Formularz Zgłoszenia

Start

 

 

  

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTUALNYMI SZKOLENIAMI

NA 2016 R.

Zachęcamy do skorzystania z naszej wyszukiwarki szkoleń, która w łatwy i szybki sposób pozwoli Państwu odnaleźć właściwe szkolenie.

Pełna lista szkoleń w zakładce "AKTUALNE SZKOLENIA"

 

  

SZKOLENIA JEDNODNIOWE - PROMOWANE

 

29 luty 2016 r. we WROCŁAWIU – HOTEL „CAMPANILE” ul. Jagiełły 7

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA 490 zł/os. (stawka podatku VAT „zw”)


1. NOWE SZKOLENIE DLA DORADCÓW KLIENTA W TYM POŚREDNIKÓW, DORADCÓW ZAW. I SPECJALISTÓW DS. ROZWOJU ZAW.:

„Profesjonalna współpraca z pracodawcami. Nowe instrumenty i usługi w pomocy pracodawcom. Praca aktywizacyjna grup "-30" i "50+ . Refundacja kosztów wynagrodzenia zatrudnionych bezrobotnych do 30 roku życia i po 50 roku”

2. NOWY WARSZTAT DLA SPECJALISTÓW DS. PROGRAMÓW ORAZ KSIĘGOWYCH:

„Kwalifikowalność uczestników, rozliczanie, sprawozdawczość w projektach pozakonkursowych PUP. Koszty pośrednie i zatrudnianie personelu, monitoring rzeczowy w projektach”

3. NOWY WARSZTAT DLA SPECJALISTÓW DS. PROGRAMÓW INSTRUMENTÓW I USŁUG RYNKU PRACY:

„Nowości w ubieganiu się o środki z rezerwy funduszu pracy  - przeznaczenie środków w 2016 roku, wnioski, limity. Programy specjalne -  przesunięcia środków, terminy i zasady sprawozdawczości”

 

 

2 marzec 2016  R. w ŁODZI – HOTEL „TOBACO” ul. Kopernika 64

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA 490 zł/os. (stawka podatku VAT „zw”)

 

1. NOWE SZKOLENIE DLA DORADCÓW KLIENTA W TYM POŚREDNIKÓW, DORADCÓW ZAW. I SPECJALISTÓW DS. ROZWOJU ZAW.:

„Profesjonalna współpraca z pracodawcami. Nowe instrumenty i usługi w pomocy pracodawcom. Praca aktywizacyjna grup "-30" i "50+ . Refundacja kosztów wynagrodzenia zatrudnionych bezrobotnych do 30 roku życia i po 50 roku”

2. NOWY WARSZTAT DLA SPECJALISTÓW DS. PROGRAMÓW ORAZ KSIĘGOWYCH:

„Kwalifikowalność uczestników, rozliczanie, sprawozdawczość w projektach pozakonkursowych PUP. Koszty pośrednie i zatrudnianie personelu, monitoring rzeczowy w projektach”

3. NOWY WARSZTAT DLA SPECJALISTÓW DS. PROGRAMÓW INSTRUMENTÓW I USŁUG RYNKU PRACY:

„Nowości w ubieganiu się o środki z rezerwy funduszu pracy  - przeznaczenie środków w 2016 roku, wnioski, limity. Programy specjalne -  przesunięcia środków, terminy i zasady sprawozdawczości”

 

3 marzec 2016 r. w w Warszawie -  HOTEL „COLIBRA" ul. Wolska 191

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA 490 zł/os. (stawka podatku VAT „zw”)

 

1. NOWE SZKOLENIE DLA DORADCÓW KLIENTA:

„Doradca instytucjonalny  w 2016 roku – profesjonalna  współpraca z pracodawcami oraz jednostkami szkoleniowymi. Nowe formy wsparcia pracodawców”

2. NOWY WARSZTAT DLA SPECJALISTÓW DS. PROGRAMÓW INSTRUMENTÓW I USŁUG RYNKU PRACY:

„Nowości w ubieganiu się o środki z rezerwy funduszu pracy  - przeznaczenie środków w 2016 roku, wnioski, limity. Programy specjalne -  przesunięcia środków, terminy i zasady sprawozdawczości”

3.NOWY WARSZTAT  DLA SPECJALISTÓW DS. PROGRAMÓW ORAZ KSIĘGOWYCH :

„Rozliczanie, sprawozdawczość w projektach pozakonkursowych PUP. Kwalifikowalność uczestników, koszty pośrednie i zatrudnianie personelu, monitoring rzeczowy w projektach”

 

4 marzec 2016 r. w Rzeszowie -  HOTEL „GREIN”, ul. Al. T. Rejtana 1

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA 490 zł/os. (stawka podatku VAT „zw”)

 

1. NOWE SZKOLENIE DLA DORADCÓW KLIENTA:

„Doradca instytucjonalny  w 2016 roku – profesjonalna  współpraca z pracodawcami oraz jednostkami szkoleniowymi. Nowe formy wsparcia pracodawców”

