Formularz Zgłoszenia

Start

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIA WYJAZDOWE:

 

 

15-17 KWIETNIA 2015 R. - GDAŃSK - HOTEL DAL

 

NOWE SZKOLENIE DLA SPECJALISTÓW DS. PROGRAMÓW I KSIĘGOWYCH:

„Nowości w realizacji projektów pozakonkursowych z FP i konkursowych - 2014-2020 dla urzędów pracy. Wybór projektów, kwalifikowalność wydatków, nowy centralny system informatyczny SL2014, równość szans. RPO i PO WER, wsparcie osób do 30 r.ż. i powyżej 50 r.ż., osoby bezrobotne” - koszt szkolenia 1440 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)* - SZKOLENIE POTWIERDZONE -

 

NOWE SZKOLENIE DLA INSTRUMENTÓW I USŁUG RYNKU PRACY:

„Dotacje i refundacje funduszu pracy od a do z w 2015 roku ze szczególnym uwzględnieniem ich przyznawania, rozliczania i dochodzenia zwrotu - weryfikacja oświadczeń wnioskodawców z zakresu pomocy publicznej” - koszt szkolenia 1440 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)* - SZKOLENIE POTWIERDZONE -

 

NOWE SZKOLENIE DLA INSTRUMENTÓW I USŁUG RYNKU PRACY:

„Bony stażowe, zatrudnieniowe. Granty, świadczenia aktywizacyjne, dofinansowania pracodawcy, prace interwencyjne, roboty publiczne i inne – praktyczne wskazówki w 2015 roku” - koszt szkolenia 1440 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)* - SZKOLENIE POTWIERDZONE -

 

 

20-21 KWIETNIA 2015 R. - SEROCK KOŁO WARSZAWY - HOTEL PAN TADEUSZ

 

NOWE SZKOLENIE DLA INSTRUMENTÓW I USŁUG RYNKU PRACY:

„Nowości w pomocy de  minimis udzielanej przez pup przedsiębiorcom - dokumentacja, zawieranie umów oraz rozliczanie refundacji. Weryfikacja oświadczeń wnioskodawców z zakresu pomocy publicznej. Nowe formularze” - koszt szkolenia 1290 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*

 

NOWE SZKOLENIE DLA DORADCÓW KLIENTA:

„Aktywizacja bezrobotnych we współpracy z OHP i agencjami zatrudnienia. Planowanie spotkań, giełd i targów pracy. Zasady zlecania działań aktywizacyjnych w ramach PAI i w programach specjalnych” - koszt szkolenia 1190 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*

 

NOWE SZKOLENIE DLA SPECJALISTÓW DS. ROZWOJU ZAW. I OSÓB ZAJMUJĄCYCH SIĘ ZAMÓWIENIAMI PUBL.:

„Jak uniknąć błędów i nieprawidłowości w prowadzeniu procedur zamówień publicznych - zarówno nieprzekraczających jak również powyżej progu 30 tysięcy euro. Komisja przetargowa – nowe zadania” - koszt szkolenia 1190 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*

 

NOWE SZKOLENIE DLA SPECJALISTÓW DS. PROGRAMÓW I KSIĘGOWYCH:

„Nowości w realizacji projektów pozakonkursowych z FP i konkursowych - 2014-2020 dla urzędów pracy. Wybór projektów, kwalifikowalność wydatków, nowy centralny system informatyczny SL2014, równość szans. RPO i PO WER, wsparcie osób do 30 r.ż i powyżej 50 r.ż, osoby bezrobotne” - koszt szkolenia 1190 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*

 

NOWE SZKOLENIE DLA DORADCÓW KLIENTA:

„Warsztat kompetencji dla doradców klienta - organizacja pracy na stanowisku, efektywność działań  i nowe metody aktywizacji i obsługi klienta urzędu pracy. Komunikacja, współpraca, walka ze stresem” - koszt szkolenia 1190 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*

 

NOWE SZKOLENIE DLA REJESTRACJI I EWIDENCJI ORAZ KSIĘGOWYCH:

„Rozliczenia świadczeń nienależnie pobranych, zwrot składki zdrowotnej, listy wypłat, deklaracje podatkowe w urzędach pracy w praktyce w 2015 roku” - koszt szkolenia 1190 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*


22-24 KWIETNIA 2015 R. - KARPACZ - HOTEL RELAKS

 

