Formularz Zgłoszenia

Start

  

 

 

 

 

 ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTUALNYMI SZKOLENIAMI

NA ROK 2017

Zachęcamy do skorzystania z naszej wyszukiwarki szkoleń, która w łatwy i szybki sposób pozwoli Państwu odnaleźć właściwe szkolenie.

Pełna lista szkoleń w zakładce "AKTUALNE SZKOLENIA"

 SZKOLENIA JEDNODNIOWE - PROMOWANE

***

22 SIERPIEŃ WARSZAWA HOTEL „CZARNY KOT”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 490 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)

 

1) Nowe szkolenie dla doradców zaw. i instrumentów rynku pracy: :

„Wsparcie IPD i aktywizacja grup szczególnego ryzyka przez urzędy pracy- długotrwale bezrobotni, 30-, 50 +, cudzoziemcy, niepełnosprawni w oparciu o nowe instrumenty i usługi"


 

23 SIERPIEŃ POZNAŃ HOTEL „LAVENDER”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 490 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)

 

1) Nowe szkolenie doradców klienta oraz instrumentów rynku pracy:
„Współpraca między doradcami klienta instytucjonalnego, a doradcami klienta indywidualnego. Formy wsparcia w ramach I, II, III profilu, dobór oferty, współpraca z pracodawcami” - SZKOLENIE POTWIERDZONE -

 

2) Nowe szkolenie dla księgowych i innych działów:

Jak tworzyć poprawnie listy wypłat korygujące? Jak naliczać wypłaty spadkobiercom? Kiedy należy naliczyć podatek? Jak rozliczać świadczenia przedawnione? Teoria i praktyka stosowana w urzędach pracy” - OSTATNIE WOLNE MIEJSCA -

 

25 SIERPIEŃ WROCŁAW HOTEL „CAMPANILE”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 490 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)

 

1) Nowy warsztat dla doradcy klienta:
„Profilowanie pomocy dla klientów urzędu pracy oraz opracowywanie i realizacja IPD, ścieżki aktywizacji zawodowej bezrobotnych. Nowe formy wsparcia w ramach I, II, III profilu pomocy – praktyka” - OSTATNIE WOLNE MIEJSCA -

 

30 SIERPIEŃ RZESZÓW HOTEL „GREIN”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 490 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)

 

1) Nowe szkolenie dla pracowników urzedu pracy:
„Nowości w Kodeksie Postępowania Administracyjnego w pracy urzędnika w aspekcie ustawy o promocji (...)” - SZKOLENIE POTWIERDZONE -

 

31 SIERPIEŃ KATOWICE HOTEL „DIAMENT PLAZA”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 490 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)

 

1) Nowe szkolenie dla  pracowników urzędów pracy:
„Jak wykorzystać nowoczesne techniki komunikacji społecznej, social media,  internet w  pozyskiwaniu nowych pracodawców w urzędach pracy. Media społecznościowe”


2) Nowe szkolenie dla pracowników urzędu pracy – wszystkie działy:
„Kompleksowa obsługa trudnego klienta w tym osoby niepełnosprawnej i z zaburzeniami psychicznymi w PUP”

 

 SZKOLENIA WYJAZDOWE - PROMOWANE

***


 

21 - 23 SIERPIEŃ 2017 GDAŃSK HOTEL „DAL”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 1440 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)

 

1) Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy:
„Nowe regulacje prawne  w zakresie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalnosci gospodarczej i doposażeń stanowisk pracy z FP - nowelizacja art. 46 ustawy o promocji (…) i aktów wykonawczych” - SZKOLENIE POTWIERDZONE -

 
24 - 25 SIERPIEŃ 2017 KRAKÓW HOTEL „CITY SM”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 1190 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)

 

1) Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy:

"Nowości w windykacji, egzekucji i dochodzeniu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń i innych środków podlegające zwrotowi w Urzędach Pracy w praktyce. umarzanie, odraczanie, rozkładanie na raty"

 

