokumentacji, zawieranie umów oraz rozliczanie refundacji w ramach świadczenia aktywizacyjnego, dofinansowanie wynagrodzeń i składki na ubezpieczenia społeczne, bony stażowe i zatrudnieniowe w 2016”

NOWE SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW - WSZYSTKIE DZIAŁY:

„Przegląd aktów prawnych niezbędnych do realizacji zadań w urzędzie pracy w 2016 roku. KPA – procedura postępowania, doręczenia, petycje, zaświadczenia, postanowienia, decyzje. Ochrona danych osobowych w praktyce.”

NOWY WARSZTAT DLA DORADCÓW KLIENTA, INSTRUMENTÓW I USŁUG RYNKU PRACY:

„Nowe możliwości aktywizacji zawodowej dla osób powyżej 50 roku życia oraz w przedziale wiekowym 15-30 roku życia poprzez nowe instrumenty i usługi rynku pracy w 2016 roku.”

Wyszukaj szkolenia

wg miasta

Szkolenia wg działów