Formularz Zgłoszenia

Start

 

 

 

  

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTUALNYMI SZKOLENIAMI

NA 2016

Zachęcamy do skorzystania z naszej wyszukiwarki szkoleń, która w łatwy i szybki sposób pozwoli Państwu odnaleźć właściwe szkolenie.

Pełna lista szkoleń w zakładce "AKTUALNE SZKOLENIA"

 SZKOLENIA JEDNODNIOWE - PROMOWANE

***

 


14 LISTOPAD 2016 KATOWICE HOTEL „DIAMENT PLAZA”
ul. DWORCOWA 9

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA 490 zł/os. (stawka podatku VAT „zw”)


1. Nowy warsztat dla doradcy klienta:
„Profilowanie pomocy dla klientów urzędu pracy oraz opracowywanie i realizacja ipd, ścieżki aktywizacji zawodowej bezrobotnych. Nowe formy wsparcia w ramach I, II, III profilu pomocy – praktyka”


2. Nowy warsztat dla instrumentów i usług rynku pracy,  doradców klienta:
„Warsztaty z pisania umów - refundacja kosztów wynagrodzenia zatrudnionych bezrobotnych  do 30 roku życia i po 50 roku finansowanych z funduszu pracy z uwzględnieniem pomocy publicznej”


3. Nowe szkolenie dla pracowników PUP:
„Kompleksowa obsługa trudnego klienta w tym osoby niepełnosprawnej, cudzoziemca przez pracownika powiatowego urzędu pracy. Walka ze stresem i wypaleniem zawodowym”18 LISTOPAD 2016 RZESZÓW HOTEL „GREIN”
Al. T.REJTANA 1

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA 490 zł/os. (stawka podatku VAT „zw”)


1. Nowe szkolenie dla doradców klienta w tym pośredników, doradców zaw.  oraz specjalistów ds. rozwoju zaw.:
„Polska rama kwalifikacji zawodowych – zawodoznastwo w pracy urzednika PUP ”


2. Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy:
„Nowości w udzielaniu pomocy de minimis przedsiębiorcom korzystającym z dofinansowań wynagrodzeń  i składek zatrudnianych bezrobotnych - dokumentacji, zawieranie umów, rozliczenia”


3. Nowe szkolenie dla specjalistów ds. rozwoju zaw., pracowników PUP:
„Nowości w prowadzeniu  postępowań zamówień publicznych do 30000 euro przez Urzędy Pracy – dokumentacja, procedury”23 LISTOPAD 2016 ŁÓDŹ HOTEL "TOBACO” ul.
KOPERNIKA 4

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA 490 zł/os. (stawka podatku VAT „zw”)


1. Nowe szkolenie dla doradców klienta:
„Efektywność oraz nowe kompetencje w działaniu doradcy klienta indywidualnego i instytucjonalnego – współpraca z pracodawcami, jednostkami szkoleniowymi, KFS”

 

2. Szkolenie dla  pracowników urzedu pracy:
„Nowości w kodeksie postępowania administracyjnego w pracy urzędnika: petycje, skargi, decyzje, postanowienia, odwołania. Ochrona danych osobowych”


3. Nowe szkolenie dla doradców klienta w tym pośredników, doradców zaw.  oraz specjalistów ds. rozwoju zaw.:
„Polska rama kwalifikacji zawodowych – zawodoznastwo w pracy urzednika PUP”25 LISTOPAD 2016 WROCŁAW HOTEL „CAMPANILE” ul
. JAGIEŁŁY 7

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA 490 zł/os. (stawka podatku VAT „zw”)


1. Nowe szkolenie dla pracowników urzedu pracy:
„Nowości w kodeksie postępowania administracyjnego w pracy urzędnika: petycje, skargi, decyzje, postanowienia, odwołania. Ochrona danych osobowych”


2. Nowy warsztat dla instrumentów i usług rynku pracy oraz doradców klienta:
„Jak zachęcić pracodawcę do współpracy z urzędem pracy ? – przegląd nowych form wsparcia działalności pracodawców z pomocą de minimis. Sporządzanie dokumentacji, monitorowanie umów. KFS”

