Formularz Zgłoszenia

Start

SZKOLENIA WYJAZDOWE

 

 

1. KRAKÓW – 24-25 KWIETNIA 2014 R. - HOTEL CITY SM***

 

SZKOLENIA PROMOWANE:

 

NOWY WARSZTAT DLA PRACOWNIKÓW URZĘDU PRACY:

„Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia (…) – nowy wymiar urzędów pracy, nowa organizacja świadczenia pomocy klientom, odbiurokratyzowanie działań caz. Kluczowi pracownicy jako doradcy klienta w urzędach pracy. Nowe zasady dokumentowania ścieżki aktywizacyji zaw. Bezrobotnego” - Koszt szkolenia 1190 zł/os.

 

NOWE SZKOLENIE DLA KSIĘGOWYCH:

„Ewidencja księgowa funduszu pracy i budżetu w 2014 r. - wydatki i świadczenia finansowane z funduszu pracy w oparciu o nową ustawę o promocji (...) Oraz odpis aktualizujący w nienależnie pobranych świadczeniach w 2014 roku. Dyscyplina finansów publicznych” - Koszt szkolenia 1190 zł/os.

 

NOWE SZKOLENIE DLA INSTRUMENTÓW I USŁUG RYNKU PRACY:

„Dotacje i refundacje funduszu pracy, ze szczególnym uwzględnieniem znowelizowanej ustawy o promocji (…), pomocy publicznej, form zabezpieczeń w aspekcie nowych regulacji prawnych. Rozliczenia vat-u i pożyczki” - Koszt szkolenia 1190 zł/os.

 

NOWE SZKOLENIE DLA SPECJALISTÓW DS. PROGRAMÓW:

„Analiza i diagnoza lokalnego rynku pracy - wskażniki, obliczenia, nowe strategie. Nowe rozporządzenia unijne, programy regionalne, crs - społeczna odpowiedzialność biznesu – nowe partnerstwa PUP” Koszt szkolenia 1190 zł/os.

 


 

2. SEROCK KOŁO WARSZAWY – 28-29 KWIETNIA 2014 R. - UWAGA NOWY OBIEKT !!! HOTEL*** PAN TADEUSZ

 

SZKOLENIA PROMOWANE:

 

 

NOWE SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY:

„Jak efektywnie i skutecznie prowadzić działania Urzędu Pracy. Nowy system pracy - nowa jakość pracy – nowe standardy pracy służb zatrudnienia w roku 2014. Nowelizacja ustawy o promocji (…) – funkcja doradcy klienta indywidualnego i instytucjonalnego” - Koszt szkolenia 1190 zł/os.

 

NOWE SZKOLENIE DLA SPECJALISTÓW DS. ROZWOJU ZAW.:

„Jak prawidłowo zorganizować usługę szkoleniową w aspekcie nowelizacji ustawy o promocji (...), zamówień publicznych i standardów – bony szkoleniowe, krajowy fundusz szkoleniowy jako jeden z celów strategii Europa 2020 a wpływ na funkcjonowanie rynku pracy w Polsce” Koszt szkolenia 1190 zł/os.

 

NOWE SZKOLENIE DLA POŚREDNIKÓW I DORADCÓW ZAW.:

„Jak prawidłowo zorganizować usługę pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego dla aktywnych bezrobotnych w aspekcie znowelizowanej ustawy o promocji (...) i standardów. Współpraca w CAZ – nowe podejście do aktywizacji klienta” - Koszt szkolenia 1190 zł/os.

 

NOWY WARSZTAT DLA REJESTRACJI I EWIDENCJI:

„Świadczenia Funduszu Pracy w 2014 r. w aspekcie ustawy o promocji (...) - sporządzanie list wypłat, korekty, zeznania podatkowe, świadczenia przedawnione, zwrot nienależnie pobranych świadczeń w praktyce” Koszt szkolenia 1190 zł/os.

 

NOWE SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW DS. PROGRAMÓW:

„Nowy EFS 2014-2020 – praktyczne wskazówki dla Urzędów Pracy, realizacja, kwalifikowalność. Nowe rozporządzenia unijne, programy regionalne, CRS - społeczna odpowiedzialność biznesu – nowe partnerstwa PUP” Koszt szkolenia 1190 zł/os.


NOWE SZKOLENIE DLA POŚREDNIKÓW I DORADCÓW ZAW., SPECJALISTÓW DS. ROZWOJU ZAW.:

„Nowe formy wsparcia pracodawcy w zakresie zatrudnienia i rozwoju zaw. Po nowelizacji ustawy o promocji (...). Warsztat skutecznych metod nawiązywania i utrzymywania kontaktów z pracodawcami. Bony szkoleniowe, zatrudnieniowe, stażowe, dofinansowania, z refundacja i inne” Koszt szkolenia 1190 zł/os.

 

NOWY WARSZTAT DLA DORADCÓW ZAW. I LIDERÓW KLUBU PRACY ORAZ OSÓB PROWADZĄCYCH ZAJĘCIA:

„Coaching i mentoring jako narzędzie – marketing usług doradczych, współpraca z agencjami zatrudnienia. Nowe metody i narzędzia pracy grupowej stosowane przez trenerów i szkoleniowców. Grupowe sesje IPD” Koszt szkolenia 1190 zł/os.