NOWE SZKOLENIE DLA SPECJALISTÓW DS. PROGRAMÓW I KSIĘGOWYCH:

„Nowości w realizacji projektów pozakonkursowych z FP i konkursowych - 2014-2020 dla urzędów pracy. Wybór projektów, kwalifikowalność wydatków, nowy centralny system informatyczny SL2014, równość szans. RPO i PO WER, wsparcie osób do 30 r.ż i powyżej 50 r.ż, osoby bezrobotne” - koszt szkolenia 1440 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)* - SZKOLENIE POTWIERDZONE -

 

NOWE SZKOLENIE DLA DORADCÓW KLIENTA:

„Pośrednictwo i poradnictwo zawodowe dla pracodawców. Rola i przepisy prawne regulujące prace doradcy klienta instytucjonalnego. Marketing i promocja usług PUP.  Prowadzenie usługi pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego” - koszt szkolenia 1440 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)* - OSTATNIE WOLNE MIEJSCA -

 

NOWY WARSZTAT DLA REJESTRACJI I EWIDENCJI:

„Zasady przyznawania i wypłaty oraz zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z FP zgodnie z ustawą o promocji (…). Od rejestracji do aktywizacji – współpraca z doradcą. KPA, KP, postępowanie administracyjne z środkami komunikacji elektronicznej” - koszt szkolenia 1440 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)* - OSTATNIE WOLNE MIEJSCA -

 

NOWY WARSZTAT DLA INSTRUMENTÓW I USŁUG RYNKU PRACY:

„Nowości w pomocy de minimis udzielanej przedsiębiorcom w ramach nowych form aktywizacji realizowanych w urzędach pracy. Bony stażowe i zatrudnieniowe, granty, świadczenia aktywizacyjne, dofinansowania pracodawcy, staże, prace interwencyjne oraz prace społ. użyteczne” - koszt szkolenia 1440 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)* - OSTATNIE WOLNE MIEJSCA -

 

27-28 KWIETNIA 2015 R. - KRAKÓW - HOTEL CITY SM

 

NOWE SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW URZĘDÓW PRACY.:

„Praktyczne wykorzystanie ABI (administrator  bezpieczeństwa informacji) w  urzędach pracy po noweli ustawy o ochronie danych osobowych – warsztat” - koszt szkolenia 1190 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*

 

NOWE SZKOLENIE DLA INSTRUMENTÓW I USŁUG RYNKU PRACY:

„Bony stażowe, bony zatrudnieniowe, świadczenia aktywizacyjne, dofinansowania pracodawcy, staże, prace interwencyjne, roboty publiczne w aspekcie ustawy o promocji (…) i pomocy de minimis – nowości oraz praktyczne wskazówki” - koszt szkolenia 1190 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*

 

NOWY WARSZTAT DLA DORADCÓW KLIENTA:

„Nowe IPD w 2015 roku – tworzenie, realizacja, modyfikacja, monitoring, zakończenie, przerwanie. IPD a przeprofilowywanie – dobór form wsparcia w ramach I, II, III profilu pomocy” - koszt szkolenia 1190 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*

 

NOWE SZKOLENIE DLA DORADCÓW KLIENTA W TYM POŚREDNIKÓW I DORADCÓW ZAW.:

„Warsztat efektywności doradcy klienta - metody działań i aktywizacji klientów PUP. Obsługa pracodawców. Doradca klienta instutucjonalnego. Marketing i promocja usług PUP” - koszt szkolenia 1190 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*

 

DORADCÓW KLIENTA, POŚREDNIKÓW, DORADCÓW, SPECJALISTÓW DS. ROZOWJU ZAW.

„Krajowy fundusz szkoleniowy od a do z   – weryfikacja wniosków, umowy z pracodawcami, finansowanie, rozliczanie i monitoring szkoleń dla pracowników. Szkolenia i bony szkoleniowe z pomocą de minimis” - koszt szkolenia 1190 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*

 

NOWE SZKOLENIE DLA SPECJALISTÓW DS. PROGRAMÓW I KSIĘGOWYCH:

„Warsztat dot. realizacji nowych projektów pozakonkursowych z FP i konkursowych  dla urzędów pracy z nową  kwalifikowalnością wydatków, wskaźnikami, wyborem projektów,

RPO i PO WER, wsparcie osób do 30 r.ż i powyżej 50 r.ż, osoby bezrobotne” - koszt szkolenia 1190 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*

 

 

 


 


 

*koszt szkolenia obejmuje uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie zgodne ze wzorem MEN, art. biurowe, wyżywienie (szkolenia 1 dniowe: obiad + serwisy kawowe, szkolenia 2 i 3 dniowe od obiadu 1 dnia do obiadu ostatniego dnia szkolenia w tym serwisy kawowe), nocleg w pokoju 2 os.  (dotyczy szkoleń 2 i 3 dniowych)

Usługa zwolniona na podstawie art.43 ust.1 pkt.26 lit.a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów  i usług (tekst jednolity: Dz.U z 2011r. Nr 177, poz.1054, z późn. zm.)