3. Nowe szkolenie dla pośredników, doradców zawodowych, specjlaistów ds. rozwoju zawodowego:
„Planowanie rozwoju zawodowego dla klientów PUP – obsługa, specyfika pracy z klientem do 30 roku życia, powyżej 50, osobą niepełnosprawną. Sciezki aktywizacji z IPD ”   29 LISTOPAD 2016 POZNAŃ HOTEL„LAVENDER”
ul. LESZCZYŃSKA 7-13

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA 490 zł/os. (stawka podatku VAT „zw”)


1. Nowy warsztat dla doradcy klienta:
„Indywidualizacja i profilowanie pomocy dla klientów pup oraz opracowywanie i realizacja IPD, ścieżki aktywizacji zawodowej bezrobotnych. Nowe formy wsparcia w ramach I, II, III profilu pomocy – praktyka”


2. Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy:
„Nowości w udzielaniu pomocy de minimis przedsiębiorcom korzystającym z dofinansowań wynagrodzeń  i składek zatrudnianych bezrobotnych - dokumentacji, zawieranie umów, rozliczenia”


3. Nowe szkolenie dla specjalistów ds. rozwoju zaw., pracowników PUP:
„Nowości w  prowadzenie  postępowań zamówień publicznych do 30000 euro przez urzędy pracy – dokumentacja, procedury”

 

30 LISTOPAD 2016  WARSZAWA HOTEL„COLIBRA” ul. WOLSKA 191

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA 490 zł/os. (stawka podatku VAT „zw”)

 

1. Nowe szkolenie dla doradców klienta:
„Efektywny doradca instytucjonalny  w 2017 roku – profesjonalna  współpraca z pracodawcami. Planowanie rozwoju zawodowego dla klientów pup – klient do 30 roku życia, powyżej 50 roku”


2. Nowy warsztat dla pracowników urzędów :
„Kompleksowa obsługa  trudnego klienta w tym osoby niepełnosprawnej, cudzoziemca przez pracownika powiatowego urzędu pracy. Nowe przepisy cudzoziemców”

 

3. Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy:
„Rozliczanie umów oraz praktyczne wskazówki  refundacji kosztów wynagrodzenia  i składek osób  zatrudnionych bezrobotnych  do 30 roku życia i po 50 roku z pomocą de minimis  – praktyka”

 SZKOLENIA WYJAZDOWE - PROMOWANE

***

 

 

21- 22 LISTOPAD 2016 KOBYLNICA KOŁO POZNANIA HOTEL „OSSOWSKI”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 1190 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)

 

1) Nowe szkolenie dla doradców klienta oraz  specjalistów ds. rozwoju zaw.:
„Krajowy Fundusz Szkoleniowy,  szkolenia dla bezrobotnych, poszukujących pracy.  Podnoszenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych z kfs. Nowa organizacja, plan szkoleń na 2017 rok, plan zamówień”

2) Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy:
„Dotacje na działalność gospodarczą i refundacje stanowisk pracy -  realizacja umów, formy zabezpieczeń i windykacja - kompleksowa dokumentacja. Nowe wytyczne pokontrolne dotyczące realizacji tych form wsparcia”

3) Nowe szkolenie dla pracowników urzędu pracy – wszystkie działy:
„Ochrona danych osobowych w praktyce administracyjnej, działania urzędu pracy. Dostęp do informacji niejawnych, BIP.  Archiwizacja dokumentów w urzędach pracy. Procedura administracyjna z KPA”

4) Nowe szkolenie dla księgowych:
„Jak prawidłowo dokonać zamknięcia roku bilansowego i wypełnić sprawozdanie roczne – bilans, zestawienie zmian w funduszu jednostki, rachunek zysków i strat. Środki trwałe w tym ewidencja zespołów komputerowych”

 

5) Nowe szkolenia dla instrumentów rynku pracy oraz doradców klienta:
„Profesjonalna współpraca z pracodawcami. Nowe instrumenty i usługi w pomocy pracodawcom z pomocą de minimis – bony, granty, refundacje w tym  refundacja kosztów wynagrodzenia zatrudnionych bezrobotnych do 30 roku życia i po 50 roku”