2. NOWY WARSZTAT DLA SPECJALISTÓW DS. PROGRAMÓW INSTRUMENTÓW I USŁUG RYNKU PRACY:

„Nowości w ubieganiu się o środki z rezerwy funduszu pracy  - przeznaczenie środków w 2016 roku, wnioski, limity. Programy specjalne -  przesunięcia środków, terminy i zasady sprawozdawczości”

3.NOWY WARSZTAT  DLA SPECJALISTÓW DS. PROGRAMÓW ORAZ KSIĘGOWYCH :

„Rozliczanie, sprawozdawczość w projektach pozakonkursowych PUP. Kwalifikowalność uczestników, koszty pośrednie i zatrudnianie personelu, monitoring rzeczowy w projektach”
SZKOLENIA WYJAZDOWE - PROMOWANE:

18-19 LUTY    2016 ROK, KRAKÓW HOTEL „CITY SM ***”

ul. Gajowa 16

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 1190 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”).


1) NOWE SZKOLENIE DLA DORADCÓW KLIENTA:

„INDYWIDUALIZACJA POMOCY – PROFILOWANIE, IPD, KATALOG FORM POMOCY Z PROFILAMI.  WARSZTAT UWZGLĘDNIAJĄCY ZMIANY PROFILU I MODYFIKACJI W RAMACH IPD. AKTYWIZACJA  OSÓB ZAREJESTROWANYCH W PUP W RAMACH PROGRAMÓW – PROGRAMY SPECJALNE, PAI, ZLECANIE DZIAŁAŃ AKTYWIZACYJNYCH, PROGRAMY REGIONALNE W 2016 ROKU.”


2) NOWY WARSZTAT DLA INSTRUMENTÓW I USŁUG RYNKU PRACY:

„BONY STAŻOWE, ZATRUDNIENIOWE, SZKOLENIOWE, REFUNDACJA SKŁADEK ZUS –POPRAWNE SPORZĄDZANIE DOKUMENTACJI, MONITOROWANIE UMÓW ORAZ ROZLICZANIE ŚRODKÓW. ORGANIZACJA PRAC INTERWENCYJNYCH, ROBÓT PUBLICZNYCH ORAZ REALIZACJA BONÓW I NOWYCH DOFINANSOWAŃ.”

 

3) NOWY WARSZTAT DLA INSTRUMENTÓW I USŁUG PRACY:

"WARSZATY Z PISANIA UMÓW - REFUNDACJA KOSZTÓW WYNAGRODZENI ZATRUDNIONYCH BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA I PO 50 ROKU ŻYCIA FINANSOWANYCH Z FUNDUSZU PRACY Z UWZGLĘDNIENIEM NOWYCH REGULACJI PRAWNYCH I PRZEPISÓW O POMOCY PUBLICZNEJ"


4) NOWE SZKOLENIE DLA SPECJALISTÓW DS. PROGRAMÓW:

„PRZYGOTOWANIE, REALIZACJA PROGRAMÓW SPECJALNYCH I PROGRAMU AKTYWIZACJA I INTEGRACJA. ZASADY FINANSOWANIA I POZYSKIWANIA DODATKOWYCH ŚRODKÓW Z REZERWY FUNDUSZU PRACY NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW W 2016 ROKU."


5) NOWE SZKOLENIE DLA DORADCÓW KLIENTA W TYM SPECJALISTÓW   DS. ROZWOJU ZAW.:

NOWA ORGANIZACJA, PLANOWANIE SZKOLEŃ W 2016 ROKU. KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY – WERYFIKACJA WNIOSKÓW, UMOWY  Z PRACODAWCAMI, FINANSOWANIE, ROZLICZANIE I MONITORING SZKOLEŃ DLA PRACOWNIKÓW, BONY SZKOLENIOWE Z POMOCĄ DE MINIMIS .”


6) NOWE SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW URZĘDÓW PRACY – WSZYSTKIE DZIAŁY:

„PRZEGLĄD AKTÓW PRAWNYCH NIEZBĘDNYCH DO REALIZACJI ZADAŃ  W URZĘDZIE PRACY W 2016 ROKU. KPA – PROCEDURA POSTĘPOWANIA, DORĘCZENIA, PETYCJE, ZAŚWIADCZENIA, POSTANOWIENIA, DECYZJE. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRAKTYCE. ”

 

22- 23 LUTY 2016 R. SEROCKU koło  Warszawy – HOTEL*** „PAN TADEUSZ” ***

ul. Czesława Miłosza 20

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 1190 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”).

