Formularz Zgłoszenia

Start

Uprzejmie informujemy, że dnia 02.05.2017 - biuro nieczynne.
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod numerami telefonu:
Izabela Moczko 506-141-045
Iwona Moczko-Danielczok 516-073-039

   

 

 

 

 ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTUALNYMI SZKOLENIAMI

NA ROK 2017

Zachęcamy do skorzystania z naszej wyszukiwarki szkoleń, która w łatwy i szybki sposób pozwoli Państwu odnaleźć właściwe szkolenie.

Pełna lista szkoleń w zakładce "AKTUALNE SZKOLENIA"

 SZKOLENIA JEDNODNIOWE - PROMOWANE

***

 

 

10 MAJA LUBLIN HOTEL "VICTORIA"

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 490 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)

 


1) Nowy warsztat dla instrumentów i usług rynku pracy:
„Bony stażowe, zatrudnieniowe, szkoleniowe  refundacja składek ZUS – sporządzanie dokumentacji, monitorowanie umów oraz rozliczanie środków. Organizacja i realizacja bonów i nowych dofinansowań” - OSTATNIE WOLNE MIEJSCA -

2) Warsztat dla specjalistów ds. programów oraz księgowych:
„Warsztat - zarządzanie i realizacja projektów z EFS realizowanych przez urzędy pracy w 2017 roku. Nowe wytyczne kwalifikowania wydatków,  uczestników, monitoring i sprawozdawczość oraz rozliczenia" - OSTATNIE WOLNE MIEJSCA -

 

3) Nowy warsztat dla doradcy klienta:
„Profilowanie pomocy dla klientów urzędu pracy oraz opracowywanie i realizacja IPD, ścieżki aktywizacji zawodowej bezrobotnych. Nowe formy wsparcia w ramach I, II, III profilu pomocy – praktyka" - OSTATNIE WOLNE MIEJSCA -


 

18 MAJA WARSZAWA HOTEL "COLIBRA"

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 490 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)

 


1) Nowe szkolenie dla  doradców klienta, kadry kierowniczej i inne działy, instrumenty:
„Profesjonalny marketing usług i instrumentów rynku pracy - nowoczesne techniki komunikacji społecznej, social media,  internet a pozyskiwaniu pracodawców. Media społecznościowe"

2) Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy:
„Nowości w dotacjach, refundacje stanowisk pracy w 2017 roku FP, PFRON - realizacja umów, nowe wytyczne pokontrolne dotyczące realizacji tych form wsparcia”

3) Nowy warsztat dla rejestestracji i doradców klienta w tym specjalistów ds. rozwoju zawodowego:
„Rola ewidencji i rejestracji w profilowaniu klientów urzędu pracy – poprawność danych  a rejestracja osób z uwzględnieniem kwalifikacji, umiejętności i uprawnień"

 

 

19 MAJA RZESZÓW HOTEL "GREIN"

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 490 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)

 

1) Nowe szkolenie dla pracowników PUP:
„Kompleksowa obsługa trudnego klienta w tym osoby niepełnosprawnej, cudzoziemca przez pracownika PUP. Walka ze stresem i wypaleniem”

2) Szkolenie dla doradców klienta oraz pośredników, doradców zaw. i specjalistów ds. rozwoju zaw.:
„Zawodoznawstwo w pracy doradcy klienta. Polska Rama Kwalifikacji, a zintegrowany systemie kwalifikacji nowości w uzyskiwaniu kwalifikacji zawodowych w ramach projektów EFS” - OSTATNIE WOLNE MIEJSCA -

3) Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy:
„Nowości w dotacjach, refundacje stanowisk pracy w 2017 roku FP, PFRON - realizacja umów, nowe wytyczne pokontrolne dotyczące realizacji tych form wsparcia"

 

 

24 MAJA WROCŁAW HOTEL "CAMPANILE"

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 490 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)

 

1) Nowy warsztat dla doradcy klienta:
„Warsztat dla doradców klienta - profilowanie, indywidualny dobór wsparcia, a nowe formy wsparcia w ramach I, II, III profilu pomocy. Doradca instytucjonalny”


2) Nowy warsztat dla specjalistów ds. programów, specjalistów ds. rozwoju zaw. oraz dyrekcji i kadry zarządzającej:
„Polska Rama Kwalifikacji, a wskaźniki EFS dot. uzyskania kwalifikacji w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji Zawowodych w projektach urzedów pracy w 2017 roku”

3) Nowe szkolenie dla pracowników PUP:
„Kompendium wiedzy i praktyki  pracownika PUP. Akty prawne niezbędne do realizacji zadań - KPA, ochrona danych osobowych , ustawa o promocji zatrudnienia (…) oraz rozporządzenia szczegółowe”

 

 

25 MAJA ŁÓDŹ HOTEL "TOBACO"

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 490 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)