 

 


3. KARPACZ - 14-16 MAJA 2014 R. - HOTEL RELAKS***

SZKOLENIA PROMOWANE:

 

NOWE SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW URZĘDÓW PRACY:

„Jak efektywnie i skutecznie prowadzić działania urzędu pracy. Nowy system pracy - nowa jakość pracy – nowe standardy pracy służb zatrudnienia w roku 2014. Nowelizacja ustawy o promocji (…) – funkcja doradcy klienta indywidualnego i instytucjonalnego” Koszt szkolenia 1440 zł/os.

 

NOWE SZKOLENIE DLA INSTRUMENTÓW I USŁUG RYNKU PRACY:

„Nowe instrumenty rynku pracy według nowej ustawy o promocji (…) w skutecznej aktywizacji osób bezrobotnych w 2014 r. - bony szkoleniowe, granty, świadczenia aktywizacyjne, dofinansowania pracodawcy i inne. Staże, prace społ. Użyteczne, prace interwencyjne, roboty publiczne - kompendium praktycznej wiedzy” Koszt szkolenia 1440 zł/os.

 

NOWE SZKOLENIE DLA KLUCZOWYCH PRACOWNIKÓW CAZ:

„Nowe formy wsparcia pracodawcy w zakresie zatrudnienia i rozwoju zaw. Profesjonalna obsługa z pracodawcami. Segmentacja i profilowanie klienta pup – wykorzystanie narzędzi diagnostycznych. Coaching, ipd” Koszt szkolenia 1440 zł/os.

 

NOWE SZKOLENIE DLA INSTRUMENTÓW I USŁUG RYNKU PRACY:

„Kompleksowe szkolenie z dotacji i refundacji funduszu pracy, efs: nowości w dotacjach i refundacjach w 2014 roku z uwzględnieniem znowelizowanej ustawy o promocji (…), rozporządzeń i pomocy publicznej. Pożyczki i inne instrumenty”  Koszt szkolenia 1440 zł/os.

 

NOWY WARSZTAT DLA KSIĘGOWYCH:

„Szkolenie dla księgowych w urzędach pracy - księgowanie na kontach bilansowych i pozabilansowych – wzory księgowań, analityka - praktyczne przykłady w budżecie i funduszu pracy w aspekcie ustawy o promocji (…). Dyscyplina finansów publicznych. Konto 290 ”  Koszt szkolenia 1440 zł/os.

 

 

4. GDAŃSK - 19-21 MAJA 2014 R. - HOTEL DAL**

 

SZKOLENIA PROMOWANE:

 

NOWE SZKOLENIE DLA INSTRUMENTÓW I USŁUG RYNKU PRACY:

„Kompleksowe szkolenie z dotacji i refundacji funduszu pracy, efs: nowości w dotacjach i refundacjach w 2014 roku z uwzględnieniem znowelizowanej ustawy o promocji (…), rozporządzeń i pomocy publicznej. Pożyczki i inne instrumenty” - Koszt szkolenia 1440 zł/os.

 

NOWE SZKOLENIE DLA POŚREDNIKÓW I DORADCÓW ZAW., LIDERÓW KLUBU PRACY, SPECJALISTÓW DS. ROZWOJU ZAW.:

„Ipd, wsparcie, aktywizacja osób bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy – długotrwale bezrobotni, niepełnosprawni, 50 +, kobiety, młodzież. Bilanse kompetencji, elementy socjotechniki ze wsparciem grup ryzyka. Profilowanie i segmentacja” - Koszt szkolenia 1440 zł/os.

 

NOWE SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW URZĘDÓW PRACY:

„Nowelizacja ustawy o promocji i instrumentach rynku pracy (...) W działaniu urzędów pracy - praktyczne zastosowanie w 2014 r.” - Koszt szkolenia 1440 zł/os.

 

NOWE SZKOLENIE DLA KSIĘGOWCH:

„Praktyczne zasady prowadzenia rachunkowości w urzędach pracy dla środków funduszu pracy, budżetu w aspekcie ustawy o promocji i innych aktów prawnych. Konto 290” - Koszt szkolenia 1440 zł/os.

 

NOWE SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW DS. PROGRAMÓW:

„Nowy efs 2014-2020 – praktyczne wskazówki dla urzędów pracy, realizacja, kwalifikowalność. Nowe rozporządzenia unijne, programy regionalne, crs - społeczna odpowiedzialność biznesu – nowe partnerstwa” - Koszt szkolenia 1440 zł/os.

 

NOWE SZKOLENIE DLA POŚREDNIKÓW, DORADCÓW ZAW., LIDERÓW KLUBU PRACY, SPECJALISTÓW DS. ROZWOJU ZAW.:

„Zawodoznawstwo w pracy pośrednika, doradcy zaw., specjalisty ds. Rozwoju. Identyfikacja kwalifikacji, kodyfikacja w zawodach i specjalnościach. Efektywność kształcenia zawodowego oraz zharmonizowanie go z rynkiem pracy w 2014 roku” - Koszt szkolenia 1440 zł/os.
 


 

 

 

 


Zapraszamy na szkolenia jednodniowe

z Nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia (...):

 

 

1. SZKOLENIA JEDNODNIOWE:

 

 

16 maja 2014 r. - WARSZAWA - HOTEL COLIBRA

26 maja 2014 r. - WROCŁAW - HOTEL CAMPANILE

27 maja 2014 r. - POZNAŃ - HOTEL TOPAZ

28 maja 2014 r. - KATOWICE - HOTEL DIAMENT

30. maja 2014 r. - ŁÓDŹ - HOTEL TOBACO

 

 

 

2. SZKOLENIA WYJAZDOWE.


 


Wyszukaj szkolenia

wg miasta

Szkolenia wg działów