6) Nowe szkolenie dla doradców klienta:
„Warsztat dla doradców klienta - organizacja pracy na stanowisku w 2017 r. Efektywność i nowe kompetencje w działaniu doradcy klienta indywidualnego i instytucjonalnego. Formy wsparcia w ramach I, II, III profilu”24-25 LISTOPAD 2016 KRAKÓW HOTEL„CITY SM”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 1190 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)


1) Nowe szkolenie dla rejestracji i ewidencji  oraz doradców klienta w tym specjalisty ds. rozwoju zaw.:
„Nowa rola ewidencji i rejestracji w prawidłowym kwalifikowaniu i umiejętnym wprowadzaniu kwalifikacji, umiejętności i uprawnień osób bezrobotnych. Rejestracja danych osób do 30 roku życia i innych grup w tym cudzoziemców a efektywność działań”

2) Nowy warsztat dla księgowych:
„Księgowanie na kontach bilansowych i pozabilansowych w 2017 roku – wzory księgowań, analityka - praktyczne przykłady w budżecie i funduszu pracy. Praktyka a przepisy - rozbieżności i ich analiza w kontekście ewidencji księgowej w urzędach pracy”

3) Nowe szkolenie dla doradców klienta w tym specjalistów ds. rozwoju zaw. oraz instrumentów i usług rynku pracy:
„Krajowy Fundusz Szkoleniowy w  praktyce w 2017 roku - wnioski, umowy,  szkolenia dla bezrobotnych, poszukujących pracy.  Nowa organizacja, plan szkoleń na 2017 rok, plan zamówień publicznych”

4) Nowe szkolenie dla doradców klienta:
„Warsztat dla doradców klienta - organizacja pracy na stanowisku w 2017 roku. Rola doradcy klienta instytucjonalnego i indywidualnego,  IPD. Nowe formy wsparcia w ramach I, II, III profilu pomocy. Współpraca z pracodawcami i formy dofinansowań”

5) Nowe szkolenie dla pracowników urzędu pracy.:
„Kompleksowa obsługa trudnego klienta w tym osoby niepełnosprawnej przez doradcę klienta. Walka ze stresem i wypaleniem zawodowym”

6) Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy:
„Nowości w dotacjach na działalność gospodarczą i refundacje stanowisk pracy na 2017 rok -  realizacja umów, formy zabezpieczeń i windykacja – kompleksowa dokumentacja. Nowe wytyczne pokontrolne dotyczące realizacji tych form wsparcia”

7) Nowe szkolenie dla specjalistów ds. programów i księgowych:
„Nowe źródła finansowania dla urzędów pracy w 2017 roku: rpo, po wer. Nowości w zakresie projektów finansowanych z FP dla urzędów pracy, kwalifikowanie wydatków. Programy specjalne”28-29 LISTOPAD 2016 SEROCK KOŁO WARSZAWY HOTEL „PAN TADEUSZ”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 1190 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)


1) Nowe szkolenie dla osób zajmującybh sie zamówienimami publicznymi:

„Zamówienia publiczne do 30000 euro w urzędach pracy realizowane przez działy organizacyjne – zamówienia na dostawy w tym na zakupy informatyczne, usługi pocztowe”

2) Nowe szkolenie dla doradców klienta:
„Profilowanie pomocy dla klientów urzędu pracy oraz opracowywanie i realizacja ipd, ścieżki aktywizacji zawodowej bezrobotnych. Nowe formy wsparcia w ramach I, II, III profilu pomocy – praktyka”

3) Nowe szkolenie dla pracowników PUP – wszystkie działy:
„Procedura postępowania administracyjnego, KPA, ustawa o promocji (…), ochrona danych osobowych z  abi  w urzędzie pracy. Dostęp do informacji niejawnych, BIP. Archiwizacja dokumentów w 2017 roku”

4) Nowy warsztat dla instrumentów i usług rynku pracy oraz doradców klienta :
„Bony stażowe, zatrudnieniowe, świadczenie aktywizacyjne, granty  i inne dofinansowania pracodawcy  w tym refundacja kosztów wynagrodzenia do 30 roku życia - nowe instrumenty rynku pracy w 2017 roku. Jak przygotować dokumentację, regulaminy i inne”