 

1) NOWE SZKOLENIE DLA SPECJALISTÓW DS. PROGRAMÓW I INSTRUMENTÓW RYNKU PRACY :

„NOWOŚCI W UBIEGANIU SIĘ O ŚRODKI Z REZERWY FUNDUSZU PRACY  - PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW W 2016 ROKU, WNIOSKI, LIMITY. PROGRAMY SPECJALNE. NOWOŚCI W UBIEGANIU SIĘ O ŚRODKI Z REZERWY MINISTRA. PRZESUNIĘCIA ŚRODKÓW W RAMACH PROGRAMÓW I POMIĘDZY PROGRAMAMI, TERMINY, SPRAWOZDAWCZOŚĆ”


2) NOWY WARSZTAT DLA INSTRUMENTÓW I USŁUG RYNKU PRACY  I DORADCÓW KLIENTA:

„NOWOŚCI W UDZIELANIU  POMOCY DE MINIMIS PRZEDSIĘBIORCOM KORZYSTAJĄCYM Z USŁUG  I INSTRUMENTÓW RYNKU PRACY. PROWADZENIE DOKUMENTACJI, ZAWIERANIE UMÓW ORAZ ROZLICZANIE REFUNDACJI W RAMACH ŚWIADCZENIA AKTYWIZACYJNEGO, DOFINANSOWANIE WYNAGRODZEŃ  I SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE, BONY STAŻOWE I ZATRUDNIENIOWE W 2016”


3) NOWY WARSZTAT DLA KSIĘGOWYCH:

„INWENTARYZACJA W JEDNOSTCE: PRZEPROWADZENIE I ROZLICZENIE WYNIKÓW INWENTARYZACJI ORAZ DOKUMENTACJA KSIĘGOWA. SPRAWOZDANIA KOŃCOWE - BILANS, RZIS ORAZ ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI ZA ROK 2015”

 

4) NOWE SZKOLENIE DLA DORADCÓW KLIENTA W TYM POŚREDNIKÓW, DORADCÓW ZAW. I SPECJALISTÓW DS. ROZWOJU ZAW.:

„PROFESJONALNA WSPÓŁPRACA Z PRACODAWCAMI – NOWE INSTRUMENTY I USŁUGI W POMOCY PRACODAWCOM A POMOC  W REKRUTACJI I SELEKCJI NOWYCH PRACOWNIKÓW. AGENCJE ZATRUDNIENIA. PRACA AKTYWIZACYJNA GRUP "-30" I "50+"

 


25-26 LUTY 2016 R. KOBYLNICA KOŁO POZNANIA, HOTEL „OSSOWSKI***”  ul. Dąbrówki 1

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 1190 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”).


1) NOWE SZKOLENIE DLA INSTRUMENTÓW I USŁUG RYNKU PRACY:

„REFUNDACJA KOSZTÓW WYNAGRODZENIA OSÓB  ZATRUDNIONYCH BEZROBOTNYCH  DO 30 ROKU ŻYCIA I PO 50 ROKU FINANSOWANYCH  Z FUNDUSZU PRACY – WARSZTATY Z PISANIA UMÓW Z UWZGLĘDNIENIEM NOWYCH REGULACJI PRAWNYCH I PRZEPISÓW O POMOCY PUBLICZNEJ.”


2) NOWE SZKOLENIE DLA DORADCÓW KLIENTA:

”PROFILOWANIE, IPD, KATALOG FORM POMOCY Z  PROFILAMI. PRAKTYCZNY WARSZTAT UWZGLĘDNIAJĄCY ZMIANY PROFILU I MODYFIKACJI W RAMACH IPD. ZASADY AKTYWIZOWANIA OSÓB ZAREJESTROWANYCH W PUP  W RAMACH PROGRAMÓW - PROGRAMY SPECJALNE, PAI, ZLECANIE DZIAŁAŃ AKTYWIZACYJNYCH, PROGRAMY REGIONALNE”


3) NOWY WARSZTAT DLA INSTRUMENTÓW I USŁUG RYNKU PRACY:

„BONY STAŻOWE, ZATRUDNIENIOWE,  REFUNDACJA SKŁADEK ZUS  – POPRAWNE SPORZĄDZANIE DOKUMENTACJI, MONITOROWANIE UMÓW ORAZ ROZLICZANIE ŚRODKÓW W 2016 ROKU . ORGANIZACJA PRAC INTERWENCYJNYCH, ROBÓT PUBLICZNYCH W 2016 ROKU”


4) NOWE SZKOLENIE DLA INSTRUMENTÓW I USŁUG RYNKU PRACY   ORAZ  SPECJALISTÓW DS. PROGRAMÓW:

„NOWOŚCI W UBIEGANIU SIĘ O ŚRODKI Z REZERWY FUNDUSZU PRACY  - PRZEZNACZENIE ŚRODKÓW W 2016 ROKU, WNIOSKI, LIMITY .  PROGRAMY SPECJALNE,  MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA DODATKOWYCH ŚRODKÓW Z REZERWY MINISTRA. PRZESUNIĘCIA ŚRODKÓW W RAMACH PROGRAMÓW I POMIĘDZY PROGRAMAMI, TERMINY I ZASADY SPRAWOZDAWCZOŚCI”

 

 Wyszukaj szkolenia

wg miasta

Szkolenia wg działów