2) Nowe szkolenie dla Urzędów Pracy:
„Zmiany w przepisach Kodeksu Postępowania Administracyjnego od 1 czerwca 2017 dla urzędów pracy" - OSTATNIE WOLNE MIEJSCA -

3) Nowy warsztat dla specjalistów ds. programów oraz księgowych:
„Warsztat - zarządzanie i realizacja projektów z EFS realizowanych przez urzędy pracy w 2017 roku. Nowe wytyczne kwalifikowania wydatków,  uczestników, monitoring i sprawozdawczość oraz rozliczenia”
- OSTATNIE WOLNE MIEJSCA -

 

4) Nowe szkolenie dla specjalistów ds. programów, specjalistów ds. rozwoju zaw. oraz dyrekcji i kadry zarządzającej:
„Nowości w uzyskiwaniu kwalifikacji zawodowych w ramach projektów EFS  – Polska Rama Kwalifikacji a Europejska Rama Kwalifikacji w aspekcie ustawy o zintegrowanym systemie kwalifikacji”                                                    

 

28 - 29 SIERPIEŃ 2017 SEROCK HOTEL „PAN TADEUSZ”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 1190 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)

 

1) Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy:
„Nowe regulacje prawne  w zakresie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalnosci gospodarczej i doposażeń stanowisk pracy z FP – nowelizacja art. 46 ustawy o promocji (…) i aktów wykonawczych” - SZKOLENIE POTWIERDZONE -

 

2) Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy oraz specjalistów ds. rozwoju zaw.:

„Nowe przepisy Krajowego Funduszu Szkoleniowego w praktyce – zasady naboru i weryfikacji wniosków, zawieranie umów, nowe załączniki. Nowe zasady kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ze środków KFS” - OSTATNIE WOLNE MIEJSCA -

 

3) Nowe szkolenie dla doradców klienta:
„Efektywny doradca klienta oraz instytucjonalny  – profesjonalna współpraca z pracodawcami. Planowanie rozwoju zawodowego dla klientów PUP – klient do 30 roku"

- OSTATNIE WOLNE MIEJSCA -

 

 

 

21 - 22 WRZESIEŃ 2017 KRAKÓW HOTEL „CITY SM”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 1190 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)


1) Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy:
„Nowelizacja art. 46 ustawy o promocji (…) i aktów wykonawczych  - nowe regulacje prawne  jednorazowych srodków na rozpoczęcie działalnosci gospodarczej i doposażeń stanowisk pracy z FP”


2) Nowe szkolenie dla doradców klienta, instrumentów i usług rynku pracy:
„Jak zachęcić pracodawcę do współpracy z urzędem pracy – warsztat skutecznych metod nawiązywania i utrzymywania kontaktów z pracodawcami. Rola marketingu, reklamy oraz mediów społecznościowych  w realizacji zadań PUP”

3) Nowe szkolenie dla księgowych:
„Księgowe wydatkowanie środków FP na podstawie art. 108 ustawy o promocji zatrudnienia ze szczególnym uwzględnieniem wydatków na aktywizację bezrobotnych.    Nowa klasyfikacja środków trwałych w urzędach pracy"

 

4) Nowe szkolenie dla doradców klienta:
„Efektywność w działaniu doradcy klienta indywidualnego i instytucjonalnego. Właściwy dobór osób bezrobotnych do ofert pracy, nowe formy wsparcia w ramach I, II, III profilu pomocy”

 

25 - 26 WRZESIEŃ 2017 SEROCK HOTEL „PAN TADEUSZ”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 1190 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)


1) Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy:
„Nowe regulacje prawne przyznawania  jednorazowych środków na rozpoczęcie działalnosci gospodarczej i doposażeń stanowisk pracy z FP – nowelizacja art. 46 ustawy o promocji (…) i aktów wykonawczych”

2) Nowe szkolenie dla pracowników urzędu pracy – wszystkie działy:
„Kompleksowa obsługa trudnego klienta w tym osoby niepełnosprawnej i z zaburzeniami psychicznymi w PUP. Komunikacja interpersonalna, walka ze stresem i wypaleniem zawodowym”