5) Warsztat księgowy dla księgowych:
„Klasyfikacja dochodów i wydatków w urzędach pracy w praktyce. Konieczne zmiany w ewidencji w 2017 roku, najczęściej występujące błędy, praktyczne przykłady.przykłady naruszeń dyscypliny finansów publicznych”

6) Nowe szkolenie dla doradców klienta:
„Pośrednictwo i poradnictwo zawodowe dla pracodawców. Rola i przepisy prawne regulujące pracę doradcy klienta instytucjonalnego, efektywność  doradcy.  Marketing i promocja usług PUP ”

 

 

8-9 GRUDZIEŃ 2016 KRAKÓW HOTEL "CITY SM***"

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 1190 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)

 


1) Nowe szkolenie osób zajmujących się zamówieniami publ.:
„Zamówienia publiczne do 30000 euro w urzędach pracy realizowane przez działy organizacyjne – zamówienia na dostawy w tym na zakupy informatyczne, usługi pocztowe”

2) Nowy warsztat dla instrumentów i usług rynku pracy oraz doradców zaw.:
„Bony stażowe, zatrudnieniowe,  refundacja składek ZUS  - poprawne sporządzanie dokumentacji, monitorowanie umów oraz rozliczanie środków. Organizacja prac interwencyjnych, robót publicznych”

3) Nowe szkolenie dla pracowników urzędów pracy w tym nowozatrudnionych odbywających służbę przygotowawczą:
„Kompendium wiedzy i praktyki pracownika publicznych służb zatrudnienia w 2017 roku - przegląd aktów prawnych - KPA, ustawa o promocji (...), ustawa o pracownikach samorządowych, ochrona danych osobowych z ABI i inne akty prawne”

4) Nowe szkolenie dla rejestracji i ewidencji oraz księgowych:
„Listy wypłat, generacja, korekty naliczeń i podatki w praktyce urzędów pracy - wpływ błędnie wygenerowanych list na rozliczenia podatkowe oraz na rozliczenia z ZUS-em. Zwrot składki zdrowotnej bezrobotnemu - przepisy i praktyka w urzędach pracy”

5) Nowy warsztat dla instrumentów i usług rynku pracy oraz osób zajmujących się egzekucją i prawnymi aspektami:
„Nowości w windykacji nienależnie pobranych świadczeń z funduszu pracy w ujęciu administracyjnym i cywilnoprawnym – umarzanie, odraczanie, rozkładanie na raty. Kompleksowa dokumentacja w 2017 r.”

6) Nowe szkolenie dla doradców klienta:
„Indywidualizacja pomocy – profilowanie, IPD, katalog form pomocy z  profilami. Praktyczny warsztat uwzględniający zmiany profilu w  IPD. Zasady aktywizowania osób zarejestrowanych w PUP w ramach programów – programy specjalne, PAI, zlecanie działań aktywizacyjnych, programy regionalne”12-13 GRUDZIEŃ 2016 SEROCK KOŁO WARSZAWY HOTEL "PAN TADEUSZ"

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 1190 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)


1) Nowy warsztat dla rejestracji i ewidencji:
„Od rejestracji do aktywizacji – współpraca z doradcą, efektywność działań. KPA, KP, postępowanie administracyjne ze środkami komunikacji elektronicznej. Ochrona danych osobowych. Obsługa cudzoziemców, wydawanie zaświadczeń”


2) Nowy warsztat dla instrumentów i usług rynku pracy:
„Nowości w udzielaniu, rozliczaniu dotacji i refundacji  w 2017 roku z uwzględnieniem nowych przepisów wykonawczych oraz pomocy de minimis. Formy zabezpieczeń wierzytelności w praktyce – weksel, poręczenie cywilne, blokada środków i gwarancja bankowa”

3) Nowe szkolenie dla doradców klienta:
„Nowe zadania oraz efektywność  w działaniu doradcy klienta indywidualnego i instytucjonalnego w 2017 roku  –współpraca z pracodawcami, jednostkami szkoleniowymi, KFS. Profilowanie, ścieżki z IPD”

4) Nowe szkolenie dla doradców klienta i pracowników urzędu pracy – wszystkie działy:
„Zawodoznawstwo w pracy doradcy klienta na pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej. Kodyfikacja w zawodach i specjalnościach.  Podnoszenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych”

