Formularz Zgłoszenia

Start

SZKOLENIA WYJAZDOWE:

 

1. SEROCK KOŁO WARSZAWY – 28-29 KWIETNIA 2014 R. - UWAGA NOWY OBIEKT !!! HOTEL*** PAN TADEUSZ

 

SZKOLENIA PROMOWANE:

NOWY WARSZTAT DLA REJESTRACJI I EWIDENCJI:

„Świadczenia Funduszu Pracy w 2014 r. w aspekcie ustawy o promocji (...) - sporządzanie list wypłat, korekty, zeznania podatkowe, świadczenia przedawnione, zwrot nienależnie pobranych świadczeń w praktyce” Koszt szkolenia 1190 zł/os.

 

NOWE SZKOLENIE DLA POŚREDNIKÓW I DORADCÓW ZAW., SPECJALISTÓW DS. ROZWOJU ZAW.:

„Nowe formy wsparcia pracodawcy w zakresie zatrudnienia i rozwoju zaw. Po nowelizacji ustawy o promocji (...). Warsztat skutecznych metod nawiązywania i utrzymywania kontaktów z pracodawcami. Bony szkoleniowe, zatrudnieniowe, stażowe, dofinansowania, z refundacja i inne” Koszt szkolenia 1190 zł/os

 

 

2. KARPACZ - 14-16 MAJA 2014 R. - HOTEL RELAKS***

SZKOLENIA PROMOWANE:

 

NOWE SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW URZĘDÓW PRACY:

„Jak efektywnie i skutecznie prowadzić działania urzędu pracy. Nowy system pracy - nowa jakość pracy – nowe standardy pracy służb zatrudnienia w roku 2014. Nowelizacja ustawy o promocji (…) – funkcja doradcy klienta indywidualnego i instytucjonalnego” Koszt szkolenia 1440 zł/os.

 

NOWE SZKOLENIE DLA INSTRUMENTÓW I USŁUG RYNKU PRACY:

„Nowe instrumenty rynku pracy według nowej ustawy o promocji (…) w skutecznej aktywizacji osób bezrobotnych w 2014 r. - bony szkoleniowe, granty, świadczenia aktywizacyjne, dofinansowania pracodawcy i inne. Staże, prace społ. Użyteczne, prace interwencyjne, roboty publiczne - kompendium praktycznej wiedzy” Koszt szkolenia 1440 zł/os.

 

NOWE SZKOLENIE DLA KLUCZOWYCH PRACOWNIKÓW CAZ:

„Nowe formy wsparcia pracodawcy w zakresie zatrudnienia i rozwoju zaw. Profesjonalna obsługa z pracodawcami. Segmentacja i profilowanie klienta pup – wykorzystanie narzędzi diagnostycznych. Coaching, ipd” Koszt szkolenia 1440 zł/os.

 

NOWE SZKOLENIE DLA INSTRUMENTÓW I USŁUG RYNKU PRACY:

„Kompleksowe szkolenie z dotacji i refundacji funduszu pracy, efs: nowości w dotacjach i refundacjach w 2014 roku z uwzględnieniem znowelizowanej ustawy o promocji (…), rozporządzeń i pomocy publicznej. Pożyczki i inne instrumenty”  Koszt szkolenia 1440 zł/os.

 

 

3. GDAŃSK - 19-21 MAJA 2014 R. - HOTEL DAL**

 

SZKOLENIA PROMOWANE:

 

NOWE SZKOLENIE DLA INSTRUMENTÓW I USŁUG RYNKU PRACY:

„Kompleksowe szkolenie z dotacji i refundacji funduszu pracy, efs: nowości w dotacjach i refundacjach w 2014 roku z uwzględnieniem znowelizowanej ustawy o promocji (…), rozporządzeń i pomocy publicznej. Pożyczki i inne instrumenty” - Koszt szkolenia 1440 zł/os.

 

NOWE SZKOLENIE DLA POŚREDNIKÓW I DORADCÓW ZAW., LIDERÓW KLUBU PRACY, SPECJALISTÓW DS. ROZWOJU ZAW.:

„Ipd, wsparcie, aktywizacja osób bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy – długotrwale bezrobotni, niepełnosprawni, 50 +, kobiety, młodzież. Bilanse kompetencji, elementy socjotechniki ze wsparciem grup ryzyka. Profilowanie i segmentacja” - Koszt szkolenia 1440 zł/os.

 

NOWE SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW URZĘDÓW PRACY:

„Nowelizacja ustawy o promocji i instrumentach rynku pracy (...) W działaniu urzędów pracy - praktyczne zastosowanie w 2014 r.” - Koszt szkolenia 1440 zł/os.

