Formularz Zgłoszenia

Start

 

 

 


SZKOLENIA JEDNODNIOWE 9.00-16.00 - koszt 490 zł/os brutto (stawka podatku VAT zw.)

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIA JEDNODNIOWE  - 9.00-16.00

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 490 zł/os brutto (stawka podatku VAT zw.)


2 GRUDNIA 2015 R. W KATOWICACH - HOTEL „DIAMENT PLAZA” ul. Dworcowa 9


NOWE SZKOLENIE DLA DORADCÓW KLIENTA W TYM POŚREDNIKÓW, DORADCÓW ZAW. I SPECJALISTÓW DS. ROZWOJU ZAW.:
„PROFESJONALNA WSPÓŁPRACA Z PRACODAWCAMI W 2016 ROKU – AKTYWNE FORMY, NOWE INSTRUMENTY I USŁUGI W POMOCY PRACODAWCOM. AGENCJE ZATRUDNIENIA. PRACA AKTYWIZACYJNA GRUP "-30" I "50+"” - koszt szkolenia 490 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)* – SZKOLENIE POTWIERDZONE


4 GRUDNIA 2015 R. W RZESZOWIE -  HOTEL „GREIN”, ul. Al. T. Rejtana 1

NOWY WARSZTAT DLA INSTRUMENTÓW RYNKU PRACY:
„NOWELIZACJA USTAWY O PROMOCJI (…)NA LATA 2016 - 2018  WPROWADZAJĄCA MOŻLIWOŚĆ  REFUNDOWANIA PRACODAWCOM PRZEZ 12 M-CY KOSZTÓW ZATRUDNIANIA BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA FINANSOWANYCH Z FUNDUSZU PRACY” - koszt szkolenia 490 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*– SZKOLENIE POTWIERDZONE


NOWE SZKOLENIE DLA DORADCÓW KLIENTA I INSTRUMENTÓW ORAZ USŁUG RYNKU PRACY:
„WSPÓŁPRACA MIĘDZY DORADCAMI KLIENTA INSTYTUCJONALNEGO, A DORADCAMI KLIENTA INDYWIDUALNEGO. WŁAŚCIWY DOBÓR OFERT PRACY, EFEKTYWNOŚĆ DZIAŁAŃ Z PROFILAMI. DORADCA KLIENTA A INSTRUMENTY RYNKU PRACY. PROCEDURY, ROZLICZENIE DOKUMENTACJI W SYSTEMIE” - koszt szkolenia 490 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)* – SZKOLENIE POTWIERDZONE


7 GRUDNIA 2015 R. w ŁODZI - HOTEL „TOBACO” ul. Kopernika 64

 

NOWE SZKOLENIE DLA SPECJALISTÓW DS. PROGRAMÓW, DORADCÓW KLIENTA I SPECJALISTÓW DS. ROZWOJU ZAW.:
„MONITORING RZECZOWY ORAZ WSKAŹNIKI W PO WER I RPO 2014-2020. KWALIFIKOWALNOŚĆ UCZESTNIKÓW PROJEKTU, INTERPRETACJA INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ, WNIOSEK O PŁATNOŚĆ”- koszt szkolenia 490 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)* – OSTATNIE WOLNE MIEJSCA


NOWE SZKOLENIE DLA DORADCÓW KLIENTA I INSTRUMENTÓW ORAZ USŁUG RYNKU PRACY:
„BONY SZKOLENIOWE, STAŻOWE, ZATRUDNIENIOWE, NA ZASIEDLENIE, REFUNDACJA SKŁADEK ZUS PRZY PIERWSZEJ PRACY, DOFINANSOWANIE DO WYNAGRODZENIA – NOWOŚCI I PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI”- koszt szkolenia 490 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)* – OSTATNIE WOLNE MIEJSCA


NOWE SZKOLENIE DLA DORADCÓW KLIENTA:
„INDYWIDUALIZACJA POMOCY KIEROWANEJ DO OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY – PROFILOWANIE, INDYWIDUALNE PLANY DZIAŁAŃ, KATALOG FORM POMOCY Z PROFILAMI. PRAKTYCZNY WARSZTAT UWZGLĘDNIAJĄCY MOŻLIWOŚCI ZMIANY PROFILU I MODYFIKACJI DZIAŁAŃ W RAMACH IPD”- koszt szkolenia 490 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)* – OSTATNIE WOLNE MIEJSCA


7 GRUDNIA 2015 R. WE WROCŁAWIU - HOTEL „CAMPANILE” ul. Jagielly 7

 

NOWE SZKOLENIE DLA DORADCÓW KLIENTA:
„WSPÓŁPRACA MIĘDZY DORADCAMI KLIENTA INSTYTUCJONALNEGO A DORADCAMI KLIENTA INDYWIDUALNEGO. AKTYWNE POŚREDNICTWO PRACY – WŁAŚCIWY DOBÓR OFERT PRACY DLA OSÓB BEZROBOTNYCH" - koszt szkolenia 490 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)* – OSTATNIE WOLNE MIEJSCA


