Formularz Zgłoszenia

Start

SZKOLENIE JEDNODNIOWE

 

6 MARCA 2015 R. W POZNANIU, HOTEL „TOPAZ”, ul. Przemysłowa 34a

 

SZKOLENIE NR1 - NOWE SZKOLENIE DLA DORADCÓW ZAW. :

„Świadczenie usług pośrednictwa pracy dla doradców zawodowych mających funkcję doradcy klienta. Procedury, skierowania, rozliczenie dokumentacji w systemie, efektywność działań” - OSTATNIE WOLNE MIEJSCA -

koszt szkolenia 490 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*


SZKOLENIE NR 2 - NOWE SZKOLENIE DLA POŚREDNIKÓW PRACY:

„Świadczenie usług poradnictwa zawodowego dla pośredników pracy mających funkcję doradcy klienta z nowym IPD” - OSTATNIE WOLNE MIEJSCA -

koszt szkolenia 490 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*


NOWE SZKOLENIE DLA DORADCÓW KLIENTA I SPECJALISTÓW DS. ROZWOJU ZAW.:

„Krajowy fundusz szkoleniowy – weryfikacja wniosków, umowy z pracodawcami, finansowanie, rozliczanie i monitoring szkoleń dla pracowników z uwzględnieniem pomocy de minimis. Nowa organizacja, planowanie szkoleń” - OSTATNIE WOLNE MIEJSCA -

koszt szkolenia 490 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*


 

 

16 MARCA 2015 R. WE WROCŁAWIU, HOTEL „CAMPANILE”, ul. JAGIEŁŁY 7

 

SZKOLENIE NR 1 - SZKOLENIE DLA DORADCÓW KLIENTA  ORAZ INSTRUMENTÓW RYNKU PRACY:

„Nowe instrumenty i usługi w pomocy pracodawcom -  umowy z pracodawcami, rozliczenia, efektywność działań. Praca aktywizacyjna grup "-30" i "50+". Eures”

koszt szkolenia 490 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*

 

SZKOLENIE NR 2 – NOWE SZKOLENIE DLA INSTRUMENTÓW I USŁUG RYNKU PRACY:

„Nowości w pomocy de minimis w instrumentach i usługach rynku pracy – nowe formularze, weryfikacja oświadczeń wnioskodawców z zakresu pomocy publicznej, dyskontowanie w praktyce PUP”

koszt szkolenia 490 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*

 

SZKOLENIE NR 3 – NOWY WARSZTAT DLA REJESTRACJI I EWIDENCJI:

„Nowe zadania ewidencji i rejestracji w 2015 r. -nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z klientem drogą elektroniczną. Procedura administracyjna, ochrona danych osobowych. Naliczanie świadczeń z FP. Współpraca z doradcą klienta”\

koszt szkolenia 490 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*

 

SZKOLENIE NR 4 - NOWE SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW URZĘDÓW PRACY:

„Nowa rola abi w jednostce (urzędzie pracy) - zastosowanie ustawy o ochronie danych osobowych w administracji publicznej po noweli”

koszt szkolenia 490 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*


SZKOLENIE NR 5 – NOWE SZKOLENIE DLA SPECJALISTÓW DS. PROGRAMÓW I KSIĘGOWYCH:

„Nowe wytyczne realizacji projektów systemowych i konkursowych w ramach rpo i po wer, szczególnie dla osób do 24 i po 50 r. Ż. Oraz nowa kwalifikowalność wydatków dla urzędów pracy w 2015 roku”

koszt szkolenia 490 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*

 

17 MARCA 2015 R. W ŁODZI, HOTEL „TOBACO”, ul. KOPERNIKA 64

 

SZKOLENIE NR 1 - NOWE SZKOLENIE DLA INSTRUMENTÓW I USŁUG RYNKU PRACY:

„Nowości w pomocy de  minimis udzielanej przez PUP  przedsiębiorcom - dokumentacja, zawieranie umów, dyskontowanie oraz rozliczanie refundacji w ramach nowych form i usług”

koszt szkolenia 490 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*

 

