Formularz Zgłoszenia

Start

 

wykaz

 

 

 

 

 


SZKOLENIA JEDNODNIOWE


 

1. WROCŁAW - HOTEL CAMPANILE STARE MIASTO:

 

26 listopada 2014 r.:

 

„Warsztat dla doradców klienta - organizacja pracy na stanowisku. Doradca instytucjonalny. Profilowanie usług dla bezrobotnych, monitorowanie, realizacja IPD. Formy wsparcia w ramach I, II, III profilu pomocy” -OSTATNIE WOLNE MIEJSCE

 

„Zamknięcie roku bilansowego oraz  sprawozdanie roczne – bilans, zestawienie zmian w funduszu jednostki, rachunek zysków i strat. Inwentaryzacja w urzędach pracy za 2014 – praktyczne wskazówki”

 

 

 

2. RZESZÓW - HOTEL AMBASADORSKI:

28 listopada 2014 r.:

 

„Nowe zasady oceny pracy pracowników kluczowych. Dodatki z funduszu pracy a efektywność działań pracowników w Urzędach Pracy. Prawidłowe sporządzanie oceny i nagród pracowniczych” -OSTATNIE WOLNE MIEJSCA

 

 

16 grudnia 2014 r.:

 

„Warsztat dla doradców klienta  - organizacja pracy na stanowisku w 2015 roku. Nowe IPD – tworzenie, monitorowanie, realizacja a formy wsparcia w ramach I, II, III profilu pomocy. Doradca instytucjonalny”

 

Nowe instrumenty i usługi rynku pracy  w 2015 r. - bony stażowe, granty, świadczenia aktywizacyjne, dofinansowania pracodawcy i inne – organizacja, dokumentacja, regulaminy  w 2015 roku ”

 

„Rejestracja w 2015 roku– procedura postępowania administracyjnego, KPA, ustawa o promocji (…),  ustawy o ochronie danych osobowych. Nowości w świadczeniach FP na 2015 rok. Współpraca z doradcami klienta, formy wsparcia”


 


3. OLSZTYN - HOTEL VILLA PALLAS:

 

1 grudnia 2014 r.:

 

„Warsztat dla doradców klienta - organizacja pracy na stanowisku. Doradca instytucjonalny. Profilowanie usług dla bezrobotnych, monitorowanie, realizacja IPD. Formy wsparcia w ramach I, II, III profilu pomocy”

 

„Nowe usługi i instrumenty rynku pracy z pomocą de minimis. Bony szkoleniowe, granty, świadczenia aktywizacyjne, dofinansowania pracodawcy i  inne - jak przygotować dokumentację; regulaminy w 2015 roku”

 

 

4. POZNAŃ - HOTEL TOPAZ:

 

10 grudnia 2014 r.:

 

„Nowy indywidualny plan działania w 2015 roku – tworzenie, realizacja i monitoring z ustalonym profilem pomocy dla bezrobotnego. Formy wsparcia w ramach I, II, III profilu pomocy ze ścieżkami aktywizacji - warsztat”

 

„Jak prawidłowo udzielać pomocy de minimis w instrumentach i usługach rynku pracy w 2015 roku - nowe formy pomocy oraz nowe rozporządzenie KE dot. Pomocy de minimis – warsztat”

 

„Nowe zasady oceny pracy pracowników kluczowych. Dodatki z funduszu pracy a efektywność działań pracowników w Urzędach Pracy. Prawidłowe sporządzanie oceny i nagród pracowniczych”

 

 

 

5. WARSZAWA - HOTEL COLIBRA:

 

15 grudnia 2014 r.:


„Warsztat dla doradców klienta - nowa organizacja pracy na stanowisku w 2015 roku. Profilowanie usług dla bezrobotnych. Planowanie kontaktu z bezrobotnym i monitorowanie realizacji IPD. Formy wsparcia w ramach I, II, III profilu pomocy”


„Rejestracja w 2015 roku – nowości w świadczeniach FP na 2015 rok. Współpraca z doradcami klienta, formy wsparcia. Procedura postępowania administracyjnego, KPA, ustawa o promocji (…), ustawy o ochronie danych osobowych”

 

„Zamknięcie roku bilansowego oraz  sprawozdanie roczne – bilans, zestawienie zmian w funduszu jednostki, rachunek zysków i strat. Inwentaryzacja w Urzędach Pracy za 2014 – praktyczne wskazówki”

