Formularz Zgłoszenia

Start

 

 

 


 

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTUALNYMI SZKOLENIAMI

NA ROK 2017

Zachęcamy do skorzystania z naszej wyszukiwarki szkoleń, która w łatwy i szybki sposób pozwoli Państwu odnaleźć właściwe szkolenie.

Pełna lista szkoleń w zakładce "AKTUALNE SZKOLENIA"

 SZKOLENIA JEDNODNIOWE - PROMOWANE

***

 

 

24 STYCZEŃ 2017 POZNAŃ  HOTEL "LAVENDER"
KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 490 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)


1) Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy oraz specjalistów ds. rozwoju zaw., pracowników urzędu  pracy:
„Nowe zasady kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ze środków KFS w 2017 r. - priorytety, zasady ustalania zapotrzebowania, nowe zasady sporządzania i rozpatrywania wniosku, zalączniki” - SZKOLENIE POTWIERDZONE -

 


25  STYCZEŃ  2017 WROCŁAW HOTEL "CAMPANILE"
KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 490 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)

 

1) Nowy warszta dla doradców klienta:
„Warsztat dla doradców klienta w 2017 roku - profilowanie, indywidualny dobór wsparcia, techniki tworzenia IPD. Nowe formy wsparcia osób bezrobotnych i poszukujących w ramach I, II, III profilu pomocy. Doradca instytucjonalny” - SZKOLENIE POTWIERDZONE -

 

2) Nowe szkolenie dla instrumentów  i usług rynku pracy oraz specjalistów ds. Rozwoju zaw.:
„Nowe przepisy realizacji Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2017 roku w praktyce – nowe zasady naboru i weryfikacji wniosków, zawieranie umów, nowe  załączniki” - SZKOLENIE POTWIERDZONE -

 

 

27 STYCZEŃ 2017 WARSZAWA  HOTEL "COLIBRA"
KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 490 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)


1) Nowe szkolenie dla pracowników urzędu pracy – wszystkie działy:
„Nowa rola i zadania Powiatowych Urzędów Pracy w obsłudze cudzoziemców w 2017 roku – rejestracja, obsługa, zatrudnianie i powierzania pracy zarobkowej” - OSTATNIE WOLNE MIEJSCA -


2) Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy oraz specjalistów ds. rozwoju zaw.:
„Nowe przepisy realizacji Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2017 roku w praktyce – nowe zasady naboru i weryfikacji wniosków, zawieranie umów, nowe  załączniki” - NOWOŚĆ *** -


3) Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy, specjalistów ds. rozwoju zaw. oraz pracowników urzędu pracy:
„Aktywizacja i rozwój klientów PUP do 30 roku życia, powyżej 50. Ścieżki aktywizacji z IPD.  Warsztaty udzielania wsparcia pracodawcom zatrudniającym bezrobotnych do 30 roku życia i po 50 r.” - OSTATNIE WOLNE MIEJSCA -

 


30  STYCZEŃ 2017 KATOWICE HOTEL "DIAMENT PLAZA"
KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 490 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)

 

1) Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy oraz specjalistów ds. rozwoju zaw. :
„Nowe przepisy realizacji Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2017 roku w praktyce – nowe zasady naboru i weryfikacji wniosków, zawieranie umów, nowe  załączniki” - NOWOŚĆ *** -

 

2) Nowe szkolenie dla specjalistów ds. programów, specjalistów ds. rozwoju zawodowego oraz pracowników PUP:
Nowości w uzyskiwaniu kwalifikacji zawodowych w ramach projektów EFS – Polska Rama Kwalifikacji a Europejska Rama Kwalifikacji w aspekcie ustawy o zintegrowanym systemie kwalifikacji” - OSTATNIE WOLNE MIEJSCA -

 

 

31  STYCZEŃ 2017 RZESZÓW HOTEL "GREIN"
KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 490 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)


1) Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy oraz specjalistów ds. rozwoju zaw. oraz pracowników urzędu pracy:
„Jak mierzyc wskaźniki EFS dot. uzyskania kwalifikacji w ramach zintegrowanego systemu kwalifikacji zawowodych w projektach urzedów pracy w 2017 roku?” - OSTATNIE WOLNE MIEJSCA -


2) nowy warsztat dla doradców klienta:
„Profilowanie pomocy dla klientów urzędu pracy oraz opracowywanie i realizacja IPD, formy wsparcia, profile. Indywidualne podejście do klientów urzędu, jak motywować bezrobotnych do działania w 2017 roku” - OSTATNIE WOLNE MIEJSCA -

 

 

17 LUTY 2017 ŁÓDŹ HOTEL "TOBACO"
KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 490 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)


1) Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy oraz specjalistów ds. rozwoju zaw.:
„Nowe przepisy realizacji Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2017 roku w praktyce – nowe zasady naboru i weryfikacji wniosków, zawieranie umów, nowe załączniki” - NOWOŚĆ *** -

2) Nowe szkolenie dla instrumentów rynku oraz doradców klienta:
„Współpraca z pracodawcami w aktywizacji bezrobotnych +50 i do 30 r. ż. W 2017 roku  – dofinansowanie do wynagrodzenia, refundacja wynagrodzenia i składek ZUS, bony stażowe, zatrudnieniowe”