SZKOLENIE NR 2 - NOWE SZKOLENIE DLA DORADCÓW KLIENTA:

„Doradca klienta w 2015 roku - nowe metody pracy z osobą bezrobotną, IPD – realizacja, modyfikacja, monitoring, zakończenie, przerwanie. IPD a przeprofilowywanie – nowe formy wsparcia w ramach I, II, III profilu”

koszt szkolenia 490 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*

 

SZKOLENIE NR 3 - NOWE SZKOLENIE DLA SPECJALISTÓW DS. PROGRAMÓW I KSIĘGOWYCH:

„Nowe wytyczne realizacji projektów systemowych i konkursowych w ramach RPO i PO WER, szczególnie dla osób do 24 i po 50 r. ż. Oraz nowa kwalifikowalność wydatków dla urzędów pracy w 2015 roku”

koszt szkolenia 490 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*

 

18 MARCA 2015 R. W RZESZOWIE, HOTEL „AMBASADORSKI”, ul. RYNEK 13-14

 

SZKOLENIE NR 1 – NOWY WARSZTAT DLA REJESTRACJI I EWIDENCJI:

„Nowe zadania ewidencji i rejestracji – komunikacja z klientem drogą elektroniczną, współpraca z doradcą klienta. Ochrona danych osobowych z ABI oraz KPA. Rozliczanie świadczeń z FP w praktyce”

koszt szkolenia 490 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*

 

SZKOLENIE NR 2 - NOWE SZKOLENIE DLA DORADCÓW KLIENTA:

„Doradca klienta w 2015 roku - nowe metody pracy z osobą bezrobotną, IPD – realizacja, modyfikacja, monitoring, zakończenie, przerwanie. IPD a przeprofilowywanie – nowe formy wsparcia w ramach I, II, III profilu”

koszt szkolenia 490 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*

 

SZKOLENIE NR 3 - NOWE SZKOLENIE DLA INSTRUMENTÓW I USŁUG RYNKU PRACY:

„Nowości w pomocy de  minimis udzielanej przez pup  przedsiębiorcom –dokumentacja, zawieranie umów oraz rozliczanie refundacji świadczenia aktywizacyjnego, dofinansowywania wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne, realizacji bonów stażowych i zatrudnieniowych”

koszt szkolenia 490 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*

 

SZKOLENIE NR 4 - NOWE SZKOLENIE DLA INSTRUMENTÓW I USŁUG  RYNKU PRACY ORAZ  SPECJALISTÓW DS. PROGRAMÓW:

„Nowości w ubieganiu się o środki z rezerwy funduszu pracy w 2015 roku – programy specjalne, program aktywizacja i integracja oraz ich realizacja w PUP. Zatrudnienie socjalne”

koszt szkolenia 490 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*

 

 

30 MARCA 2015 R. W LUBLINIE, HOTEL „CAMPANILE”, ul. LUBOMELSKA 14-16


SZKOLENIE NR 1 - SZKOLENIE DLA DORADCÓW KLIENTA  ORAZ INSTRUMENTÓW RYNKU PRACY:

„Nowe instrumenty i usługi w pomocy pracodawcom -  umowy z pracodawcami, rozliczenia, efektywność działań. Praca aktywizacyjna grup "-30" i "50+". Eures”

koszt szkolenia 490 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*


SZKOLENIE NR 2 - NOWE SZKOLENIE DLA SPECJALISTÓW DS. PROGRAMÓW I KSIĘGOWYCH:

„Nowe wytyczne realizacji projektów systemowych i konkursowych w ramach RPO i PO WER, szczególnie dla osób do 24 i po 50 r. ż. oraz nowa kwalifikowalność wydatków dla urzędów pracy w 2015 roku”

koszt szkolenia 490 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*

 

SZKOLENIE NR 3 - NOWE SZKOLENIE DLA REJESTRACJI I EWIDENCJI ORAZ KSIĘGOWYCH:

„Rozliczenia świadczeń nienależnie pobranych, zwrot składki zdrowotnej, listy wypłat, deklaracje podatkowe w urzędach pracy w praktyce w 2015 roku”

koszt szkolenia 490 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*

 

31 MARCA 2015 R. W OLSZTYNIE, HOTEL „VILLA PALLAS”, ul. ŻOŁNIERSKA 4

 

SZKOLENIE NR 1 – NOWE SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW URZĘDÓW PRACY:

„Zastosowanie ustawy o ochronie danych osobowych w urzędach pracy  po nowelizacji - nowa rola ABI w jednostce”

koszt szkolenia 490 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*

 

SZKOLENIE NR 2 - NOWE SZKOLENIE DLA DORADCÓW KLIENTA:

„Doradca klienta w 2015 roku - nowe metody pracy z osobą bezrobotną, IPD – realizacja, modyfikacja, monitoring, zakończenie, przerwanie. IPD a przeprofilowywanie – nowe formy wsparcia w ramach I, II, III profilu”

koszt szkolenia 490 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*

 

SZKOLENIE NR 3 – NOWE SZKOLENIE  DLA  INSTRUMENTÓW I USŁUG RYNKU PRACY ORAZ DORADCÓW KLIENTA:

„Nowe zasady realizacji instrumentów i usług rynku pracy w 2015 roku z pomocą de minimis. Nowe formy wsparcia pracodawcy - bony stażowe, zatrudnieniowe, granty na telepracę, świadczenia aktywizacyjne, refundacja składek na ubezpieczenia i dofinansowanie wynagrodzeń”

koszt szkolenia 490 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*

 

 

 

 

*koszt szkolenia obejmuje uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie zgodne ze wzorem MEN, art. biurowe, wyżywienie (szkolenia 1 dniowe: obiad + serwisy kawowe, szkolenia 2 i 3 dniowe od obiadu 1 dnia do obiadu ostatniego dnia szkolenia w tym serwisy kawowe), nocleg w pokoju 2 os.  (dotyczy szkoleń 2 i 3 dniowych)

Usługa zwolniona na podstawie art.43 ust.1 pkt.26 lit.a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów  i usług (tekst jednolity: Dz.U z 2011r. Nr 177, poz.1054, z późn. zm.)

 

 

 

 ZAPRASZAMY NA SZKOLENIA WYJAZDOWE:

 


19-20 MARCA 2015 R. - KOBYLNICA KOŁO POZNANIA - HOTEL OSSOWSKI

 

NOWE SZKOLENIE DLA DORADCÓW KLIENTA W TYM POŚREDNIKÓW, DORADCÓW ZAW. I SPECJALISTÓW DS. ROZWOJU ZAW.:

„Profesjonalna współpraca z pracodawcami – nowe instrumenty i usługi w pomocy pracodawcom. Agencje zatrudnienia. Praca aktywizacyjna grup "-30" i "50+". Eures, zatrudnianie cudzoziemców” - koszt szkolenia 1190 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*

 

NOWE SZKOLENIE DLA INSTRUMENTÓW I USŁUG RYNKU PRACY:

„Udzielanie, rozliczanie i kontrola pomocy de minimis w instrumentach oraz usługach rynku pracy w 2015 roku. Nowe formy pomocy stosowane przez Urzędy Pracy. Nowe akty prawne”- koszt szkolenia 1290 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*.

 

NOWE SZKOLENIE DLA REJESTRACJI I EWIDENCJI ORAZ KSIĘGOWYCH:

„Rozliczenia świadczeń nienależnie pobranych, zwrot składki zdrowotnej, listy wypłat, deklaracje podatkowe w Urzędach Pracy w praktyce w 2015 roku” - koszt szkolenia 1190 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*

 

NOWE SZKOLENIE DLA DORADCÓW KLIENTA, INSTRUMENTÓW I USŁUG RYNKU PRACY ORAZ  SPECJALISTÓW DS. PROGRAMÓW:

„Nowości w ubieganiu się o środki z rezerwy FP – programy specjalne, program aktywizacja i integracja oraz ich realizacja w urzędach pracy w 2015 roku” - koszt szkolenia 1190 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*

 

NOWE SZKOLENIE DLA SPECJALISTÓW DS. ROZWOJU ZAW. I OSÓB ZAJMUJĄCYCH SIĘ ZAMÓWIENIAMI PUBL.:

„Nowości w udzielaniu zamówień "niskocennych", "ustawowych" i z pominięciem ustawy w Urzędach Pracy; nowości w przetargu nieograniczonym, w podwykonawstwie. Nowe kryteria oceny ofert, nowe regulaminy” - koszt szkolenia 1190 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*

 

 

23-24 MARCA 2015 R. - SEROCK KOŁO WARSZAWY - HOTEL PAN TADEUSZ

 

NOWE SZKOLENIE DLA REJESTRACJI I EWIDENCJI:

„Od rejestracji do aktywizacji – pozyskiwanie informacji od bezrobotnego i poszukującego pracy dla profilowania pomocy. Postępowanie administracyjne z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Naliczanie świadczeń z FP. Współpraca z doradcami klienta”- koszt szkolenia 1190 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*

 

NOWE SZKOLENIE DLA INSTRUMENTÓW I USŁUG RYNKU PRACY:

„Nowości w udzielaniu i rozliczaniu w dotacjach oraz refundacjach z PFRON w 2015 roku z uwzględnieniem znowelizowanego rozporządzenia i pomocy publicznej” - koszt szkolenia 1190 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*

 

NOWE SZKOLENIE DLA DORADCÓW KLIENTA:

„Warsztat dla doradców klienta - organizacja pracy na stanowisku w 2015 r. IPD. Formy wsparcia w ramach I, II, III profilu pomocy. Rola doradcy klienta instytucjonalnego - pozyskiwanie pracodawców do współpracy, marketing usług, promocja. Segmentacja pracodawców” - koszt szkolenia 1190 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*

 

NOWE SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW URZĘDÓW PRACY.:

„Ochrona danych osobowych w administracji publicznej po nowelizacji - nowa rola ABI w jednostce” - koszt szkolenia 1190 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*

 

NOWE SZKOLENIE DLA INSTRUMENTÓW I USŁUG RYNKU PRACY:

„Dotacje i refundacje funduszu pracy w 2015 roku przyznawanie, rozliczanie i dochodzenie zwrotu - weryfikacja oświadczeń wnioskodawców z zakresu pomocy publicznej – nowości”- koszt szkolenia 1190 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*

 

NOWE SZKOLENIE DLA SPECJALISTÓW DS. ROZWOJU ZAW. I OSÓB ZAJMUJĄCYCH SIĘ ZAMÓWIENIAMI PUBL.:

„Nowela ustawy prawo zamówień publicznych w praktyce PUP - udzielanie zamówień "niskocennych", "ustawowych" i z pominięciem ustawy, nowości w przetargu nieograniczonym, w podwykonawstwie, rażąco niska cena i zakaz stosowania ceny jako jedynego kryterium” - koszt szkolenia 1190 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*

 

 

26-27 MARCA 2015 R. - KRAKÓW - HOTEL CITY SM

 

NOWE SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW URZĘDÓW PRACY  W TYM REJESTRACJI I EWIDENCJI:

„Co powinien wiedzieć kluczowy pracownik PUP - ustawa o promocji (…), KPA, KP, ustawa o ochronie danych osobowych i inne akty prawne niezbędne do realizacji zadań w urzędach pracy” - koszt szkolenia 1190 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*

 

NOWE SZKOLENIE DLA SPECJALISTÓW DS. PROGRAMÓW I KSIĘGOWYCH:

„Nowa perspektywa finansowa dla programów rynku pracy, analiza rynku pracy - wskaźniki. Analiza i diagnoza lokalnego rynku pracy pod programy w 2015 roku” - koszt szkolenia 1190 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*

 

