Formularz Zgłoszenia

Start

 

wykaz

 

 

 

 

 


SZKOLENIA JEDNODNIOWE


28 lipca 2014 r. - RZESZÓW - HOTEL AMBASADORSKI:

 

1. „JAK TWORZYĆ, REALIZOWAĆ I MONITOROWAĆ INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA ZGODNIE Z USTALONYM PROFILEM POMOCY DLA BEZROBOTNEGO. FORMY WSPARCIA W RAMACH I,II,III PROFILU POMOCY. WARSZTAT PRAKTYCZNY”

-OSTATNIE WOLNE MIEJSCA-


29 lipca 2014 r. - WROCŁAW - HOTEL CAMPANILE:

 

1. „BONY SZKOLENIOWE, STAŻOWE, GRANTY, ŚWIADCZENIA AKTYWIZACYJNE, DOFINANSOWANIA PRACODAWCY, UMOWY TRÓJSTRONNE I INNE W ASPEKCIE USTAWY O PROMOCJI (…). UDZIELANIE POMOCY DE MINIMIS W NOWYCH INSTRUMENTACH I USŁUGACH RYNKU PRACY”

 


30 lipca 2014 r. - POZNAŃ - HOTEL TOPAZ:

 

1. „JAK TWORZYĆ, REALIZOWAĆ I MONITOROWAĆ INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA ZGODNIE Z USTALONYM PROFILEM POMOCY DLA BEZROBOTNEGO. FORMY WSPARCIA W RAMACH I,II,III PROFILU POMOCY. WARSZTAT PRAKTYCZNY”

-OSTATNIE WOLNE MIEJSCA-

 

4 sierpnia 2014 r. - WARSZAWA - HOTEL COLIBRA:

 

1. „JAK TWORZYĆ, REALIZOWAĆ I MONITOROWAĆ INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA ZGODNIE Z USTALONYM PROFILEM POMOCY DLA BEZROBOTNEGO. FORMY WSPARCIA W RAMACH I,II,III PROFILU POMOCY. WARSZTAT PRAKTYCZNY”

 

KOSZT KAŻDEGO Z W/W  SZKOLEŃ WYNOSI 490 ZŁ/OS I ZAWIERA:
materiały szkoleniowe, zaświadczenie zgodne ze wzorem MEN, serwisy kawowe, obiad.

 

Pobierz formularz zgłoszenia

 

 


SZKOLENIA WYJAZDOWE:

 

1. SEROCK KOŁO WARSZAWY - 28-29 LIPCA 2014 R. - HOTEL PAN TADEUSZ


SZKOLENIA PROMOWANE:

 

NOWE SZKOLENIE DLA INSTRUMENTÓW I USŁUG RYNKU PRACY:

„Nowe regulacje prawne w zakresie rozpatrywania wniosków i zawierania umów  o udzielenie jednorazowych środków na działalność gospodarczą i refundacji wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy finansowanych z FP – nowe zasady udzielania pomocy de minimis na tę formę aktywizacji .”

 

NOWE SZKOLENIE DLA INSTRUMENTÓW I USŁUG RYNKU PRACY:

„Nowe instrumenty rynku pracy wg ustawy o promocji (…) w aktywizacji osób bezrobotnych - bony szkoleniowe, granty, świadczenia aktywizacyjne, dofinansowania pracodawcy. Staże, prace społ. użyteczne, prace interwencyjne, roboty publiczne - kompendium praktycznej wiedzy”

 

2. KARPACZ - 11-13 SIERPNIA 2014 R. - HOTEL RELAKS

 

SZKOLENIA PROMOWANE:

 

NOWE SZKOLENIE DLA DORADCÓW KLIENTA :

„Krajowy fundusz szkoleniowy - nowe narzędzie finansowania szkoleń dla pracowników wg ustawy o promocji (…). Zasady ubiegania się o środki, przeznaczenie, finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy”


NOWE SZKOLENIE DLA DORADCÓW KLIENTA:

„Wsparcie, ipd, nowości w aktywizacji osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku – nowe przepisy ustawy o promocji (...). IPD a profile klienta. Wykorzystanie outplacementu i outsourcingu”

 

NOWE SZKOLENIE DLA SPECJALISTÓW DS. PROGRAMÓW I KSIĘGOWYCH:

„Nowy Europejski Fundusz Społecznych na lata 2014-2020 – jak przygotować się do nowej absorpcji środków. Warsztat zarządzania, rozliczania, projektowania nowych projektów. Programy regionalne – co warto wiedzieć”

 

NOWE SZKOLENIE DLA INSTRUMENTÓW I USŁUG RYNKU PRACY:

„Nowe usługi instrumenty rynku pracy w aktywizacji osób bezrobotnych w urzędach pracy z pomocą publiczną - bony szkoleniowe, granty, świadczenia aktywizacyjne, dofinansowania pracodawcy, umowy trójstronne i inne ”

 

SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW  URZĘDÓW PRACY:

„Nowe procedury, druki, regulaminy i formularze związane z nową rolą urzędów pracy po reformie publicznych służb zatrudnienia”

 

3. GDAŃSK - 20-22 SIERPNIA 2014 R. - HOTEL DAL

 

SZKOLENIA PROMOWANE:

 

NOWE SZKOLENIE DLA DORADCÓW KLIENTA :

„Krajowy fundusz szkoleniowy - nowe narzędzie finansowania szkoleń dla pracowników wg ustawy o promocji (…). Zasady ubiegania się o środki, przeznaczenie, finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy”

 

NOWE SZKOLENIE DLA DORADCÓW KLIENTA

„Nowe IPD w praktyce zgodnie z profilem pomocy dla bezrobotnego – realizacja, kontrola.  Bilanse kompetencji, elementy socjotechniki ze wsparciem grup ryzyka oraz osób niepełnosprawnych. Praktyczny z przykładami realizacji IPD”

 

NOWY WARSZTAT DLA KSIĘGOWYCH:

„Warsztat gospodarowania i księgowania środków będących w dyspozycji urzędów pracy – ze szczególnym uwzględnieniem budżetu i funduszu pracy w aspekcie noweli ustawy o promocji . Przykłady operacji gospodarczych, zpk, techniki księgowań. Konto 290”

 

NOWE SZKOLENIE DLA SPECJALISTÓW DS. PROGRAMÓW:

„Europejski funduszu społeczny – nowa perspektywa finansowa 2014-2020. Możliwości pozyskiwania środków finansowych przez urzędy pracy. Nowe programy regionalne – komponent dla urzędów pracy. Warsztat zarządzania projektami wg różnych metod”

 

NOWE SZKOLENIE DLA POŚREDNIKÓW, DORADCÓW ZAW., SPECJALISTÓW DS. ROZWOJU ZAW.: "Nowe możliwości wsparcia dla osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy (…). Narzędzia wspierające tworzenie miejsc pracy i powrót do zatrudnienia, w tym dla powracających po przerwie związanej z wychowaniem dziecka. Granty na telepracę, świadczenie aktywizacyjne, pożyczki  i inne.”


 

Wyszukaj szkolenia

wg miasta

Szkolenia wg działów