NOWE SZKOLENIE DLA SPECJALISTÓW DS. PROGRAMÓW, DORADCÓW KLIENTA I SPECJALISTÓW DS. ROZWOJU ZAW.:
„MONITORING RZECZOWY ORAZ WSKAŹNIKI W PO WER I RPO 2014-2020. KWALIFIKOWALNOŚĆ UCZESTNIKÓW PROJEKTU, INTERPRETACJA INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ, WNIOSEK O PŁATNOŚĆ” - koszt szkolenia 490 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)* – OSTATNIE WOLNE MIEJSCA


8 GRUDNIA 2015 R. W POZNIANIU - HOTEL „LAVENDER” ul. Leszczyńska 7-13

 

NOWY WARSZTAT DLA INSTRUMENTÓW I USŁUG RYNKU PRACY:
„WARSZTATY UDZIELANIA PRACODAWCOM DOFINANSOWAŃ I REFUNDACJI CZĘŚCI KOSZTÓW ZATRUDNIENIA BEZROBOTNYCH Z POMOCĄ DE MINIMIS. NOWE USŁUGI I INSTRUMENTY RYNKU PRACY”- koszt szkolenia 490 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)* – OSTATNIE WOLNE MIEJSCA


NOWE SZKOLENIE DLA SPECJALISTÓW DS. PROGRAMÓW, DORADCÓW KLIENTA I SPECJALISTÓW DS. ROZWOJU ZAW.:
„MONITORING RZECZOWY ORAZ WSKAŹNIKI W PO WER I RPO 2014-2020. KWALIFIKOWALNOŚĆ UCZESTNIKÓW PROJEKTU, INTERPRETACJA INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ, WNIOSEK O PŁATNOŚĆ” - koszt szkolenia 490 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)* – OSTATNIE WOLNE MIEJSCA


NOWE SZKOLENIE DLA DORADCÓW KLIENTA:
„INDYWIDUALIZACJA POMOCY KIEROWANEJ DO OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY – PROFILOWANIE, INDYWIDUALNE PLANY DZIAŁAŃ, KATALOG FORM POMOCY Z PROFILAMI. PRAKTYCZNY WARSZTAT UWZGLĘDNIAJĄCY MOŻLIWOŚCI ZMIANY PROFILU I MODYFIKACJI DZIAŁAŃ W RAMACH IPD. DORADCA INSTYTUCJONALNY”- koszt szkolenia 490 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)* – OSTATNIE WOLNE MIEJSCAZAPRASZAMY NA SZKOLENIA WYJAZDOWE:

 


10-11 GRUDNIA 2015 R. - KRAKÓW - HOTEL „CITY SM***”

 

NOWY WARSZTAT DLA INSTRUMENTÓW RYNKU PRACY:
„NOWELIZACJA USTAWY O PROMOCJI (…)NA LATA 2016 - 2018  WPROWADZAJĄCA MOŻLIWOŚĆ  REFUNDOWANIA PRACODAWCOM PRZEZ 12 M-CY KOSZTÓW ZATRUDNIANIA BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA FINANSOWANYCH Z FUNDUSZU PRACY” -
koszt szkolenia 1190 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)* - NOWOŚĆ - ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA


NOWE SZKOLENIE DLA REJESTRACJI I EWIDENCJI ORAZ KSIĘGOWYCH:

„LISTY WYPŁAT, GENERACJA, KOREKTY NALICZEŃ I PODATKI W PRAKTYCE URZĘDÓW PRACY - WPŁYW BŁĘDNIE WYGENEROWANYCH LIST NA ROZLICZENIA PODATKOWE ORAZ NA ROZLICZENIA Z ZUS-EM. ZWROT SKŁADKI ZDROWOTNEJ BEZROBOTNEMU - PRZEPISY I PRAKTYKA W URZĘDACH PRACY” -  koszt szkolenia 1190 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)* - OSTATNIE WOLNE MIEJSCA -


NOWE SZKOLENIE DLA INSTRUMENTÓW I USŁUG RYNKU PRACY ORAZ SPECJALISTÓW DS. ROZWOJU ZAWODOWEGO:

„Krajowy Fundusz Szkoleniowy w 2016 roku w praktyce – weryfikacja wniosków, zawieranie umów oraz pomoc de miminis - kompleksowa dokumentacja w Urzędach Pracy. Plan szkoleń a plan zamówień” -  koszt szkolenia 1190 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)* - OSTATNIE WOLNE MIEJSCA -


