Formularz Zgłoszenia

Start

 

 

 

 

 

  

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTUALNYMI SZKOLENIAMI

NA 2016

Zachęcamy do skorzystania z naszej wyszukiwarki szkoleń, która w łatwy i szybki sposób pozwoli Państwu odnaleźć właściwe szkolenie.

Pełna lista szkoleń w zakładce "AKTUALNE SZKOLENIA"

  

SZKOLENIA JEDNODNIOWE - PROMOWANE

***

 

 

16 CZERWIEC 2016 RZESZÓW HOTEL „GREIN”, AL.T. REJTANA 1
KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA 490 zł/os. (stawka podatku VAT „zw”)


1.  Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy:
„Nowości w udzielaniu refundacji na wynagrodzenia i składki  przedsiebiorcom zatrudniającym bezrobotnych do 30 roku życia oraz pow. 50 z pomoca de minimis. – umowy, monitorowanie pomocy, rozliczenia”

2. Nowe szkolenie dla doradców klienta:
„Efektywność oraz nowe kompetencje w działaniu doradcy klienta indywidualnego i instytucjonalnego – współpraca z pracodawcami, jednostkami szkoleniowymi, KFS”17 CZERWIEC 2016 KATOWICE HOTEL „DIAMENT PLAZA” ul. DWORCOWA 9
KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA 490 zł/os. (stawka podatku VAT „zw”)


1. Nowe szkolenie dla doradców klienta  w tym pośredników, doradców zaw., specjalistów ds. rozwoju zaw.:
„Praktyczny warsztat z przykładami realizacji i dokumentacją ipd. Jak tworzyć, realizować i monitorować  IPD z profilem pomocy dla bezrobotnego – I, II, III. Zmiana profili”


2. Nowe szkolenie dla doradców klienta oraz instrumentów i usług rynku pracy:
„Nowe instrumenty i usługi, dofinansowania w pomocy pracodawcom z pomocą de minimis.  Refundacja kosztów wynagrodzenia zatrudnionych bezrobotnych do 30 roku życia i po 50 roku i inne formy”

 

 

20 CZERWIEC 2016 ŁÓDŹ HOTEL „TOBACO” ul. KOPERNIKA 4
KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA 490 zł/os. (stawka podatku VAT „zw”)

 

1. Nowy warsztat dla doradcy klienta:
„Profilowanie pomocy dla klientów urzędu pracy oraz opracowywanie i realizacja IPD, ścieżki aktywizacji zawodowej bezrobotnych. Nowe formy wsparcia w ramach I, II, III profilu pomocy – praktyka”


2. Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy:
„Nowości w udzielaniu pomocy de minimis przedsiębiorcom korzystającym z dofinansowań wynagrodzeń  i składek zatrudnianych bezrobotnych - dokumentacji, zawieranie umów, rozliczenia”

 

3. Nowe szkolenie dla pracowników PUP w tym rejestracji:

„Rejestracja i ewidencja cudzoziemców w Urzędzie Pracy - nowe przepisy, obsługa, zatrudnianie i powierzania pracy zarobkowej cudzoziemcom”

 

 

23 CZERWIEC 2016 WROCŁAW HOTEL „CAMPANILE” ul. JAGIEŁŁY 7

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA 490 zł/os. (stawka podatku VAT „zw”)

 

1. Nowe szkolenie dla doradców klienta:
„Efektywność działania doradcy klienta indywidualnego i instytucjonalnego –współpraca z pracodawcami, jednostkami szkoleniowymi, KFS, IPD i profile”


2. Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy:
„Refundacja kosztów wynagrodzenia i składek osób zatrudnionych bezrobotnych do 30 roku życia i po 50 roku oraz inne instrumenty aktywizacji  z pomocą de minimis”

 

3. Nowe szkolenie dla pracowników PUP w tym rejestracji:

„Rejestracja i ewidencja cudzoziemców w Urzędzie Pracy - nowe przepisy, obsługa, zatrudnianie i powierzania pracy zarobkowej cudzoziemcom”

 

 