 


SZKOLENIE JEDNODNIOWE

 

 

10 KWIETNIA 2015 R. W KATOWICACH, HOTEL „DIAMENT PLAZA”, ul. Dworcowa 9

 

SZKOLENIE NR 1 - NOWE SZKOLENIE DLA DORADCÓW ZAW.:

„Świadczenie usług pośrednictwa pracy dla doradców zawodowych mających funkcję doradcy klienta. Procedury, skierowania, rozliczenie dokumentacji w systemie, efektywność działań”

koszt szkolenia 490 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*

 

SZKOLENIE NR 2 - NOWE SZKOLENIE DLA POŚREDNIKÓW PRACY:

„Świadczenie usług poradnictwa zawodowego dla pośredników pracy mających funkcję doradcy klienta z nowym IPD”

koszt szkolenia 490 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*

 

SZKOLENIE NR 3 - NOWE SZKOLENIE DLA INSTRUMENTÓW I USŁUG RYNKU PRACY:

„Nowości w pomocy de  minimis udzielanej przez PUP przedsiębiorcom – dokumentacja, zawieranie umów oraz rozliczanie nowych form. Monitoring, dyskontowanie pomocy”

koszt szkolenia 490 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*

 

 

17 KWIETNIA 2015 R. W RZESZOWIE, HOTEL „AMBASADORSKI”, ul. Rynek 13-14

 

SZKOLENIE NR 1 - NOWE SZKOLENIE DLA DORADCÓW KLIENTA:

„Świadczenie usług pośrednictwa pracy dla doradców klienta. Procedury, skierowania, rozliczenie dokumentacji w systemie, efektywność działań”

koszt szkolenia 490 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*


SZKOLENIE NR 2 – NOWE SZKOLENIE DLA SPECJALISTÓW DS. PROGRAMÓW I KSIĘGOWYCH:

„Nowości w realizacji projektów pozakonkursowych z FP i konkursowych - 2014-2020 dla urzędów pracy. Wybór projektów, kwalifikowalność wydatków, nowy centralny system informatyczny SL2014, równość szans. RPO i PO WER, wsparcie osób do 30 r.ż i powyżej 50 r.ż, osoby bezrobotne”

koszt szkolenia 490 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*


SZKOLENIE NR 3 – SZKOLENIE DLA SPECJALISTÓW DS. ROZWOJU ZAW. I OSÓB ZAJMUJĄCYCH SIĘ ZAMÓWIENIAMI PUBL.:

„Jak uniknąć błędów i nieprawidłowości w prowadzeniu procedur zamówień publicznych - zarówno nieprzekraczających jak również powyżej progu 30 tysięcy euro – warsztat”

koszt szkolenia 490 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*


SZKOLENIE NR 4 -  NOWY WARSZTAT  DLA PRACOWNIKÓW URZĘDÓW PRACY:

„Nadzwyczajne tryby postępowania administracyjnego i wzruszanie decyzji ostatecznych w praktyce powiatowych urzędów pracy. Skargi i wnioski w praktyce organów administracji publicznej”

koszt szkolenia 490 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*

 


20 KWIETNIA 2015 R. W POZNANIU, HOTEL „TOPAZ”, ul. Przemysłowa 34a

 

SZKOLENIE NR 1 - NOWE SZKOLENIE DLA DORADCÓW KLIENTA I INSTRUMENTÓW ORAZ USŁUG RYNKU PRACY:

„Marketing i sprzedaż usług i instrumentów rynku pracy. Nowości we wsparciu pracodawców zatrudniających młodych pracowników oraz osoby „50+”. Abc bonów, refundacji składek ZUS przy pierwszej pracy, dofinansowań do wynagrodzenia”

koszt szkolenia 490 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*


SZKOLENIE NR 2 – NOWE SZKOLENIE DLA SPECJALISTÓW DS. PROGRAMÓW I KSIĘGOWYCH:

„Nowości w realizacji projektów pozakonkursowych z FP i konkursowych - 2014-2020 dla urzędów pracy. Wybór projektów, kwalifikowalność wydatków, nowy centralny system informatyczny SL2014, równość szans. RPO i PO WER, wsparcie osób do 30 r.ż i powyżej 50 r.ż, osoby bezrobotne”

koszt szkolenia 490 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*


SZKOLENIE NR 3 - NOWE SZKOLENIE DLA DORADCÓW KLIENTA:

„Doradca klienta a  nowe metody pracy z osobą bezrobotną, IPD – realizacja, modyfikacja, monitoring, zakończenie, przerwanie. IPD a przeprofilowywanie – nowe formy wsparcia w ramach I, II, III profilu pomocy”

koszt szkolenia 490 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*


SZKOLENIE NR 4 - NOWY WARSZTAT DLA REJESTRACJI I EWIDENCJI:

„Nowe zadania ewidencji i rejestracji – komunikacja z klientem drogą elektroniczną, współpraca z doradcą klienta. Ochrona danych osobowych z ABI oraz KPA. Rozliczanie świadczeń z FP w praktyce”

koszt szkolenia 490 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*


SZKOLENIE NR 5  - NOWE SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW URZĘDÓW PRACY:

„Nadzwyczajne tryby postępowania administracyjnego i wzruszanie decyzji ostatecznych w praktyce powiatowych urzędów pracy. Skargi i wnioski w praktyce organów administracji publicznej”

koszt szkolenia 490 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*

 

 

30 KWIETNIA 2015 R. W WARSZAWIE, HOTEL „COLIBRA”, ul. Wolska 191

 

SZKOLENIE NR 1 - SZKOLENIE DLA DORADCÓW KLIENTA  ORAZ INSTRUMENTÓW RYNKU PRACY:

„Nowe instrumenty i usługi w pomocy pracodawcom -  umowy z pracodawcami, procedury, skierowania, rozliczenia, efektywność działań. Supsydiowanie zatrudnienia i praca aktywizacyjna grup "-30" i "50+"”

koszt szkolenia 490 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*


SZKOLENIE NR 2 – NOWE SZKOLENIE DLA DORADCÓW KLIENTA I SPECJALISTÓW DS. ROZWOJU ZAW.:

„Krajowy fundusz szkoleniowy od a do z – weryfikacja wniosków, umowy z pracodawcami, finansowanie, rozliczanie i monitoring szkoleń dla pracowników z uwzględnieniem pomocy de minimis. Nowa organizacja, planowanie szkoleń”

koszt szkolenia 490 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*


SZKOLENIE NR 3 – NOWE SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW URZĘDÓW PRACY:

„Ochrona danych osobowych w administracji publicznej po nowelizacji - nowa rola administratora bezpieczeństwa informacji w jednostce”

koszt szkolenia 490 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*


SZKOLENIE NR 4  – NOWY WARSZTAT DLA REJESTRACJI I EWIDENCJI:

„Nowe zadania ewidencji i rejestracji – komunikacja z klientem drogą elektroniczną, współpraca z doradcą klienta. Ochrona danych osobowych z ABI oraz KPA. Rozliczanie świadczeń z FP w praktyce”

koszt szkolenia 490 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*


SZKOLENIE NR 5 - NOWE SZKOLENIE DLA DORADCÓW ZAW.:

„Świadczenie usług pośrednictwa pracy dla doradców zawodowych mających funkcję doradcy klienta. Procedury, skierowania, rozliczenie dokumentacji w systemie, efektywność działań”

koszt szkolenia 490 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*

 *koszt szkolenia obejmuje uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie zgodne ze wzorem MEN, art. biurowe, wyżywienie (szkolenia 1 dniowe: obiad + serwisy kawowe, szkolenia 2 i 3 dniowe od obiadu 1 dnia do obiadu ostatniego dnia szkolenia w tym serwisy kawowe), nocleg w pokoju 2 os.  (dotyczy szkoleń 2 i 3 dniowych)

Usługa zwolniona na podstawie art.43 ust.1 pkt.26 lit.a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów  i usług (tekst jednolity: Dz.U z 2011r. Nr 177, poz.1054, z późn. zm.)

 

 

 

 Wyszukaj szkolenia

wg miasta

Szkolenia wg działów