NOWE SZKOLENIE DLA DORADCÓW KLIENTA I INSTRUMENTÓW ORAZ USŁUG RYNKU PRACY:

„Marketing i sprzedaż usług i instrumentów rynku pracy. Nowości we wsparciu pracodawców zatrudniających młodych pracowników oraz osoby „50+”. Abc bonów szkoleniowych, stażowych, zatrudnieniowych, na zasiedlenie, refundacji składek ZUS przy pierwszej pracy, dofinansowań do wynagrodzenia” - koszt szkolenia 1190 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*

 

NOWE SZKOLENIE DLA INSTRUMENTÓW I USŁUG RYNKU PRACY:

„Dotacje i refundacje funduszu pracy w 2015 roku przyznawanie, rozliczanie i dochodzenie zwrotu - weryfikacja oświadczeń wnioskodawców z zakresu pomocy publicznej – nowości”- koszt szkolenia 1190 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*

 

NOWE SZKOLENIE DLA REJESTRACJI I EWIDENCJI ORAZ KSIĘGOWYCH:

„Rozliczenia świadczeń nienależnie pobranych, zwrot składki zdrowotnej, listy wypłat, deklaracje podatkowe w urzędach pracy w praktyce w 2015 roku” - koszt szkolenia 1190 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*

 

 

15-17 KWIETNIA 2015 R. - GDAŃSK - HOTEL DAL

 

NOWE SZKOLENIE DLA SPECJALISTÓW DS. PROGRAMÓW:

„Nowe wytyczne realizacji projektów systemowych i konkursowych oraz nowa kwalifikowalność wydatków, sprawozdawczość dla Urzędów Pracy w 2015 roku” - koszt szkolenia 1440 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*

 

NOWE SZKOLENIE DLA INSTRUMENTÓW I USŁUG RYNKU PRACY:

„Dotacje i refundacje funduszu pracy od a do z w 2015 roku ze szczególnym uwzględnieniem ich przyznawania, rozliczania i dochodzenia zwrotu - weryfikacja oświadczeń wnioskodawców z zakresu pomocy publicznej” - koszt szkolenia 1440 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*

 

NOWE SZKOLENIE DLA KSIĘGOWYCH:

„Ewidencja księgowa w Urzędach Pracy: syntetyka i analityka w aspekcie sprawozdań oraz zestawień przychodów i kosztów. Konto 290 - świadczenia nienależnie pobrane, odpis aktualizujący w nienależnie pobranych świadczeniach w 2015 roku” - koszt szkolenia 1440 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*


NOWE SZKOLENIE DLA INSTRUMENTÓW I USŁUG RYNKU PRACY:

„Bony szkoleniowe, stażowe, zatrudnieniowe. Granty, świadczenia aktywizacyjne, dofinansowania pracodawcy, prace interwencyjne, roboty publiczne i inne – praktyczne wskazówki w 2015 roku” - koszt szkolenia 1440 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*

 

NOWE SZKOLENIE DLA DORADCÓW KLIENTA:

„Nowe metody pracy z osobą bezrobotną - nowe IPD – tworzenie, realizacja, modyfikacja, monitoring, zakończenie, przerwanie. IPD a przeprofilowywanie – dobór form wsparcia w ramach I, II, III profilu pomocy” - koszt szkolenia 1440 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*

 


 

*koszt szkolenia obejmuje uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie zgodne ze wzorem MEN, art. biurowe, wyżywienie (szkolenia 1 dniowe: obiad + serwisy kawowe, szkolenia 2 i 3 dniowe od obiadu 1 dnia do obiadu ostatniego dnia szkolenia w tym serwisy kawowe), nocleg w pokoju 2 os.  (dotyczy szkoleń 2 i 3 dniowych)

Usługa zwolniona na podstawie art.43 ust.1 pkt.26 lit.a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów  i usług (tekst jednolity: Dz.U z 2011r. Nr 177, poz.1054, z późn. zm.)

 


Wyszukaj szkolenia

wg miasta

Szkolenia wg działów