29 CZERWIEC 2016 POZNAŃ HOTEL „LAVENDER” ul. LESZCZYŃSKA  7-13

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA 490 zł/os. (stawka podatku VAT „zw”)

 

1. Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy:
„Refundacja kosztów wynagrodzenia  i składek osób  zatrudnionych bezrobotnych  do 30 roku życia i po 50 roku oraz inne instrumenty aktywizacji  z pomocą de minimis”

2. Nowe szkolenie dla doradców klienta:
„Efektywność działania doradcy klienta indywidualnego i instytucjonalnego – współpraca z pracodawcami, jednostkami szkoleniowymi, KFS, IPD i profile”

 

3. Nowe szkolenie dla  doradców klienta, specjalistów ds. programów i księgowych:
„Analiza finansowa i biznes plan działalności gospodarczej dotowanych ze środków unijnych i FP. Warsztat dla oceniających wnioski”

 

4. Nowe szkolenie dla pracowników PUP w tym rejestracji:

„Rejestracja i ewidencja cudzoziemców w Urzędzie Pracy - nowe przepisy, obsługa, zatrudnianie i powierzania pracy zarobkowej cudzoziemcom”

 
 


SZKOLENIA WYJAZDOWE - PROMOWANE

***

 

 

30-31 MAJ 2016 KOBYLNICA KOŁO POZNANIA, HOTEL „OSSOWSKI” ***

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 1190 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)

 

1) Nowe szkolenie dla doradców klienta w tym pośredników, doradców zaw., specjalistów ds. rozwoju zaw.:

„Praktyczny warsztat z przykładami realizacji i dokumentacją IPD. Jak tworzyć, realizować i monitorować indywidualny plan działania zgodnie z profilem pomocy dla bezrobotnego – I, II, III. Przeprofilowanie, zmiana profili” - SZKOLENIE POTWIERDZONE -

 

 

15 -17 CZERWIEC 2016 GDAŃSK, HOTEL „DAL” **
KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 1440 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)

 

1) Nowy warsztat dla rejestracji i ewidencji:
„Nowe zadania rejestracji i ewidencji - procedura administracyjna, ochrona danych osobowych, KP. Świadczenia  FP. Współpraca z doradcą klienta. Rejestracja cudzoziemców w urzędzie pracy, rejestracja oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi” - SZKOLENIE POTWIERDZONE -

2) Nowe szkolenie dla doradców klienta oraz instrumentów i usług rynku pracy:
„Profesjonalna współpraca z pracodawcami – nowe instrumenty i usługi w pomocy pracodawcom. Wspieranie zatrudnienia bezrobotnych do 30 roku życia - obsługa bonów dla bezrobotnych do 30 rż oraz po 50 roku życia.  Praca aktywizacyjna grup "-30" i "50+".

3) Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy:
„Jak prawidłowo udzielać pomocy de minimis w instrumentach i usługach rynku pracy w 2016 roku - nowe formy pomocy wg ustawy o promocji (…)prowadzenie dokumentacji, zawieranie umów oraz rozliczanie refundacji”


4) Nowy warsztat dla doradców klienta:
„Praktyczny warsztat uwzględniający możliwości zmiany profilu i modyfikacji działań w ramach IPD. Indywidualizacja pomocy kierowanej do osób bezrobotnych i poszukujących pracy – profilowanie, IPD, katalog form pomocy z uwzględnieniem profilu”

5) Nowe szkolenie dla specjalistów ds. programów  i księgowych:
„Monitoring rzeczowy oraz wskaźniki w PO WER i RPO 2014-2020. Kwalifikowalność uczestników projektu, interpretacja instytucji zarządzającej, wniosek o płatność” - OSTATNIE WOLNE MIEJSCA -

 

 

20-21 CZERWIEC 2016 KOBYLNICA KOŁO POZNANIA, HOTEL „OSSOWSKI”***
KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 1190 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)

 

1) Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy:
„Dotacje i refundacje z  funduszu pracy od a do z w 2016 roku ze szczególnym uwzględnieniem ich przyznawania, rozliczania i dochodzenia zwrotu - weryfikacja oświadczeń wnioskodawców z zakresu pomocy publicznej”.
- OSTATNIE WOLNE MIEJSCA -