 

 

 

6. KATOWICE - HOTEL DIAMENT PLAZA:

 

17 grudnia 2014 r.:

 

Nowe wytyczne realizacji projektów systemowych i konkursowych oraz nowa kwalifikowalnośc wydatków dla urzędów pracy w 2015 roku”

 

„Bony stażowe, granty, świadczenia aktywizacyjne, dofinansowania pracodawcy i inne – organizacja, dokumentacja, regulaminy  w 2015 roku”

 

„Warsztat dla doradców klienta -nowa organizacja pracy na stanowisku w 2015 roku . Profilowanie usług dla bezrobotnych. Planowanie kontaktu z bezrobotnym i monitorowanie realizacji IPD. Formy wsparcia w ramach I, II, III profilu  pomocy”

 


 

KOSZT W/W  SZKOLENIA WYNOSI 490 ZŁ/OS I ZAWIERA:
materiały szkoleniowe, zaświadczenie zgodne ze wzorem MEN, serwisy kawowe, obiad.

 

 

Pobierz formularz zgłoszenia

 

 


 

SZKOLENIA WYJAZDOWE:

 

 

1. KOBYLNICA KOŁO POZNANIA - 27-28 LISTOPADA 2014 R. - HOTEL OSSOWSKI

SZKOLENIA PROMOWANE:

NOWE SZKOLENIE DLA DORADCÓW KLIENTA

„Jak właściwie profilować klientów PUP w 2015 roku,  indywidualny dobór wsparcia, bilanse kompetencji a nowe narzędzia aktywizacji. Zlecanie usług z elementami współpracy z agencjami zatrudnienia” -OSTATNIE WOLNE MIEJSCA

 

NOWY WARSZTAT DLA REJESTRACJI I EWIDENCJI:

„Rejestracja w 2015 roku – procedura postępowania administracyjnego, KPA, ustawa o promocji (…), ustawy o ochronie danych osobowych. Nowości w świadczeniach FP na 2015 rok. Współpraca z doradcami klienta, formy wsparcia” -OSTATNIE WOLNE MIEJSCA

 

NOWE SZKOLENIE DLA INSTRUMENTÓW I USŁUG RYNKU PRACY:

„Nowe rozporządzenie zmieniające rozporządzenie MPIPS dot. dotacji i refundacji FP w aspekcie ustawy o promocji (…) i udzielania  pomocy de minimis. Nowe procedury udzielania ulgi w spłacie (odraczanie, rozkładanie na raty, umarzanie) dotacji i refundacji”

 

NOWE SZKOLENIE SPECJALISTÓW DS. PROGRAMÓW I KSIĘGOWYCH:

„Nowe wytyczne realizacji projektów systemowych i konkursowych w ramach RPO i PO WER, szczególnie dla osób do 24 i po 50 r. ż. oraz nowa kwalifikowalność wydatków dla Urzędów Pracy w 2015 roku”


NOWY WARSZTAT DLA INSTRUMENTÓW I USŁUG RYNKU PRACY:

„Bony stażowe, zatrudnieniowe, świadczenie aktywizacyjne i inne dofinansowania pracodawcy - nowe instrumenty rynku pracy. Jak przygotować dokumentację, regulaminy i inne”

 

 

2. KRAKÓW - 4-5 GRUDNIA 2014 R. - HOTEL CITY SM

SZKOLENIA PROMOWANE:NOWE SZKOLENIE DLA INSTRUMENTÓW I USŁUG RYNKU PRACY:

„Nowe formy pomocy stosowane przez Urzędy Pracy w 2015 roku - udzielanie pomocy publicznej w instrumentach i usługach rynku pracy wg ustawy o promocji (…). Nowe akty prawne”

 

NOWE SZKOLENIE DLA DORADCÓW KLIENTA W TYM POŚREDNIKÓW, DORADCÓW ZAW., SPECJALISTÓW DS. ROZWOJU ZAW.:

„Nowe IPD w praktyce zgodnie z profilem pomocy dla bezrobotnego – realizacja, kontrola.  Bilanse kompetencji, elementy socjotechniki ze wsparciem grup ryzyka oraz osób niepełnosprawnych. Praktyczne przykłady realizacji IPD”

 

NOWE SZKOLENIE  DLA  INSTRUMENTÓW I USŁUG RYNKU PRACY:

„Nowe zasady realizacji instrumentów rynku pracy w 2015 roku.  Nowe formy wsparcia pracodawcy - granty na telepracę, świadczenia aktywizacyjne, refundacja składek na ubezpieczenia i  wynagrodzeń. Warsztat”

 

NOWE SZKOLENIE SPECJALISTÓW DS. ROZWOJU ZAW. I OSÓB ZAJMUJĄCYCH SIĘ ZAMÓWIENIAMI PUBL.:

„Abc zamówień publicznych niskocennych w Urzędach Pracy w 2015 roku – nowe regulaminy, planowanie szkoleń a planowanie zamówień. Dokumentacja przetargowa, SIWZ, powierzanie szkoleń, podwykonastwo - zmiany w prawie zamówień publicznych i ustawie o promocji (...)”

 

NOWY WARSZTAT DLA REJESTRACJI I EWIDENCJI:

„Obsługa klienta w rejestracji i ewidencji świadczeń przez współpracę z doradcą klienta w 2015 roku - nowości prawne - rejestracja elektroniczna w praktyce. Zmiany w KPA, decyzje administracyjne w praktyce. Świadczenia funduszu pracy w 2015 roku”

 

NOWE SZKOLENIE DLA SPECJALISTÓW DS. PROGRAMÓW:

„Nowe wytyczne realizacji projektów systemowych i konkursowych w ramach RPO i PO WER, szczególnie dla osób do 24 i po 50 r. ż. oraz nowa kwalifikowalność wydatków dla Urzędów Pracy w 2015 r."

 

 

3. SEROCK KOŁO WARSZAWY - 8-9 GRUDNIA 2014 R. - HOTEL PAN TADEUSZ

SZKOLENIA PROMOWANE:

 

 

NOWY WARSZTAT DLA REJESTRACJI I EWIDENCJI ORAZ KSIĘGOWYCH:

„Rozliczanie świadczeń FP, sporządzanie list wypłat, rozliczenia podatkowe PIT i korekta składek ZUS. Świadczenia przedawnione i nienależnie pobrane w praktyce Urzędów Pracy”

 

NOWE SZKOLENIE DLA DORADCÓW KLIENTA W TYM POŚREDNIKÓW, DORADCÓW ZAW., SPECJALISTÓW DS. ROZWOJU ZAW.:

„Krajowy fundusz szkoleniowy. Zasady ubiegania się o środki w 2015 r., przeznaczenie, finansowanie. Planowanie szkoleń i przygotowań zawodowych na 2015 rok - plan szkoleń a plan zamówień publicznych. Powierzanie szkoleń”

 

NOWE  SZKOLENIE DLA INSTRUMENTÓW I USŁUG RYNKU PRACY:

„Nowości w pomocy de  minimis udzielanej przez urzędy pracy  w 2015 roku  -  nowe formy pomocy, nowe rozporządzenia unijne i krajowe na lata 2014- 2020 związane z pomocą de minimis w instrumentach oraz usługach rynku pracy wg  ustawy o promocji (…)”

 

NOWE SZKOLENIE DLA SPECJALISTÓW DS. PROGRAMÓW:

„Nowe wytyczne realizacji projektów systemowych i konkursowych w ramach RPO i PO WER, szczególnie dla osób do 24 i po 50 r. ż. oraz nowa kwalifikowalność wydatków dla Urzędów Pracy w 2015 r."

 

 

NOWE SZKOLENIE DLA DORADCÓW KLIENTA W TYM POŚREDNIKÓW, DORADCÓW ZAW., SPECJALISTÓW DS. ROZWOJU ZAW.:

„Jak tworzyć, realizować i monitorować indywidualny plan działania zgodnie z ustalonym profilem pomocy dla bezrobotnego. Warsztat praktyczny z przykładami realizacji IPD. Formy wspracia w ramach I, II, III profilu”

 


NOWE SZKOLENIE DLA DORADCÓW KLIENTA W TYM POŚREDNIKÓW:

„Nowości w pracy pośrednika – zastosowanie KPA i zmian w KP. Prowadzenie postępowań wyjaśniających w pośrednictwie pracy. Odmowa, niezgłoszenie się w wyznaczonym terminie, przerwanie, rezygnacja – studium przypadku. Nowości na 2015 rok”

 

 

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIA GRUDNIOWE


 

Wyszukaj szkolenia

wg miasta

Szkolenia wg działów