5) Nowe szkolenie dla pracowników urzędu pracy.:
„Kompleksowa obsługa trudnego klienta w tym osoby niepełnosprawnej przez doradcę klienta. Walka ze stresem i wypaleniem zawodowym”

 

 

15-16 GRUDZIEŃ 2016 KOBYLNICA KOŁO POZNANIA HOTEL "OSSOWSKI"

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 1190 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)


1) Nowe szkolenie dla rejestracji i ewidencji:
„Nowa rola ewidencji i rejestracji w prawidłowym kwalifikowaniu i umiejętnym wprowadzaniu kwalifikacji, umiejętności i uprawnień osób bezrobotnych. Rejestracja danych osób do 30 roku życia i innych grup w tym cudzoziemców a efektywność działań”

 

2) Nowy warsztat dla instrumentów i usług  rynku pracy:
„Nowości w udzielaniu pomocy de minimis przedsiębiorcom korzystającym z dofinansowań wynagrodzeń  i składek zatrudnianych bezrobotnych - dokumentacja, zawieranie umów, rozliczenia”

3) Nowe szkolenie dla doradców klienta :
„Praktyczny warsztat z przykładami realizacji i dokumentacji IPD. Jak tworzyć, realizować i monitorować indywidualny plan działania zgodnie z profilem pomocy dla bezrobotnego – I, II, III. Przeprofilowanie, zmiana profili”

4) Nowy warsztat dla instrumentów i usług rynku pracy oraz osób zajmujących się egzekucją i prawnymi aspektami:
„Nowości w egzekucji i dochodzeniu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń i innych środków podlegających zwrotowi w urzędach pracy w ujęciu administracyjnym i cywilnoprawnym. Umarzanie, odraczanie, rozkładanie na raty”

5) Nowe szkolenie dla specjalistów ds. programów i księgowych:
„Nowe źródła finansowania dla urzędów pracy w 2017 roku: RPO, PO WER. Nowości w zakresie projektów finansowanych z FP dla urzędów pracy, kwalifikowaniu wydatków. Nowe fundusze w ramach RPO. Programy specjalne”

6) Nowe szkolenie dla doradców klienta:
„Pośrednictwo i poradnictwo zawodowe dla pracodawców - rekrutacja i selekcja. Rola i przepisy prawne regulujące pracę doradcy klienta instytucjonalnego, efektywność  doradcy.  Marketing i promocja usług PUP ”

2) 14-15 marzec 2016 R. KOBYLNICA KOŁO POZNANIA, HOTEL „OSSOWSKI***”  ul. Dąbrówki 1

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 1190 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”).

NOWE SZKOLENIE DLA DORADCÓW KLIENTA:

„Warsztat dla doradców klienta - organizacja pracy na stanowisku w 2016 roku. IPD. Nowe formy wsparcia w ramach I, II, III profilu pomocy. Rola doradcy klienta instytucjonalnego. Współpraca z pracodawcami i formy dofinansowań”

NOWY WARSZTAT DLA INSTRUMENTÓW I USŁUG RYNKU PRACY I DORADCÓW KLIENTA:

„Nowości w udzielaniu pomocy de minimis przedsiębiorcom korzystającym z usług i instrumentów rynku pracy. Prowadzenie dokumentacji, zawieranie umów oraz rozliczanie refundacji w ramach świadczenia aktywizacyjnego, dofinansowanie wynagrodzeń i składki na ubezpieczenia społeczne, bony stażowe i zatrudnieniowe w 2016”

NOWE SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW - WSZYSTKIE DZIAŁY:

„Przegląd aktów prawnych niezbędnych do realizacji zadań w urzędzie pracy w 2016 roku. KPA – procedura postępowania, doręczenia, petycje, zaświadczenia, postanowienia, decyzje. Ochrona danych osobowych w praktyce.”

NOWY WARSZTAT DLA DORADCÓW KLIENTA, INSTRUMENTÓW I USŁUG RYNKU PRACY:

„Nowe możliwości aktywizacji zawodowej dla osób powyżej 50 roku życia oraz w przedziale wiekowym 15-30 roku życia poprzez nowe instrumenty i usługi rynku pracy w 2016 roku.”

Wyszukaj szkolenia

wg miasta

Szkolenia wg działów