 

1) Nowe szkolenie dla kisęgowych oraz działow organizacyjnych:
„Zestawy komputerowe i ich ewidencja w praktyce urzędów pracy - nowości.  Nowa klasyfikacja środków trwałych w urzędach pracy - dokumentacja, przykłady księgowań”

 

2) Nowe szkolenie dla doradców klienta:
„Pośrednictwo i poradnictwo zawodowe dla pracodawców.  Współpraca z pracodawcami oraz nowe formy wsparcia z pomoca de minimis”

 

3) Nowe szkolenie dla pracowników urzędu pracy - wszystkie działy:
„Polska Rama Kwalifikacji zawodowych - zawodoznastwo w pracy urzednika pup. Zintegrowany system kształcenia w 2017 roku”

 

 

26 MAJA POZNAŃ HOTEL "LAVENDER"

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 490 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)

 

1) Nowe szkolenie dla  doradców klienta, kadry kierowniczej i inne działy w tym  instrumenty:
„Nowoczesne techniki komunikacji społecznej, social media,  internet a pozyskiwaniu nowych pracodawców w urzędach pracy. Media społecznościowe”

 

2) Nowe szkolenie dla kisęgowych oraz działow organizacyjnych:
„Zestawy komputerowe i ich ewidencja w praktyce urzędów pracy - nowości.  Nowa klasyfikacja środków trwałych w  urzędach pracy - dokumentacja, przykłady księgowań”

 

3) Szkolenie dla doradców klienta w tym pośredników, doradców zaw. i specjalistów ds. rozwoju zaw.:
„Zawodoznawstwo w pracy doradcy klienta. Polska Rama Kwalifikacji, a Zintegrowany System Kwalifikacji. Nowości w uzyskiwaniu kwalifikacji zawodowych w ramach projektów EFS”


4) Nowe szkolenie dla pracowników PUP:
„Kompleksowa obsługa trudnego klienta w tym osoby niepełnosprawnej, cudzoziemca przez pracownika PUP. Walka ze stresem i wypaleniem zawodowym”

 

 

29 MAJA KATOWICE HOTEL "DIAMENT PLAZA"

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 490 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)

 

1) Nowe szkolenie dla  doradców klienta, kadry kierowniczej i inne działy, instrumenty:
„Nowoczesne techniki komunikacji społecznej, social media,  internet a pozyskiwaniu pracodawców. Wizerunek PUP a public relations”

2) Nowe szkolenie dla specjalistów ds. rozwoju zaw., pracowników PUP:
„Zamówienia od a do z po nowelizacji  - prowadzenie  postępowań przez urzędy pracy ze szczególnym uwzględnieniem szkoleń i innych”

3) Nowy warsztat dla rejestestracji i doradców klienta w tym specjalistów  ds. rozwoju zawodowego:
„Profilowanie klientów w urzędach pracy a współpraca z rejestracją i ewidencją -  poprawność danych  a rejestracja osób z uwzględnieniem kwalifikacji, umiejętności i uprawnień”

 SZKOLENIA WYJAZDOWE - PROMOWANE

***

 

 

17 - 19 MAJ 2017 GDAŃSK HOTEL „DAL”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA: 1440 ZŁ/OS (stawka podatku VAT „zw”)


1) Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy oraz  doradców klienta:
„Bony stażowe, zatrudnieniowe. Granty, świadczenia aktywizacyjne, dofinansowania pracodawcy, prace interwencyjne, roboty publiczne i inne z pomocą de minimis   – refundacja kosztów wynagrodzenia osób  do 30 roku życia i po 50 roku finansowanych  z FP – warsztaty z pisania umów”
- OSTATNIE WOLNE MIEJSCA -


2) Nowe szkolenia dla doradców klienta:
„Praktyczny warsztat uwzględniający zmiany profilu i modyfikacji w ramach IPD - profilowanie, IPD, katalog form pomocy z  profilami.  Aktywizacja w ramach programów. Indywidualizacja pomocy”
- NOWOŚĆ -

 

3) Nowe szkolenie dla rejestracji i ewidencji:
„Nowa rola ewidencji i rejestracji w kwalifikowaniu i wprowadzaniu kwalifikacji, umiejętności i uprawnień osób bezrobotnych. Rejestracja danych osób do 30 roku życia i innych grup w tym cudzoziemców. Świadczenia FP. KPA i ustawa o promocji (…)” - OSTATNIE WOLNE MIEJSCA -


4) Nowe szkolenie dla osób zajmujących się zamówieniami publ. oraz pracowników urzędu pracy – wszystkie działy:
„Zamówienia publiczne do 30000 euro w urzędach pracy w 2017 roku realizowane przez działy organizacyjne – zamówienia na dostawy w tym na zakupy informatyczne, usługi pocztowe” - OSTATNIE WOLNE MIEJSCA -