3) Nowe szkolenie dla doradców klienta:
„Praktyczny warsztat z przykładami realizacji i dokumentacją IPD. Jak tworzyć, realizować i monitorować IPD zgodnie z profilem pomocy dla bezrobotnego – I, II, III”

4) Nowy warsztat dla księgowych i rejestracji:
„Zasady naliczania świadczeń dla bezrobotnych i innym uprawnionym. Jak tworzyć poprawnie listy wypłat korygujące? Jak naliczać wypłaty spadkobiercom? Kiedy należy naliczyć podatek? Jak rozliczać świadczenia przedawnione w PUP”

5) Nowe  szkolenie dla urzędów pracy  dla pracowników urzędów pracy – wszyskie działy:
„Zmiany w przepisach Kodeksu Postępowania Administracyjnego  w aspekcie ustawy o promocji (...) urzędów pracy”


28 - 29 WRZESIEŃ 2017 KOBYLNICA HOTEL „OSSOWSKI”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 1190 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)


1) Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy:
„Nowe regulacje prawne  przyznawania jednorazowych środków na rozpoczęcie działalnosci gospodarczej i doposażeń stanowisk pracy z FP – nowelizacja art. 46 ustawy o promocji (…) i aktów wykonawczych”


2) Nowy warsztat dla instrumentów i usług rynku pracy:
„Bony stażowe, zatrudnieniowe, szkoleniowe, refundacja składek ZUS – sporządzanie dokumentacji, monitorowanie umów oraz rozliczanie środków. Organizacja i realizacja bonów i nowych dofinansowań”

3) Nowe szkolenie dla  doradców klienta, kadry kierowniczej, instrumenty rynku pracy:
„Profesjonalny marketing usług i instrumentów rynku pracy – nowoczesne techniki komunikacji społecznej, social media, internet a pozyskiwanie pracodawców”

4) Nowe szkolenie dla doradców klienta:
„Profilowanie pomocy dla klientów urzędu pracy oraz opracowywanie i realizacja IPD. Nowe formy wsparcia w ramach I, II, III profilu pomocy. Narzędzia, metody i techniki pracy wykorzystywane przez doradcę klienta”

 


2) 14-15 marzec 2016 R. KOBYLNICA KOŁO POZNANIA, HOTEL „OSSOWSKI***”  ul. Dąbrówki 1

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 1190 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”).

NOWE SZKOLENIE DLA DORADCÓW KLIENTA:

„Warsztat dla doradców klienta - organizacja pracy na stanowisku w 2016 roku. IPD. Nowe formy wsparcia w ramach I, II, III profilu pomocy. Rola doradcy klienta instytucjonalnego. Współpraca z pracodawcami i formy dofinansowań”

NOWY WARSZTAT DLA INSTRUMENTÓW I USŁUG RYNKU PRACY I DORADCÓW KLIENTA:

„Nowości w udzielaniu pomocy de minimis przedsiębiorcom korzystającym z usług i instrumentów rynku pracy. Prowadzenie dokumentacji, zawieranie umów oraz rozliczanie refundacji w ramach świadczenia aktywizacyjnego, dofinansowanie wynagrodzeń i składki na ubezpieczenia społeczne, bony stażowe i zatrudnieniowe w 2016”

NOWE SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW - WSZYSTKIE DZIAŁY:

„Przegląd aktów prawnych niezbędnych do realizacji zadań w urzędzie pracy w 2016 roku. KPA – procedura postępowania, doręczenia, petycje, zaświadczenia, postanowienia, decyzje. Ochrona danych osobowych w praktyce.”

NOWY WARSZTAT DLA DORADCÓW KLIENTA, INSTRUMENTÓW I USŁUG RYNKU PRACY:

„Nowe możliwości aktywizacji zawodowej dla osób powyżej 50 roku życia oraz w przedziale wiekowym 15-30 roku życia poprzez nowe instrumenty i usługi rynku pracy w 2016 roku.”

Wyszukaj szkolenia

wg miasta

Szkolenia wg działów