 

20 LUTY 2017 RZESZÓW HOTEL „GREIN”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 490 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)


1) Nowe szkolenie dla pracowników urzędu pracy:
„Nowa rola i zadania powiatowych urzedów pracy w obsłudze cudzoziemców w 2017 roku – rejestracja, obsługa, zatrudnianie i powierzanie pracy zarobkowej”

2) Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy oraz specjalistów ds. rozwoju zaw.:
„Nowe przepisy realizacji krajowego funduszu szkoleniowego w 2017 roku w praktyce – nowe zasady naboru i weryfikacji wniosków, zawieranie umów, nowe  załączniki” - NOWOŚĆ *** -20 LUTY 2017 WROCŁAW HOTEL „CAMPANILE”

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 490 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)

 

1) Nowe szkolenie dla doradców klienta:
„Pośrednictwo i poradnictwo zawodowe dla pracodawców.  Współpraca z pracodawcami oraz  nowe formy wsparcia z pomoca de minimis”

2) Nowe szkolenie dla pracowników urzędów pracy:
„Nowe zasady kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ze środków KFS w 2017r. – priorytety, zasady ustalania zapotrzebowania, nowe zasady sporządzania i rozpatrywania wniosku, zalączniki” - NOWOŚĆ *** -27 LUTY 2017 POZNAŃ HOTEL „LAVENDER”
KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 490 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)


1) Nowe szkolenie dla pośredników, doradców zaw., specjlaistów ds. rozwoju zaw. oraz  instrumentów:
„Planowanie , aktywizacja i rozwój klientów PUP do 30 roku życia, powyżej 50. Ścieżki aktywizacji z IPD.  Warsztaty udzielania wsparcia pracodawcom zatrudniającym bezrobotnych do 30 roku życia i po 50 r.ż.”

2) Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy oraz specjalistów ds. Rozwoju zaw.:
„Nowe przepisy realizacji Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2017 roku w praktyce – nowe zasady naboru i weryfikacji wniosków, zawieranie umów, nowe  załączniki” - NOWOŚĆ *** -

3) Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy:
„Rozliczanie umów oraz praktyczne wskazówki  refundacji kosztów wynagrodzenia  i składek osób  zatrudnionych bezrobotnych  do 30 roku życia i po 50 roku z pomocą de minimis w 2017 roku   –  praktyka”

 

SZKOLENIA WYJAZDOWE - PROMOWANE

***

 

 

16 - 17 LUTY 2017 KOBYLNICA KOŁO POZNANIA HOTEL "OSSOWSKI"
KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 1190 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)1) Nowe szkolenie dla rejestracji i ewidencji oraz pracowników urzędu pracy:
„Nowe zasady postępowania podczas powierzania pracy cudzoziemcom – rejestracja wniosków, wydawanie zaświadczeń, wydawanie i weryfikacja decyzji administracyjnych” - NOWOŚĆ *** -

2) Nowe szkolenie dla specjalistów ds. programów, specjalistów ds. rozwoju zaw. oraz pracowników urzędu pracy:
„Polska Rama Kwalifikacji a Europejska Rama Kwalifikacji w aspekcie ustawy o zintegrowanym systemie kwalifikacji nowości w uzyskiwaniu kwalifikacji zawodowych w ramach projektów EFS” - NOWOŚĆ *** -

3) Nowe szkolenie dla doradców klienta:
„Indywidualizacja pomocy – profilowanie, IPD, katalog form pomocy z  profilami. Zasady aktywizowania osób zarejestrowanych w PUP w ramach programów – programy specjalne, PAI, zlecanie działań aktywizacyjnych, programy regionalne w 2017 roku” - NOWOŚĆ *** -

4) Nowy warsztat dla instrumentów i usług rynku pracy:
„Nowości w udzielaniu pomocy de minimis przedsiębiorcom korzystającym z dofinansowań wynagrodzeń  i składek zatrudnianych bezrobotnych  w 2017 roku.  Rozliczanie refundacji w wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne oraz bonów stażowych i zatrudnieniowych. Prace interwencyjne, roboty publiczne”

 

 

20 - 21 LUTY 2017 SEROCK KOŁO WARSZAWY HOTEL "PAN TADEUSZ"
KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 1190 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)


1) Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy:
„Nowości w dotacjach, refundacje stanowisk pracy w 2017 roku FP, PFRON -  realizacja umów, formy zabezpieczeń  – kompleksowa dokumentacja. Nowe wytyczne pokontrolne dotyczące realizacji tych form wsparcia” - NOWOŚĆ *** -

2) Nowe szkolenie dla rejestracji i ewidencji oraz pracowników urzędu pracy:
„Nowe zasady postępowania podczas powierzania pracy cudzoziemcom – rejestracja wniosków, wydawanie zaświadczeń, wydawanie i weryfikacja decyzji administracyjnych. Rejestracja, naliczanie świadczeń, współpraca z doradcami klienta” - NOWOŚĆ *** -