 

 

25 - 26 MAJ 2017 KRAKÓW HOTEL „CITY SM***”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA: 1190 ZŁ/OS (stawka podatku VAT „zw”)


1) Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy oraz doradców klienta:
"Profesjonalna współpraca z pracodawcami.  Nowe instrumenty i usługi w pomocy pracodawcom z pomocą de minimis – bony, granty, refundacje w tym  refundacja kosztów wynagrodzenia zatrudnionych bezrobotnych do 30 roku życia i po 50 roku”
- NOWOŚĆ -

 

2) Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy:
„Nowości w zabezpieczaniu i  dochodzeniu zwrotu z dotacji refundacji wyposażeń stanowisk pracy i refundacji wynagrodzeń w praktyce.  Ulgi w postaci umarzania, odraczania i rozkładania na raty”

3) Nowe szkolenie dla specjalistów ds. programów oraz księgowych
„Nowości realizacji projektów realizowanych w urzędach pracy w 2017, wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków, działania informacyjno - promocyjne, kwalifikowalność uczestników, monitoring rzeczowy”
- NOWOŚĆ -


4) Nowe szkolenie dla doradców zaw. oraz pośredników pracy:
„Doradztwo indywidualne.  Profesjonalna rekrutacja i selekcja. Assessment. Nowe trendy rekrutacji, nabycie umiejętności określania profilu idealnego kandydata na stanowisko pracy. Planowanie rozwoju zawodowego dla klientów PUP.”
- NOWOŚĆ -

 

 

29 - 30 MAJ 2017 SEROCK koło Warszawy HOTEL*** „PAN TADEUSZ”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 1190 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)

 

1) Nowe szkolenie dla pracowników urzędów pracy:
"Zmiany w przepisach KPA od 1 czerwca 2017 dla urzedów pracy"

 

2) Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy oraz osób zajmujących się egzekucją i prawnymi aspektami:
„Nowości w egzekucji i dochodzeniu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń i innych środków podlegających zwrotowi w urzędach pracy w ujęciu administracyjnym i cywilnoprawnym. Umarzanie, odraczanie, rozkładanie na raty”
- NOWOŚĆ -

 

3) Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy oraz specjalistów ds. rozwoju zaw.:
„Nowe przepisy Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2017 roku w praktyce – nowe zasady naboru i weryfikacji wniosków, zawieranie umów, nowe  załączniki. Nowe zasady kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ze środków KFS w 2017 r ”

4) Nowe szkolenie dla księgowych:
„Wydatkowanie środków FP na podstawie art. 108 ustawy o promocji zatrudnienia (…) z uwzględnieniem wydatków na aktywizację bezrobotnych. Praktyczne wskazówki rozliczenia finansowego umów dot. Poszczególnych instrumentów rynku”
- NOWOŚĆ -

 

5) Nowe szkolenie dla doradców klienta:
„Efektywność oraz nowe kompetencje w działaniu doradcy klienta indywidualnego i instytucjonalnego – współpraca z pracodawcami, jednostkami szkoleniowymi, KFS”

 

 

19 - 21 CZERWIEC 2017 GDAŃSK HOTEL** „DAL”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 1440 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”


1) Nowy warsztat dla specjalistów ds. programów oraz księgowych:
„Warsztat - zarządzanie i realizacja projektów z EFS realizowanych przez urzędy pracy w 2017 roku. Nowe wytyczne kwalifikowania wydatków,  uczestników, monitoring i sprawozdawczość oraz rozliczenia”


2) Nowe szkolenie dla specjalistów ds. programów, specjalistów ds. rozwoju zaw. oraz dyrekcji i kadry zarządzającej:
„Nowa organizacja szkoleń oraz KFS. Nowości w uzyskiwaniu kwalifikacji zawodowych w ramach projektów EFS  - Polska Rama Kwalifikacji a Europejska Rama Kwalifikacji w aspekcie ustawy o zintegrowanym systemie kwalifikacji”


3) Nowe szkolenie dla księgowych:
„Księgowe wydatkowanie środków FP na podstawie art. 108 ustawy o promocji zatrudnienia ze szczeólnym uwzględnieniem wydatków na aktywizację bezrobotnych.  Ewidencja analityczna, techniczny zapis ujemny oraz zasady uproszczeń w praktyce”

4) Nowe szkolenie dla doradców klienta:
„Efektywność pracy doradcy klienta,  nowa rola doradcy instytucjonalnego w nawiązywaniu  i utrzymaniu kontaktów PUP z pracodawcami i innymi podmiotami. Rekrutacja i selekcja”

 

22 - 23 CZERWIEC 2017 KRAKÓW HOTEL*** „CITY SM”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 1190 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”

 

1) Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy:
„Udzielanie pomocy de minimis przedsiębiorcom korzystającym z usług i instrumentów rynku pracy. Prowadzenie dokumentacji, zawieranie umów oraz rozliczanie refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia  oraz bonów stażowych i zatrudnieniowych”  

 

2) Nowe szkolenie dla doradców klienta:
„Indywidualizacja pomocy – profilowanie, IPD, katalog form pomocy z  profilami. Praktyczny warsztat uwzględniający zmiany profilu i modyfikacji w ramach IPD. Aktywizacja  osób zarejestrowanych w pup w ramach programów”

 

3) Nowe szkolenie dla urzędów pracy:
„Zmiany w przepisach Kodeksu Postępowania Administracyjnego od 1 czerwca 2017 dla urzędów pracy"

 

4) Nowe szkolenie dla księgowych:
„Nowe szczególne zasady rachunkowości oraz  nowe plany kont wg znowelizowanego rozporządzenia dla urzędów pracy - praktyczne aspekty teoria i praktyka”

 

 

26 - 27 CZERWIEC 2017 SEROCK HOTEL*** „PAN TADEUSZ”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 1190 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”

 

1) Nowe szkolenie dla doradców klienta:
„Praktyczny warsztat z przykładami realizacji i dokumentacją IPD. Jak tworzyć, realizować i monitorować indywidualny plan działania zgodnie z profilem pomocy dla bezrobotnego - I, II, III. Przeprofilowanie, zmiana profili”


2) Nowy warsztat dla instrumentów i usług rynku pracy:
„Bony stażowe, zatrudnieniowe, szkoleniowe,  refundacja składek ZUS - poprawne sporządzanie dokumentacji, monitorowanie umów oraz rozliczanie środków. Realizacja bonów i nowych dofinansowań z pomocą de minimis”


2) Szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy:
„Dokumentowania realizacji umów dotacji i refundacji oraz formy zabezpieczeń  -  nowe wytyczne pokontrolne dotyczące realizacji tych form wsparcia”

 

 

29 - 30 CZERWIEC 2017 KOBYLNICA HOTEL*** „OSSOWSKI”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 1190 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”

 

1) Nowe szkolenie dla urzędów pracy:
„Zmiany w przepisach Kodeksu Postępowania Administracyjnego od 1 czerwca 2017 dla urzędów pracy"


2) Nowe szkolenie dla doradców klienta oraz instrumentów i usług  rynku pracy:
„Profesjonalna współpraca z pracodawcami. Nowe instrumenty i usługi w pomocy pracodawcom. Praca aktywizacyjna grup "-30" i "50+ . Refundacja kosztów wynagrodzenia zatrudnionych bezrobotnych  do 30 roku życia i po 50 roku”


3) Nowe szkolenie dla pracowników urzędu pracy – wszystkie działy:
„Polska Rama Kwalifikacji, zintegrowany system kwalifikacji zawodowych,  zawodoznawstwo w pracy urzędnika PUP. Nowe wskażniki uzyskania kwalifikacji w projektach EFS”


2) 14-15 marzec 2016 R. KOBYLNICA KOŁO POZNANIA, HOTEL „OSSOWSKI***”  ul. Dąbrówki 1

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 1190 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”).

NOWE SZKOLENIE DLA DORADCÓW KLIENTA:

„Warsztat dla doradców klienta - organizacja pracy na stanowisku w 2016 roku. IPD. Nowe formy wsparcia w ramach I, II, III profilu pomocy. Rola doradcy klienta instytucjonalnego. Współpraca z pracodawcami i formy dofinansowań”

NOWY WARSZTAT DLA INSTRUMENTÓW I USŁUG RYNKU PRACY I DORADCÓW KLIENTA:

„Nowości w udzielaniu pomocy de minimis przedsiębiorcom korzystającym z usług i instrumentów rynku pracy. Prowadzenie dokumentacji, zawieranie umów oraz rozliczanie refundacji w ramach świadczenia aktywizacyjnego, dofinansowanie wynagrodzeń i składki na ubezpieczenia społeczne, bony stażowe i zatrudnieniowe w 2016”

NOWE SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW - WSZYSTKIE DZIAŁY:

„Przegląd aktów prawnych niezbędnych do realizacji zadań w urzędzie pracy w 2016 roku. KPA – procedura postępowania, doręczenia, petycje, zaświadczenia, postanowienia, decyzje. Ochrona danych osobowych w praktyce.”

NOWY WARSZTAT DLA DORADCÓW KLIENTA, INSTRUMENTÓW I USŁUG RYNKU PRACY:

„Nowe możliwości aktywizacji zawodowej dla osób powyżej 50 roku życia oraz w przedziale wiekowym 15-30 roku życia poprzez nowe instrumenty i usługi rynku pracy w 2016 roku.”

Wyszukaj szkolenia

wg miasta

Szkolenia wg działów