NOWE SZKOLENIE DLA DORADCÓW KLIENTA W TYM POŚREDNIKÓW, DORADCÓW ZAW. I SPECJALISTÓW DS. ROZWOJU ZAW.:

„Zawodoznawstwo w pracy urzędnika Powiatowego Urzędu Pracy. Pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej. Kodyfikacja w zawodach i specjalnościach. Efektywność kształcenia zawodowego” - koszt szkolenia 1190 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*

 

NOWE SZKOLENIA DLA DORADCÓW KLIENTA:

„Nowy Indywidualny Plan Działania w 2016 roku – tworzenie, realizacja i monitoring z profilem pomocy dla bezrobotnego. Przeprofilowanie, formy wsparcia w ramach I, II, III profilu pomocy ze ścieżkami aktywizacji - warsztat” koszt szkolenia 1190 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*

 

 

 


14-15 GRUDNIA 2015 R. - SEROCK KOŁO WARSZAWY - HOTEL „PAN TADEUSZ”

 

NOWY WARSZTAT DLA INSTRUMENTÓW RYNKU PRACY:
„NOWELIZACJA USTAWY O PROMOCJI (…)NA LATA 2016 - 2018  WPROWADZAJĄCA MOŻLIWOŚĆ  REFUNDOWANIA PRACODAWCOM PRZEZ 12 M-CY KOSZTÓW ZATRUDNIANIA BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA FINANSOWANYCH Z FUNDUSZU PRACY” -
koszt szkolenia 1190 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)* - NOWOŚĆ - ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA


NOWY WARSZTAT DLA REJESTRACJI I EWIDENCJI ORAZ KSIĘGOWYCH:

„Rozliczanie świadczeń FP w 2016 roku, sporządzanie list wypłat, rozliczenia podatkowe PIT i korekta składek ZUS. Świadczenia przedawnione i nienależnie pobrane w praktyce Urzędów Pracy” koszt szkolenia 1190 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)* – OSTATNIE WOLNE MIEJSCA –

 

NOWE SZKOLENIE DLA DORADCÓW KLIENTA W TYM POŚREDNIKÓW:

„Zastosowanie KPA, prowadzenie postępowań wyjaśniających w pośrednictwie pracy. Odmowa, niezgłoszenie się w wyznaczonym terminie, przerwanie, rezygnacja – studium przypadku. Nowości na 2016 rok” - koszt szkolenia 1190 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)* - OSTATNIE WOLNE MIEJSCA -


NOWE SZKOLENIE DLA SPECJALISTÓW DS. PROGRAMÓW I KSIĘGOWYCH:

„Warsztat dot. realizacji nowych projektów pozakonkursowych z FP i konkursowych dla Urzędów Pracy z nową kwalifikowalnością wydatków, wskaźnikami, wyborem projektów, RPO i PO WER, wsparcie osób do 30 r.ż. i powyżej 50 r.ż.” - koszt szkolenia 1190 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*

 

NOWE SZKOLENIE DLA DORADCÓW KLIENTA:

„Pośrednictwo i poradnictwo zawodowe dla pracodawców. Rola i przepisy prawne regulujące prace doradcy klienta instytucjonalnego. Marketing i promocja usług PUP. Prowadzenie usługi pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego” koszt szkolenia 1190 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)* - OSTATNIE WOLNE MIEJSCA -

 

NOWE SZKOLENIE DLA INSTRUMENTÓW I USŁUG RYNKU PRACY:

„Przegląd usług i instrumentów rynku pracy w 2016 roku - bony szkoleniowe, granty, świadczenia aktywizacyjne, dofinansowania pracodawcy i inne. Staże, prace społecznie użyteczne, prace interwencyjne, roboty publiczne – dokumentacja, regulaminy, druki” koszt szkolenia 1190 zł/os. brutto (stawka podatku VAT zw.)*


 


 

*koszt szkolenia obejmuje uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie zgodne ze wzorem MEN, art. biurowe, wyżywienie (szkolenia 1 dniowe: obiad + serwisy kawowe, szkolenia 2 i 3 dniowe od obiadu 1 dnia do obiadu ostatniego dnia szkolenia w tym serwisy kawowe), nocleg w pokoju 2 os.  (dotyczy szkoleń 2 i 3 dniowych)

Usługa zwolniona na podstawie art.43 ust.1 pkt.26 lit.a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów  i usług (tekst jednolity: Dz.U z 2011r. Nr 177, poz.1054, z późn. zm.)

 


NOWE SZKOLENIE DLA DORADCÓW ZAW. W TYM DORADCÓW KLIENTA: „Świadczenie usług pośrednictwa pracy dla doradców zawodowych mających funkcję doradcy klienta. Procedury, skierowania, rozliczenie dokumentacji w systemie, efektywność działań”

Wyszukaj szkolenia

wg miasta

Szkolenia wg działów