 

3) Nowe szkolenie dla instrumentów  i usług rynku pracy oraz specjalistów ds. rozwoju zawodowego:
„Nowe zasady kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ze środków KFS w 2017 r. – priorytety, zasady ustalania zapotrzebowania, nowe zasady sporządzania i rozpatrywania wniosku, załączniki” - NOWOŚĆ *** -

 

4) Nowe szkolenie dla doradców klienta:
„Praktyczny warsztat z przykładami realizacji i dokumentacją IPD. Jak tworzyć, realizować i monitorować indywidualny plan działania zgodnie z profilem pomocy dla bezrobotnego – I, II, III. Przeprofilowanie, zmiana profili”

5) Nowy warsztat dla specjalistów ds. programów, instrumentów i usług rynku pracy:
„Nowe źródła finansowania dla urzędów pracy w 2017 roku: RPO, po WER. Wytyczne dotyczące kwalikowania wydatków, działania informacyjno - promocyjne, kwalifikowalność uczestników, monitoring rzeczowy. Programy specjalne – pisanie wniosków” - NOWOŚĆ *** -

 

 

23 - 24 LUTY 2017 KRAKÓW HOTEL "CITY SM"
KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 1190 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”)


1) Nowe szkolenie dla specjalistów ds. Programów, specjalistów ds. Rozwoju zaw. Oraz pracowników urzędów pracy:
„Polska Rama Kwalifikacji a Europejska Rama Kwalifikacji w aspekcie ustawy o zintegrowanym systemie kwalifikacji. Nowości w uzyskiwaniu kwalifikacji zawodowych w ramach projektów EFS” - NOWOŚĆ ***-

2) Warsztat dla doradców  klienta:
„Indywidualizacja i profilowanie pomocy dla klientów PUP oraz opracowywanie i realizacja IPD, ścieżki aktywizacji zawodowej bezrobotnych. Nowe formy wsparcia w ramach I, II, III profilu pomocy – praktyka”

3) Nowe szkolenie dla instrumentów i usług rynku pracy:
„Nowości w dotacjach, refundacje stanowisk pracy w 2017 roku FP, PFRON -  realizacja umów, formy zabezpieczeń  – kompleksowa dokumentacja. Nowe wytyczne pokontrolne dotyczące realizacji tych form wsparcia” - NOWOŚĆ ***-

4) Nowe szkolenie dla instrumentów  i usług rynku pracy oraz specjalistów ds. rozwoju zaw.:
„Nowe przepisy realizacji krajowego funduszu szkoleniowego w 2017 roku w praktyce  – nowe zasady naboru i weryfikacji wniosków, zawieranie umów, nowe  załączniki”

5) Nowe szkolenie dla rejestracji i ewidencji oraz księgowych:
„Jak tworzyć poprawnie listy wypłat korygujące, aby nie pojawiały sie rozbieżności? Jak naliczać wypłaty spadkobiercom? Kiedy należy naliczyć podatek? Jak rozliczać świadczenia przedawnione? Teoria i praktyka stosowana w urzędach pracy” - NOWOŚĆ *** -


2) 14-15 marzec 2016 R. KOBYLNICA KOŁO POZNANIA, HOTEL „OSSOWSKI***”  ul. Dąbrówki 1

KOSZT KAŻDEGO SZKOLENIA - 1190 ZŁ/OS. (stawka podatku VAT „zw”).

NOWE SZKOLENIE DLA DORADCÓW KLIENTA:

„Warsztat dla doradców klienta - organizacja pracy na stanowisku w 2016 roku. IPD. Nowe formy wsparcia w ramach I, II, III profilu pomocy. Rola doradcy klienta instytucjonalnego. Współpraca z pracodawcami i formy dofinansowań”

NOWY WARSZTAT DLA INSTRUMENTÓW I USŁUG RYNKU PRACY I DORADCÓW KLIENTA:

„Nowości w udzielaniu pomocy de minimis przedsiębiorcom korzystającym z usług i instrumentów rynku pracy. Prowadzenie dokumentacji, zawieranie umów oraz rozliczanie refundacji w ramach świadczenia aktywizacyjnego, dofinansowanie wynagrodzeń i składki na ubezpieczenia społeczne, bony stażowe i zatrudnieniowe w 2016”

NOWE SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW - WSZYSTKIE DZIAŁY:

„Przegląd aktów prawnych niezbędnych do realizacji zadań w urzędzie pracy w 2016 roku. KPA – procedura postępowania, doręczenia, petycje, zaświadczenia, postanowienia, decyzje. Ochrona danych osobowych w praktyce.”

NOWY WARSZTAT DLA DORADCÓW KLIENTA, INSTRUMENTÓW I USŁUG RYNKU PRACY:

„Nowe możliwości aktywizacji zawodowej dla osób powyżej 50 roku życia oraz w przedziale wiekowym 15-30 roku życia poprzez nowe instrumenty i usługi rynku pracy w 2016 roku.”

Wyszukaj szkolenia

wg miasta

Szkolenia wg działów