 

NOWE SZKOLENIE DLA KSIĘGOWCH:

„Praktyczne zasady prowadzenia rachunkowości w urzędach pracy dla środków funduszu pracy, budżetu w aspekcie ustawy o promocji i innych aktów prawnych. Konto 290” - Koszt szkolenia 1440 zł/os.

 

NOWE SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW DS. PROGRAMÓW:

„Nowy efs 2014-2020 – praktyczne wskazówki dla urzędów pracy, realizacja, kwalifikowalność. Nowe rozporządzenia unijne, programy regionalne, crs - społeczna odpowiedzialność biznesu – nowe partnerstwa” - Koszt szkolenia 1440 zł/os.

 

NOWE SZKOLENIE DLA POŚREDNIKÓW, DORADCÓW ZAW., LIDERÓW KLUBU PRACY, SPECJALISTÓW DS. ROZWOJU ZAW.:

„Zawodoznawstwo w pracy pośrednika, doradcy zaw., specjalisty ds. Rozwoju. Identyfikacja kwalifikacji, kodyfikacja w zawodach i specjalnościach. Efektywność kształcenia zawodowego oraz zharmonizowanie go z rynkiem pracy w 2014 roku” - Koszt szkolenia 1440 zł/os.4. KRAKÓW - 22-23 MAJA 2014 R. - HOTEL CITY SM***

 

SZKOLENIA PROMOWANE:

 

NOWE SZKOLENIE DLA POŚREDNIKÓW I DORADCÓW ZAW., LIDERÓW KLUBU PRACY, SPECJALISTÓW DS. ROZWOJU ZAW.:
„Wsparcie, ipd i aktywizacja osób bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku - długotrwale bezrobotni, niepełnosprawni, osoby wychowujące dziecko do lat 6, 50 +, kobiety, młodzież. Wykorzystanie outplacementu i outsourcingu, jak realizować grant na telepracę, świadczenie aktywizacyjne, pożyczki i programy regionalne” Koszt szkolenia 1190 zł/os.

 

NOWE SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW URZĘDÓW PRACY:

„Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w działaniu urzędów pracy - praktyczne zastosowanie w 2014 r.” Koszt szkolenia 1190 zł/os.

NOWE SZKOLENIE DLA POŚREDNIKÓW I DORADCÓW ZAW.:

„Jak prawidłowo zorganizować usługę pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w aspekcie znowelizowanej ustawy o promocji (...). Nowe obowiązki we współpracy z ośrodkami pomocy społecznej, agencjami zatrudnienia, pracodawcami i innymi instytucjami uprawnionymi do pracy z klientem” Koszt szkolenia 1190 zł/os.

 

NOWE SZKOLENIE DLA INSTRUMENTÓW I USŁUG RYNKU PRACY:

„Nowe instrumenty rynku pracy według nowej ustawy o promocji (…) w skutecznej aktywizacji osób bezrobotnych w 2014 r. - bony szkoleniowe, granty, świadczenia aktywizacyjne, dofinansowania pracodawcy i inne. Staże, prace społ. Użyteczne, prace interwencyjne, roboty publiczne - kompendium praktycznej wiedzy” Koszt szkolenia 1190 zł/os.

 

NOWY WARSZTAT DLA OSÓB OBSŁUGUJĄCYCH ZUS:

„Wewnętrzny dokument rozliczeniowy zus - korygowanie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych w urzędach pracy w praktyce” Koszt szkolenia 1190 zł/os.

 

NOWE SZKOLENIE DLA SPECJALISTÓW DS. ROZWOJU ZAW.:

„Szkolenia i przygotowanie zawodowe osób dorosłych z pomocą de minimis w praktyce. Badanie potrzeb szkoleniowych w aspekcie zlecania i powierzania szkoleń. Bony szkoleniowe - dobre praktyki” Koszt szkolenia 1190 zł/os.

 

NOWY WARSZTAT DLA PRACOWNIKÓW URZĘDÓW PRACY:

„Kompleksowa obsługa trudnego klienta w tym osoby niepełnosprawnej w pup w aspekcie nowej ustawy o promocji (…) przez doradcę klienta. Walka ze stresem i wypaleniem zawodowym” Koszt szkolenia 1190 zł/os.


 

 


SZKOLENIA JEDNODNIOWE

Zapraszamy na szkolenia jednodniowe

w tym także z zakresu

nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia (...):

 

 

16 maja 2014 r. - WARSZAWA - HOTEL COLIBRA

26 maja 2014 r. - WROCŁAW - HOTEL CAMPANILE

27 maja 2014 r. - POZNAŃ - HOTEL TOPAZ

28 maja 2014 r. - KATOWICE - HOTEL DIAMENT

30. maja 2014 r. - ŁÓDŹ - HOTEL TOBACO

 

 

 


Wyszukaj szkolenia

wg miasta

Szkolenia wg działów