Formularz Zgłoszenia

Start

 

wykaz

 

 

 

 

 


SZKOLENIA JEDNODNIOWE26 sierpnia 2014 r. - POZNAŃ - HOTEL TOPAZ

27 sierpnia 2014 r. - WROCŁAW - HOTEL CAMPANILE CENTRUM

4 września 2014 r. - KATOWICE - HOTEL DIAMENT PLAZA

5 września 2014 r. - WARSZAWA - HOTEL COLIBRA

 


 

1. „NOWY INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA – TWORZENIE, REALIZACJA I MONITORING Z USTALONYM PROFILEM POMOCY DLA BEZROBOTNEGO. FORMY WSPARCIA W RAMACH I, II, III PROFILU POMOCY ZE ŚCIEŻKAMI AKTYWIZACJI - WARSZTAT”

 

2. „JAK PRAWIDŁOWO UDZIELAĆ POMOCY DE MINIMIS W INSTRUMENTACH I USŁUGACH RYNKU PRACY - NOWE FORMY POMOCY WG NOWEJ USTAWY O PROMOCJI (…) ORAZ NOWE ROZPORZĄDZENIE KE  DOT. POMOCY DE MINIMIS - WARSZTAT”

 

 

 

KOSZT W/W  SZKOLENIA WYNOSI 490 ZŁ/OS I ZAWIERA:
materiały szkoleniowe, zaświadczenie zgodne ze wzorem MEN, serwisy kawowe, obiad.

 

 

Pobierz formularz zgłoszenia

 

 


 

SZKOLENIA WYJAZDOWE:

 

 

 

 

 

1. SEROCK KOŁO WARSZAWY - 25-26 SIERPNIA 2014 R. - HOTEL PAN TADEUSZ

 

SZKOLENIA PROMOWANE:

 

NOWE SZKOLENIE DLA INSTRUMENTÓW I USŁUG RYNKU PRACY:

„Nowe regulacje prawne w  rozpatrywaniu wniosków i zawierania umów  o udzielenie jednorazowych środków na działalność i  udzielanie ulgi w spłacie dotacji i refundacji z FP  – nowe zasady udzielania pomocy de minimis”

 

NOWE SZKOLENIE DLA DORADCÓW KLIENTA:

„Jak tworzyć, realizować i monitorować indywidualny plan działania zgodnie z ustalonym profilem pomocy dla bezrobotnego. Warsztat praktyczny z przykładami realizacji IPD”

 

NOWE SZKOLENIE DLA DORADCÓW KLIENTA ORAZ SPECJALISTÓW DS. ROZWOJU.:

„Krajowy fundusz szkoleniowy – umowy z pracodawcami, zabezpieczenia umów, finansowanie szkoleń dla pracowników wg ustawy o promocji (…). Zasady ubiegania się o środki, przeznaczenie, finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy”2. KOBYLNICA KOŁO POZNANIA - 8-9 WRZEŚNIA 2014 R. - HOTEL OSSOWSKI

 

SZKOLENIA PROMOWANE:

 

NOWE  SZKOLENIE DLA INSTRUMENTÓW I USŁUG RYNKU PRACY:

„Nowe regulacje prawne w zakresie rozpatrywania wniosków i zawierania umów o udzielenie jednorazowych środków na działalność gospodarczą i refundacje wyposażenia/doposażenia stanowisk pracy finansowanych z FP z pomocą de minimis”

 

NOWY WARSZTAT DLA DORADCÓW KLIENTA  W TYM POŚREDNIKÓW, DORADCÓW ZAW., SPECJALISTÓW DS. ROZWOJU ZAW.:

 

„Nowe metody pracy z osobą bezrobotną – indywidualny dobór wsparcia z uwzględnieniem profilu bezrobotnego. Nowe zasady aktywizacji, IPD. Obsługa osób bezrobotnych
i pracodawców w aspekcie ustawy o promocji (…) i przepisów wykonawczych”

 

NOWE SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW URZĘDÓW PRACY:

 

„Nowe procedury, druki, regulaminy i formularze związane z nową rolą Urzędów Pracy po reformie publicznych służb zatrudnienia. Zmiany w organizacji pracy urzędów, zasady powierzania funkcji doradcy klienta”

 

NOWY WARSZTAT TRENERSKI DLA DORADCÓW KLIENTA W TYM DORADCÓW ZAW. I OSÓB UCZĄCYCH INNYCH:

„Nowe metody, techniki i narzędzia pracy grupowej oraz indywidualnej stosowane przez doradców klienta. Kreatywność, metodologia, aktywizacja – nauczanie dorosłych”

 

NOWE SZKOLENIE SPECJALISTÓW DS. PROGRAMÓW:

 

„Projekty systemowe i konkursowe Urzędów Pracy w ramach RPO, PO WER w tym dla osób do 24 oraz po 50 r. ż. Aplikowanie i wnioski o płatność oraz monitorowanie. Programy operacyjne i wytyczne w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy”

 

  

Wyszukaj szkolenia

wg miasta

Szkolenia wg działów