 

2) Nowe szkolenie dla doradców klienta:
„Indywidualizacja pomocy – profilowanie, IPD, katalog form pomocy z  profilami. Praktyczny warsztat uwzględniający zmiany profilu i modyfikacji w ramach IPD. Zasady aktywizowania osób zarejestrowanych w pup w ramach programów – programy specjalne, PAI, zlecanie działań aktywizacyjnych, programy regionalne”.
- OSTATNIE WOLNE MIEJSCA -

 

3) Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy:
„Bony stażowe, zatrudnieniowe. Granty, świadczenia aktywizacyjne, dofinansowania pracodawcy, prace interwencyjne, roboty publiczne i inne z pomoca de minimis - praktyczne wskazówki w 2016 roku”
- OSTATNIE WOLNE MIEJSCA -

 

4) Nowe szkolenie dla pracowników urzędów pracy – wszystkie działy:
„Przegląd aktów prawnych niezbędnych do realizacji zadań w urzędzie pracy w 2016 roku. KPA - procedura postępowania, doręczenia, petycje, zaświadczenia, postanowienia, decyzje. Ochrona danych osobowych w praktyce”.

5) Nowe szkolenie dla księgowych:
„Sprawozdania funduszu pracy - rb-n, rb-z, rb-33, ewidencja księgowa funduszu pracy i budżetu. Wydatki i świadczenia finansowane z funduszu pracy w oparciu o zmiany ustawy o promocji (…) – wraz z odpisem aktualizującym w nienależnie pobranych świadczeniach”.

 

 

23 -24 CZERWIEC 2016 KRAKÓW, HOTEL „CITY SM ***”
KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 1190 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)

 

1) Nowe  szkolenie dla rejestracji i ewidencji:
"Procedura administracyjna, ochrona danych osobowych, KP, świadczenia  FP. Współpraca z doradcą klienta. Nowe przepisy - rejestracja cudzoziemców w PUP, rejestracja oświadczeń”
- OSTATNIE WOLNE MIEJSCA -


2) Nowe szkolenie dla doradców klienta:
„Warsztat dla doradców klienta - organizacja pracy na stanowisku w 2016 roku. IPD. Nowe formy wsparcia w ramach I, II, III profilu pomocy. Rola doradcy klienta instytucjonalnego. Współpraca z pracodawcami i formy dofinansowań”

3) Nowy warsztat dla instrumentów i usług rynku pracy:
„Bony stażowe, zatrudnieniowe, refundacja składek zus - poprawne sporządzanie dokumentacji, monitorowanie umów oraz rozliczanie środków w 2016 roku. Organizacja prac interwencyjnych, robót publicznych w 2016 roku”.

4) Nowe szkolenie dla księgowych i specjalistów ds. programów:
„Sprawozdawczość, realizacji programów PO WER i RPO - kwalifikowalność uczestników, typy działań, finansowanie kosztów pośrednich. Zasady monitorowania wskaźników  postępu rzeczowego, wskaźniki produktu i rezultatu. Nowe interpretacje MIIR i MPIPS”.

5) Nowe szkolenie dla doradców klienta w tym specjalistów ds. rozwoju zaw.:
„Krajowy fundusz szkoleniowy - weryfikacja wniosków, umowy z pracodawcami, finansowanie, rozliczanie i monitoring szkoleń dla pracowników, bony szkoleniowe z pomocą de minimis. Podnoszenie kwalifikacji z KFS.”

 

6) Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy:
„Dotacje i refundacje z  funduszu pracy , PFRON i PO KL od a do z w 2016 roku ze szczególnym uwzględnieniem ich przyznawania, rozliczania i dochodzenia zwrotu - weryfikacja oświadczeń wnioskodawców z zakresu pomocy publicznej.”

7) Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy, działu prawnego, instrumentów rynku pracy:
„Windykacja i egzekucja nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych w ujęciu administracyjnym i cywilnym – nowości na 2016 rok”

 

 

27- 28 CZERWIEC 2016 SEROCK KOŁO WARSZAWY, HOTEL „PAN TADEUSZ”***
KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 1190 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)

 

1) Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy:
„Jak prawidłowo udzielać pomocy de minimis w instrumentach i usługach rynku pracy w 2016 roku - nowe formy pomocy wg ustawy o promocji (…) prowadzenie dokumentacji, zawieranie umów oraz rozlczanie refundacji”


2) Nowy warsztat dla instrumentów i usług rynku pracy oraz doradców klienta:
„Nowe dofinansowanie zatrudnienia dla pracodawców w 2016 -  bony stażowe, zatrudnieniowe, refundacja składek zus – właściwa organizacja i poprawne rozliczenie w praktyce. Wspieranie zatrudnienia bezrobotnych do 30 roku życia. Obsługa bonów."


3) Nowe szkolenie dla rejestracji i ewidencji:
„Rejestracja cudzoziemców w urzędzie pracy, zatrudnianie cudzoziemców, rejestracja oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi oraz współpraca z MSZ, konsulatami i PIP oraz Strażą Graniczną. Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego”.
- OSTATNIE WOLNE MIEJSCA -


4) Nowy warsztat dla doradców klienta:
„Praktyczny warsztat uwzględniający możliwości zmiany profilu i modyfikacji działań w ramach IPD. Indywidualizacja pomocy kierowanej do osób bezrobotnych i poszukujących pracy - profilowanie, IPD, katalog form pomocy z uwzględnieniem profilu”.
- OSTATNIE WOLNE MIEJSCA -


5) Nowe szkolenie dla specjalistów ds. rozwoju zaw. i osób zajmujących się zamówieniami publ.:
„Praktyczne prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego przez urzędy pracy w 2016 roku ze szczególnym uwzględnieniem usług szkoleniowych - regulamin udzielania zamówień niskocennych, dokumentowanie postępowań”
- OSTATNIE WOLNE MIEJSCA -


6) Nowe szkolenie dla pracowników urzędów pracy:
„Kompleksowa obsługa trudnego klienta w tym  klienta oporującego, osoby niepełnosprawnej przez doradcę klienta. Walka ze stresem i wypaleniem zawodowym”

 

 

2) 14-15 marzec 2016 R. KOBYLNICA KOŁO POZNANIA, HOTEL „OSSOWSKI***”  ul. Dąbrówki 1

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 1190 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”).

NOWE SZKOLENIE DLA DORADCÓW KLIENTA:

„Warsztat dla doradców klienta - organizacja pracy na stanowisku w 2016 roku. IPD. Nowe formy wsparcia w ramach I, II, III profilu pomocy. Rola doradcy klienta instytucjonalnego. Współpraca z pracodawcami i formy dofinansowań”

NOWY WARSZTAT DLA INSTRUMENTÓW I USŁUG RYNKU PRACY I DORADCÓW KLIENTA:

„Nowości w udzielaniu pomocy de minimis przedsiębiorcom korzystającym z usług i instrumentów rynku pracy. Prowadzenie dokumentacji, zawieranie umów oraz rozliczanie refundacji w ramach świadczenia aktywizacyjnego, dofinansowanie wynagrodzeń i składki na ubezpieczenia społeczne, bony stażowe i zatrudnieniowe w 2016”

NOWE SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW - WSZYSTKIE DZIAŁY:

„Przegląd aktów prawnych niezbędnych do realizacji zadań w urzędzie pracy w 2016 roku. KPA – procedura postępowania, doręczenia, petycje, zaświadczenia, postanowienia, decyzje. Ochrona danych osobowych w praktyce.”

NOWY WARSZTAT DLA DORADCÓW KLIENTA, INSTRUMENTÓW I USŁUG RYNKU PRACY:

„Nowe możliwości aktywizacji zawodowej dla osób powyżej 50 roku życia oraz w przedziale wiekowym 15-30 roku życia poprzez nowe instrumenty i usługi rynku pracy w 2016 roku.”

Wyszukaj szkolenia

wg miasta

Szkolenia wg działów